Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:prikazy_pre_instalaciu_softveru

Príkazy pre inštaláciu softvéru

Väčšina linuxových distribúcií rieši inštaláciu individuálne pomocou vlastného softvéru a repozitárov. My sa budeme zaoberať inštaláciou softvéru v najrozšírenejšej distribúcií Ubuntu, ktorá je totožná s ostatnými distribúciami z rodiny Debian.

Inštaláciu nového softvéru alebo aktualizácii, poprípade odinštalovanie softvéru rieši príkaz apt-get, ktorý si teraz rozoberieme.

Repozitár

Repozitár je server umiestnený v sieti internet a obsahuje balíčky (inštalačné súbory) softvéru a taktiež balíčky aktualizácií. Zoznam repozitárov sa nachádza v adresári /etc/apt/ ako súbor sources.list, takže jeho úplna cesta je /etc/apt/sources.list. Pre editáciu použijeme editor nano príkazom:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Ak spravujete sieť s väčším počtom počítačov so systémom GNU/Linux prečítajte si, ako vytvoriť cache server pre aktualizácie: Apt Cacher

Po zadaní príkazu bude system vyžadovať vloženie hesla. V prípade distribúcie Debian, je zapotreby si sudo nastaviť podľa tohto návodu: Debian: sudo.

Aktualizácie

Vývoj v oblasti softvéru je tak rýchli, že dnes už prakticky neexistuje žiaden softvér, ktorý by neobsahoval chyby. Chyby sa objavujú takmer pravidelne a ich distribúcia sa najčastejšie rieši pomocou Internetu. V grafickom prostredí prítomnosť aktualizácii indikuje prvok umiestneni “vedľa hodiniek”, v terminály použijeme kombináciu dvoch príkazov.

sudo apt-get update

Ako už bolo spomenuté, aktualizácie sa nachádzajú na serveroch zvaných repozitáre, prvé čo musíme spraviť, je zistiť dostupnosť nového sofvéru, ľudovo povedané “stiahnúť zoznam nových programov”. To realizujeme príkazom apt-get update.

sudo apt-get upgrade

Druhý príkaz apt-get upgrade z repozitárov stiahne novší softvér a nainštaluje ho. Tento krok môže trvať niekoľko sekúnd ale aj niekoľko minút podľa toho, po akom čase sa previedla aktualizácia.

Štandardne sa prevádzajú obe príkazy po sebe a obe na svoje spustenie cez príkaz sudo požadujú prihlasovacie heslo.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Existuje ešte jedná možnosť ako zapísať a spustiť obe príkazy akokeby to bol iba jeden a to ich zapisaním jeden za druhy a oddelené bodkočiarkou (;). Bodkočiarka sa v tomto prípade sprava tak, akokeby boli obe príkazy zadané hned po sebe. Akonáhle skonči prvý príkaz, spustí sa hneď druhý.

sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade

Inštalácia softvéru

Inštalovanie softvéru umožňuje parameter install príkazu apt-get nesledovaný názvom balíčka (mena) programu. Napríklad pre inštalovanie programu mc použijeme príkaz:

sudo apt-get install mc

V prípade, že inštalácia programu, vyžaduje aj ďalší softvér, nainštaluje sa automaticky spolu s ním.

Inštalovať môžete aj viacero programov naraz. V takomto prípade iba pripíšete ďalšie názvy balíčkov do riadku:

sudo apt-get install mc ssh centerim

Odinštalovanie softvéru

Odinštalovanie softvéru umožňuje parameter remove príkazu apt-get následovaný názvom balíčka (mena) programu. Napríklad pre odinštalovanie programu mc použijeme príkaz:

sudo apt-get remove mc

V prípade, ak by po odinštalovaní programu ostali nepotrebné komponenty v systéme, ktoré by už žiaden iný program nepoužil, odinštalujú sa spolu s programom.

Takisto platí ako pri inštalácii, že pripísaním ďalších názvov balíčkov sa automaticky odinštalujú:

sudo apt-get remove mc ssh centerim

Vyhľadávanie softvéru

Ak vieme iba časť názvu softvéru môžeme ho vyhľadávať pomocou príkazu apt-get cache s parametrom search. Napríklad hľadáme hru Open Arena, použíjeme príkaz:

sudo apt-cache search openarena

Výstup z tohto príkazu môže byť následovný:

openarena - fast-paced 3D first-person shooter
openarena-data - OpenArena game data
openarena-server - game server for the game OpenArena

Inštalácia balíčkov

Pre inštaláciu v prostredí GNU/Linux môžeme používať aj predom stiahnuté inštalačné balíčky. Pre rôzne distribúcie sa používajú rôzne formáty balíčkov. Napríklad Red Hat alebo Mandriva, ktorá je založená na Red Hate, používajú balíčky rpm. Namiesto toho v Ubuntu alebo Debiane sa využívajú balíčky deb.

Pokiaľ máme stiahnutý inštalačný balíček vo svojom počítači, použijeme program dpkg.

Ako príklad inštalácie si uvedieme modelovú inštaláciu programu VirtualBox cez terminál. (Pre úplnosť uvediem aj príklad stiahnutia inštalačného balíčka príkazom wget.)

wget http://download.virtualbox.org/virtualbox/3.2.12/virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Ubuntu~lucid_i386.deb
sudo dpkg -i virtualbox-3.2_3.2.12-68302~Ubuntu~lucid_i386.deb

Repozitáre pre obľúbený softvér

Google Chrome

sudo wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main"
sudo apt-get update ;  sudo apt-get install google-chrome-stable

Dropbox

sudo add-apt-repository "deb http://linux.dropbox.com/ubuntu `lsb_release -cs` main"
sudo add-apt-repository "deb-src http://linux.getdropbox.com/ubuntu `lsb_release -cs` main"
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 3565780E
sudo apt-get update;sudo apt-get install nautilus-dropbox

FreeNX

sudo add-apt-repository ppa:freenx-team;sudo apt-get update;sudo aptitude install freenx;sudo /usr/lib/nx/nxsetup --install 

jDownloader

sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader ; sudo apt-get update ; sudo apt-get install jdownloader

Games

sudo add-apt-repository "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lu`lsb_release -cs`cid-getdeb games"
sudo add-apt-repository "deb http://dosboxed-games.sandbox.cz/ unstable non-free"
wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -

Opera

wget -qO - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free"

VirtualBox

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian `lsb_release -cs` contrib"

Ak ste inštalovali balík a počas inštalácie ste zvolili zle nastavenie, kedykoľvek ho môžete na novo nakonfigurovať príkazom:
dpkg-reconfigure menobalíka

linux/prikazy_pre_instalaciu_softveru.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1