Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:nastavenie_siete

Nastavenie siete

Ako v konzole nastavíme 2 sieťové karty tak, aby jedna bola nastavená na naše internetové pripojenie, a druhá, aby umožnila zdielanie internetu do našej vlastnej siete? V našom modelovom prípade je jedná sieťová karta eth0 pripojená na sieť LAN s ostatnými susedmi a druhá sieťová karta s označením eth1 je určená na zdieľanie internetu v našej rodinnej sieti.

Ak používate NetwokManager (napr. Ubuntu 10.04 a novšie) tak nastavenie siete sa bude realizovať inak. Chcete návod ako? Musíte si ešťě pockat =)

Nastavenie sieťových zariadení

Naša rodinna modelová sieťma následovne parametre:

Network ID: 192.168.1.0
Netmask: 255.255.255.0
Broadcast IP: 192.168.1.255
DNS Server: 192.168.1.254

V prvom kroku sa musíme dostať do adresára so nastavením siete, teda /etc/network/ a v tomto adresári si otvoríme súbor interfaces alebo priamo použijeme príkaz pre editáciu:

sudo nano /etc/network/interfaces

Príkazom sudo sa spustí editor nano pod superuživateľskými (root) privilégiami. Ako bežný užívateľ nemôžeme editovať súbory konfigurácie, preto sa musíme buď prepnúť do superuživateľského režimu alebo sa prihlásiť ako superuživateľ. Linuxové distribúcie Debian a Ubuntu štandardne nemajú možnosť sa prihlásiť ako superužívateľ.

Naše primárne pripojenie do siete internet je realizované prostredníctvom DHCP servera.

iface eth0 inet dhcp

Ako ďalší krok vyhľadáme nastavenie siete na našej druhej sieťovej karte s označením eth1. Môže sa stať, že nič nenájdeme, pokiaľ sieť nieje nastavená. Hľadáme reťazec:

iface eth1 inet dhcp

Ktorý následne nahradíme novými riadkami

iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255

Ako si môžete všimnúť najhlavnejší rozdiel je zámena slova dhcp za slovo static. Ako ďalšie veci sme zmenili address, ktoré označuje našu IP adresu ktorá bola priradená od poskytovateľa služieb pripojenia do siete internet, netmask – maska siete, network – sieť, gateway – brána.

Po ukončení úprav následne uložíme naše nastavenie a reštartujeme sieť príkazom:

sudo /etc/init.d/networking restart

Po tomto kroku sme úspešne nastavili našu domácu sieť, už len ostáva správne nakonfigurovať DNS server.

Nastavenie DNS servera

DNS server ako už samotný názov hovorí (Domain Name Server) je server uchovávajúci mená domén priradené ku konkrétnym IP adresám. Bolo by veľmi nepraktické zadávať do webového prehliadača namiesto http://www.spojenaskola.sk adresu http://82.119.226.108 preto sa zaviedol systém doménovych mien. Pokiaľ naše pripojenie do siete internet nieje automaticky konfigurované cez DHCP server ako je to v našom modelovom príklade, musíme ručne nastaviť aj nastavenie DNS serverov.

V Linuxe sa nastavenie DNS serverov ukladá do súboru /etc/resolv.conf takže opäť ho musíme editovať ako superuživateľ.

sudo nano /etc/resolv.conf

Obsah tohto súboru si upravíme a priložíme si vlastné nastavenie ktoré sme získali od ISP1).

nameserver 202.54.1.20
nameserver 202.54.1.30

Uložime súbor a naše nove nastavenie vyskušáme pomocou príkazu:

host www.spojenaskola.sk

Nastavenie brány

Jedna z najdôležitejších veci, ktorú musíme nastaviť aby naše internetové pripojenie bolo plne funkčné je nastavenie brány. Brána nám vlastne presmerováva všetku komunikáciu ktorá nepatrí do našej siete na vonkajšiu sieť – v našom prípade je to internet. Brána nieje až tak presné pomenovanie toho čo sa tu popisuje, ale na popis situácie to stačí.

Na začiatok si môžeme zobraziť našú smerovaciu tabuľku príkazom:

/sbin/route

Pokiaľ si chceme nastaviť bránu ručne (keď ju nemáme nastavenú cez DHCP):

sudo route add default gw 172.16.236.0

Ďalšie užitočne triky pre sieťové pripojenie

Zobrazenie nastavenia siete:

ifconfig

Vypnutie sieťového zariadenia:

sudo ifconfig eth0 down

alebo:

sudo ifdown eth0

Zapnutie sieťového zariadenia

sudo ifconfig eth0 up

alebo:

sudo ifup eth0

zmena nastavenia siete v príkazom priadku:

sudo ifconfig eth0 192.168.1.50 netmask 255.255.255.0 up

Grafické prostredie pre nastavenie siete:

network-admin &

Informácie (manuálové stránky):

man ifconfig
man networking
1)
Internet Service provider - Poskytovateľ pripojenia do sieťe internet
linux/nastavenie_siete.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1