Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:hdup

HDUP

Žiaden systém nieje odolný voči zlyhaniu, to platí aj o Systéme GNU/Linux. Následky z jeho pádu môžeme minimalizovať jednoduchým programom vďaka ktorému sa môže na servery prevádzať automatická záloha. Pre Znázornenie som zvolil program HDUP prítomný v distribúciach Debian aj Ubuntu.

Inštalácia

Inštaláciu prevedieme pomocou príkazu apt-get známeho z Príkazy pre inštaláciu softvéru.

sudo apt-get install hdup

Konfigurácia

Ako je to zvykom v Linuxe, konfiguračný súbor nájdete v adresári /etc/hdup ako súbor hdup.conf .

hdup.conf
[global]
archive dir = /home/ferko/backup/
always backup = on
date spec = iso
skip = on
force = no
overwrite = on
user = ferko
compression = bzip
compression level = 6
nobackup = .nobackup

[www]
dir=/var/www

[etc]
dir=/etc

[mysql]
dir=/var/lib/mysql

Podľa tejto konfigurácie bude hdup nastavený tak, že dokáže vytvárať zálohy jednak z /etc, ďalej z /var/lib/www ale aj z /var/lib/mysql. Teda môžeme buď zálohovať konfiguráciu systému, webstránky alebo databázy.

Periodické zálohy

Periodické, alebo ľudovo pravidelné zálohy zabezpečíme pomocou démona cron. Pre tento účel existujú v systéme niekoľko adresáre, ktorých obsah sa v preddefinovaný čas spúšťa. Napríklad, pre nás použité tri adresáre

  • /etc/cron.daily - Spúštacie súbory umiestnené v tomto adresári sa spúštaju pravidelne každý deň
  • /etc/cron.hourly - Spúštacie súbory umiestnené v tomto adresári sa spúštaju pravidelne každú hodinu
  • /etc/cron.monthly - Spúštacie súbory umiestnené v tomto adresári sa spúštaju pravidelne každý mesiac

A mi si pre jednotlivé adresáre vytvorime spúšťací súbor.

Pre denné spúštanie:

hdup.sh
#!/bin/sh

hdup daily www
hdup daily etc
hdup daily mysql

Tento súbor umiestníme do adresára /etc/cron.daily a nastavíme mu práva na spúštanie.

sudo chmod a+x /etc/cron.daily/hdup.sh

podobným spôsobom vytvoríme aj ďalšie dva súbory dhup.sh, ktore budú umiestnené v /etc/cron.weekly a /etc/cron.monthly, ale zmeníme v ich obsahu slovo daily na weekly, prípadne monthly.

Upozornenie

Toto je iba názorná ukážka zálohovania, neodporúčam zálohovanie na lokálnom disku z jednoduchého dôvodu. Ak dôjde k zlyhaniu pevného disku, v horšom prípade napríklad k požiaru, všetky zálohované dáta budú nenávratné stratené.

linux/hdup.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1