Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:dhcp_server

DHCP server

Pokiaľ by sme chceli na našom vlastnom domácom serveri DHCP server, musíme si ho nainštalovať. Inštalácia v prostredí distribúcie Ubuntu alebo Debian je úplne jednoduchá a dá sa realizovať príkazom:

apt-get install dhcpd

Najskôr si musíme určiť zariadenia pre ktoré chceme aktivovať DHCP server. Upravíme si súbor /etc/default/dhcp a nastavíme zariadenia pod INTERFACES.

INTERFACES="eth1"

Než bude náš DHCP server spustený a pripravený obslúžiť našu súkromnú sieť, musíme ho nakonfigurovať. Konfigurácia prebieha znovu editovaním konfiguračného súboru.

sudo nano /etc/dhcpd.conf

Do súboru si vložíme vlastnú konfiguráciu, ktorá môže mať tvar našej modelovej siete:

option domain-name "atlantis";
option domain-name-servers 145.253.2.75, 193.174.32.18;

default-lease-time 86400;
max-lease-time 604800;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.100 192.168.1.250;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    option routers 192.168.1.1;
}

Teraz si popíšeme jednotlivé položky v našom jednoduchom konfiguračnom súbore.

V prvom riadku, v ktorom sa nachádza option domain-name-servers a paru IP adries sa nachádza nastavenie našich DNS serverov. Keďže naša domáca sieť sa pripája na internet cez naše pripojenie na internet. Preto sme zvolili ako nastavenie DNS serverov presne také iste IP adresy serverov, aké máme od nášho ISP.

Ďalší dôležitý prvok je subnet, v ktorom si nastavujeme podsieť, môžeme mať viac podsieti na jednom PC, ale v našom modelovom nastavení sa budeme zaoberať iba jednou, našou modelovou sieťou. Prvá IP adresa je vlastne “číslo” našej domácej siete a hneď za ňou pod netmask je maska siete.

Rozsah IP adries ktoré sa budú priraďovať počítačom v našej domácej sieti sa nastavuje v riadku range.

Posledná a však veľmi dôležitá položka je option routers v ktorej si nastavíme IP adresu serverovej druhej sieťovej karty a ktorá bude slúžiť ako brána na pripojenie do siete internet.

Pokiaľ sme toto zvládli tak už máme nastavenie DHCP servera úspešne za sebou. Ostáva nám iba uložiť nové nastavenie a reštartovať DHCP daemon aby sa nové nastavenie prejavilo aj v našej sieti.

Reštartovanie služby DHCP servera prevedieme príkazom:

sudo /etc/init.d/dhcp restart

Môže sa stať, že chceme mať ku konkrétnemu PC priradenú konkrétnu IP adresu pre lepšiu orientáciu. Budeme mať síce DHCP server, ale ten akoby priraďoval statickú IP na dané PC. Tohto dosiahneme pridaním ďalších riadkov do konfiguračného súboru pre každé takto konfigurovateľné PC a to v nasledovnom tvare, aký má testovací notebook.

host hp-laptop {
  hardware ethernet 00:00:00:00:00:00;
  fixed-address 192.168.28.2;
  server-name "hpbook.atlantis";
}

Notebook sme nazvali hp-laptop a pre nakonfigurovanie presnej IP adresy potrebujeme jeho MAC adresu, ktorá je niečo podobné ako VIN u automobilov alebo IMEI u mobilných telefónov. Každé sieťové zariadenie ma vlastnú a jedinečnú MAC adresu. Toto číslo, nastavíme do hardware ethernet.

fixed-address nastavíme na požadovanú IP adresu.

Postup riešenia chyb

 1. V prípade, že DHCP server nefunguje, skontrolujte logovací súbor /var/log/syslog v ktorom na konci súboru nájdete informácie prečo sa DHCP nespustilo.
 2. Taktiež dávajte pozor na komentáre (znak #) na začiatku riadku.
 3. Skontrolujte či je sieťová karta aktívna. Zapnúť ju môžete príkazom ifup eth1.
linux/dhcp_server.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1