Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:nasadenie_redakcneho_systemu

Nasadenie redakčného systému

Rozbehanie webového serveru znamená zvládnutie polovice problému. Druha polovica spočíva v nainštalovaní vhodnej webovej aplikácie, redakčného systému (CMS).

Kvôli jednoduchosti si ukážeme ako nainštalovať DokuWiki, ktorý poháňa aj školskú wikipédiu.

Inštalácia na servery

V prvom kroku po prihlásení sa na server sa musíte dostať do adresára s webstránkou /var/www/ .

cd /var/www

Do adresára si stiahnete zbalený súbor DokuWiki z jeho domovskej stránky. V čase písania tohto dokumentu to bolo verzia dokuwiki-2010-11-0a7. Ako stiahnúť súbor z internetu ste sa dozvedeli v: Príkazy pre prácu so sieťou a archívmi

wget http://www.splitbrain.org/_media/projects/dokuwiki/dokuwiki-2010-11-07a.tgz

Ak sa počas sťahovania vyskytne chyba a sťahovanie sa preruší, použite prepínač na pokračovanie sťahovania (-c).

Po úspešnom stiahnutí súboru do počítača ho rozbaľte, napríklad takto:

tar -xzvf dokuwiki-2010-11-07a.tgz

Po rozbalení sa nachádza v aktuálnom adresári (/var/www) nový adresár dokuwiki-2010-11-07a, v ktorom sa nachádza celé DokuWiki. Môžete buď celý adresár premenovať napríklad na wiki

mv dokuwiki-2010-11-07a wiki

alebo jeho celý obsah presunúť do aktuálneho adresára. Ak ho presunie d aktuálneho adresára nezabudnite zmazať index.html, ktorý sa tam nachádza od inštalácie webového servera Apache.

rm index.html
mv dokuwiki-2010-11-07a/* .
rmdir dokuwiki-2010-11-07a

Ak ste všetko úspešne zvládli, presuniete sa na inštaláciu webového rozhrania cez internetový prehliadač. Pozor, ešte sa neodhlasujte zo servera, ešte budeme potrebovať terminál.

Inštalácia webového rozhrania

Do internetového prehliadača zadáte IP adresu servera a načíta sa Vám úvodná inštalačná obrazovka.

Môže sa stať, že pred samotnou inštaláciou budete musieť vyriešiť problémy s prístupom.

{DOCUMENT_ROOT}/conf/ nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/pages nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/attic nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/media nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/meta nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/cache nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/locks nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/index nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!
{DOCUMENT_ROOT}/data/tmp nie je zapisovateľný pre DokuWiki. Musíte zmeniť prístupové práva pre tento adresár!

Najjednoduchší spôsob, ale nesprávny je na testovacom serveri umožniť každému prístup do wikipédie.

chmod -R 777 dokuwiki-2010-11-07a

Nezabúdajte, že predchádzajúcim príkazom bude mať prístup ku všetkým súborom wikipédie každý, kto ma konto na serveri.

Po úspešnej inštalácií môžete dosiahnuť napríklad tento vzhľad Game Cheater (alebo Game Cheater).

nice urls

Všimnite sa adresárový pruh internetového prehliadača s adresou tejto učebnice. Nájdete tam adresu http://server.local/linux:nasadenie_redakcneho_systemu ale Vaša inštalácia dokuwiki neobsahuje takýto pekný zápis. Ten si môžete zapnúť pomocou úpravy Apache Web Servera a konfigurácie DokuWiki.

Konfigurácia Apache Web Servera

Najprv si nastavte svoj webový server Apache a to následovne. Najprv si zapnite mod_rewrite:

a2enmod rewrite

Následne zmente konfiguráciu v súbore /etc/apache2/sites-available/default alebo /etc/apache2/sites-available/000-default. Názov sa môže líšiť od verzie. Nájdite slovné spojenie AllowOverride None a nahraďte ho spojením AllowOverride All tak ako je to uvedené v príklade nižšie.

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all

A zmente na:

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order allow,deny
allow from all

Nakoniec reštartuje webový server príkazom:

/etc/init.d/apache2 restart

alebo príkazom:

service apache2 restart

Konfigurácia DokuWiki

Preklikajte sa postupne cez konfiguráciu DokuWiki a tak tak, že kliknete na AdminNastavenia konfigurácieRozšírené nastavenia A tam zmeňte položku Používať nice URLs na .htaccess .

Po tejto úprave by ste mali mať “pekné URL” adresy.

linux/nasadenie_redakcneho_systemu.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1