Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:apt-cacher

Apt Cacher

V prípade, ak používate viacero počítačov, napríklad v organizácií a prevádzate pravidelnú aktualizáciu systému, všimli ste si, že nie je najlepšia voľba, kde každý počítač samostatne sťahuje stovky megabajtov. V takomto prípade je vhodné použiť cache server na aktualizácie.

Cache server zabezpečí to, že v určenom časovom intervale sa bude sťahovať požadovaný aktualizačný súbor iba raz a to pri prvej požiadavke na neho. Ak sa v danom čase bude vyžadovať znovu daný súbor (na ďalší počítač) nebude sa znovu sťahovať z internetu, ale z lokálneho úložiska. To zabezpečí jednak zníženie náporu na prípojku k sieti internet a zároveň urýchli proces aktualizácie systému.

Nastavenie aktualizačného cache servera sa realizuje v dvoch fázach. Prvá je potrebná na strane servera, druhá na strane klienta.

Nastavenie servera

Na tento účel použijeme softvér apt-cacher, ktorý sa nainštaluje štandardným spôsobom:

sudo apt-get install apt-cacher

Majte na pamäti, že apt-cacher vyžaduje nainštalovaný balík apache2, teda webový server, návod nájdete tu: Webový server

Po nainštalovaní sofvéru je nutné nastaviť jeho automatické spúštanie pri štarte počítača. V súbore /etc/default/apt-cacher zmeňte hodnotu položky AUTOSTART na 1.

Po zmene musíte reštartovať démona apt-cacher príkazom:

sudo /etc/init.d/apt-cacher restart

Pri úspešnej inštalácii ste vytvorili nový “apt” server v tvare http://server.local:3142, kde server.local nahraďte menom svojho servera, a číslo 3142 reprezentuje číslo portu, na ktorom apt-cacher načúva.

Nastavenie klienta

Na klientských staniciach musíte previesť dve úpravy. V prvej úprave si nastavíte proxy server pre aktualizácie a v druhej upravíte zoznam repozitárov, kde zmeníte názvy serverov.

Proxy server

Proxy server nastavíte tak, že si vytvoríte nový súbor /etc/apt/apt.conf.d/01proxy v ktorom zapíšete informáciu Acquire::http::Proxy "http://server.local:3142";. To môžete previesť buď klasickým editorom nano, alebo skúsenejší užívatelia použijú príkaz:

sudo echo -e "Acquire::http::Proxy \"http://server.local:3142\";\n" > /etc/apt/apt.conf.d/01proxy

Zoznam repozitárov

Zoznam serverov z ktorých je možné inštalovať softvér pomocou príkazu apt-get install alebo cez grafické centrum softvéru sa nachádza v súbore /etc/apt/sources.list. Bližšie informáce do problematiky inštalácie softvéru v Linuxe nájdete v: Príkazy pre inštaláciu softvéru.

Pri editácii súboru musíte všade nastaviť nový server, alebo jeho IP adresu, podľa toho, na ktorý počítač ste nainštalovali apt-cacher.

Pôvodný súbor môže vyzerať aj takto (odstránené komentáre, ktoré začínajú znakom #):

sources.list
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
 
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
 
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
 
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
 
deb http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
 
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
 
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

Po úprave sa zmenia servery takto:

sources.list
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
 
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
 
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
 
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
 
deb http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://server.local:3142/sk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-backports main restricted universe multiverse
 
deb http://server.local:3142/archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://server.local:3142/archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
 
deb http://server.local:3142/security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb-src http://server.local:3142/security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb http://server.local:3142/security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb-src http://server.local:3142/security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb http://server.local:3142/security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb-src http://server.local:3142/security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse

Po zmene obsahu súboru a samozrejme jeho uložení nasleduje štandardná procedúra s načítanim zoznamu softvéru.

sudo apt-get update

Ak nenastane žiadna chyba s pripojením, môžete naplno využívať nový aktualizačný proxy server.

Riešenie problémov

Ak nebudú fungovať aktualizácie, alebo inštalácia softvéru, najprv vyskúšajte všade nahradiť doménové meno serverovou IP adresou.
Napríklad namiesto: server.local:3142
nahraďte: 192.168.3.1:3142

Druhá možnosť, ktorá môže nastať napríklad, keď používate Linux Mint je nutnosť nastaviť povoleného hostiteľa. V takomto prípade musíte upraviť v súbore /etc/apt-cacher/apt-cacher.conf. a zmeniť riadok

#allowed_hosts = *

na

allowed_hosts = *

Ako vidíte, jediná zmena je, že sme odstránili znak mriežky # a tým sme povolili konfiguráciu.

linux/apt-cacher.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1