Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:ftp_server

FTP server

File Transfer Protocol protokol ako hovorí samotný názov slúži na prenos súborov. Možno ste si všimli, že bežne sťahované súbory z internetu najčastejšie sťahujete cez tento protokol, určený výhradne na prenos súborov. Opäť ako ste už zvyknutý z prostredia OS Linux, máte na výber viacej alternatív ako dospieť k vášmu cieľu. My sa budeme zaoberať asi najviac rozšíreným a jednoducho konfigurovateľným ProFTP Daemonom. Inštalácia do systému prebieha notoricky známym:

sudo apt-get install proftpd

Po nainštalovaní démona majú registrovaný užívatelia (ktorí majú na vašom serveri vlastné konto) prístup k ich vlastným “home” adresárom (ftp://meno@server).

Ale ak sa rozhodnete aj pre anonymný prístup, musíte zmeniť konfiguráciu v súbore /etc/proftpd/proftpd.conf a celú sekciu anonymous ktorá je zakomentovaná cez znaky #, odkomentovať. Potom máte prístupný adresár /home/ftp v ktorom sa nachádza prístup k FTP serveru cez anonymné pripojenie.

Z každého riadku odstránime iba prvé # (asi 30 riadkov za sebou):

# <Anonymous ~ftp>
# # komentar
# prikaz
# </Anonymous>

A potom to bude mať tvar

<Anonymous ~ftp>
# komentar
prikaz
</Anonymous>

Pri každej zmene konfigurácie nezabudnite reštartovať démona.

sudo /etc/init.d/proftpd restart

Otestovať anonymné pripojenie môžete napríklad cez Internet Explorer na adrese: ftp://192.168.1.1/ .

Upload na FTP server

ProFTPD umožňuje okrem anonymného sťahovania súborov zo servera aj upload na server. V tomto prípade musíme vytvoriť adresár /home/ftp/incoming a opäť patrične upraviť konfiguráciu a to podobne ako pri anonymnom prihlasovaní, zmažeme zo začiatku riadkov znak #, ktorý označuje komentár.

# <Directory incoming>
#  # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs
#  # (second parm) from being group and world writable.
#  Umask				022 022
#      <Limit READ WRITE
#      DenyAll
#      </Limit>
#      <Limit STOR>
#      AllowAll
#      </Limit>
# </Directory>

Na záver nezabudnite reštartovať démona príkazom

sudo /etc/init.d/proftpd restart

Bližšie informácie o protokole FTP nájdete tu: File Transfer Protocol

linux/ftp_server.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1