Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


ftp

File Transfer Protocol

Medzi obľúbené spôsoby prenosu súborov, a to hlavne z internetu patrí tzv. File Transfer Protocol, ktorý je TCP/IP Protokol v aplikačnej vrstve. Mnoho ľudí, keď sťahuje z internetových stránok, ani netuší, že okrem HTTP protokolu, ktorý je primárne určený na webové stránky existuje aj FTP protokol, ktorý je výhodnejšie využiť.

FTP je jeden z najstarších protokolov, pracuje 8 bitovo na princípu klient-server a využíva dva porty pri komunikácii, a to 20 a 21. Zatiaľ čo port 20 slúži na prenos dát, port s číslom 21 na kontrolu dát a príkazy.

Je definovaný v RFC 959 a je to interkatívny protokol, ktorý umožňuje riadenie prístupu (prihlasovanie), špecifikáciu formátu prenášaného súboru (znakový, binárny), výpis vzdialeného adresára a pod. V súčasnej dobe sa už nepovažuje za bezpečný kvôli absencii šifrovania ale i napriek tomu sa ešte hojne používa, bohužiaľ hlavne u freewebhostingu.

Výrobcovia softvéru su schopný vytvoriť FTP klienta alebo server pre akýkoľvek operačný systém a akukoľvek platformu, pretože je definovaný ako štandard.

Ako to funguje?

FTP pracuje s dvoma portami a výhradne beží cez TCP. FTP server počúva na porte 21 na prichádzajúce spojenie z FTP klienta. Klient posiela príkazy a zachytáva ich server. Na porte 20 sa prenášajú iba dáta, nikdy príkazy. Akonáhle sa začnú prenášať dáta, na príkazovom porte neprebieha komunikácia. Pri sťahovaní veľkých dát cez firewall môže nastať chyba keď na porte 21 je dlhšie „ticho“, firewall ho môže odpojiť a objaví sa chybové hlásenie.

Prihlasovanie

Zápis umiestnenia vyzerá následovne:

ftp://server/adresa
ftp://ftp.server.sk/mojsubor.zip
ftp://meno@server/adresa
ftp://meno:heslo@server:port/adresa

V zápise si môžeme všimnúť podobný zápis ako pri emailovej adrese. To využijeme v tedy, ak mame na servery vlastné konto a chceme sa dostať do neho. Zápis v tvare meno:heslo@server neodporúčame, kôli bezpečnosti. Ak program pre FTP prístup zapisuje posledné adresy, naše heslo bude zaznamenané v programe a ktokoľvek sa na neho dostane.

Najčastejšie použitie

 1. Zdieľanie dát (hudba, filmy, …)
 2. Správa internetových stránok

Nevýhody

 1. Heslá a dáta su zasielanie nešifrovane
 2. Používa sa veľa TCP/IP spojení, jedno pre príkazdy a každé ďalšie pre prenášane dáta
 3. Je možné zachytávať dáta tretím počitačom, neodporúča sa používať FTP pre prenos dôverný údajov
 4. FTP ma pomerne dlhú dobu odozvy, preto nieje vhodné prenášať veľký počet malých súborov.

Príkazy

Access Control Commands

 • USER - zadanie užívateľského mena
 • PASS - zadanie užívateľského hesla
 • ACCT - zadanie užívateľského účtu (takmer sa nepoužíva)
 • CWD - zmena aktuálneho adresára
 • CDUP - zmena aktuálneho adresára na nadriadený adresář
 • QUIT - ukončenie spojenia

Transfer Parameter Commands

 • PORT - špecifikuje počítač a port pre dátové spojenie. Klient pošle tento príkaz a bude na danom portu čakať na dátové spojenie.
 • PASV - žiada server o pasívny mód, tzn. že server bude počúvať a klient bude iniciovať dátové spojenie.
 • TYPE - určuje typ reprezentácie dát, napr. text nebo binárny

FTP Service Commands

 • RETR - prenos súboru zo serveru
 • GET - prenos jedného súboru zo serveru
 • MGET - prenos viac súborov zo serveru
 • STOR - prenos súboru na server
 • PUT - prenos jedného súboru na server
 • MPUT - prenos viac súborov na server
 • RNFR, RNTO - premenovanie súboru
 • DELE - zmazanie súboru
 • MKD - vytvorenie nového adresára
 • RMD - zmazanie adresáre (adresár musí byť prázdny)
 • ABOR - zrušenie predchádzajúceho príkazu
 • PWD - zistenie aktuálneho pracovného adresáre
 • LIST - získanie zoznamu súboru. K získaniu tohto zeznamu sa musí otvoriť dátové spojenie. Pokiaľ parameter tohoto príkazu je adresár, získá sa výpis tohto adresára, pokiaľ je to súbor, získajú sa informácie o tomto súboru a pokiaľ príkaz nemá parameter, je vrátený výpis aktuálneho adresára. Výpis príkazu list však závisí na systému a je určený predovšetkým pre človeka.
 • NLST - podobný príkazu LIST, iba s tým rozdielom, že zoznam vracia na každom riadku iba meno súboru (adresára) a žiadne dalšie informácie.
 • SYST - slúží k zisteniu typu systému, na ktorom beží FTP server.

Hlášky

 • 200 - príkaz úspešne vykonaný
 • 226 - prenesenie dát ukončené
 • 230 - používateľ prihlásený, pokračujem
 • 331 - používateľské meno OK, potrebujem heslo
 • 332 - potrebujete účet pre prihlásenie
 • 421 - veľa používateľov
 • 426 - spojenie uzavreté, prenos prerušený
 • 530 - neprihlásený
 • 550 - požadovaná akcia nie je dostupná

…hlášok servera je 6x viac, tu sú len tie najčastejšie sa vyskytujúce…

,
ftp.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)