Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:webovy_server

Webový server

Nastavenie WWW

Pokiaľ chceme sprevádzkovať vlastnú www stránku na našom domácom servery, musíme nainštalovať webserver. Najlepšia možnosť bude asi najviac rozšírený Apache Web Server. Pokiaľ ste počas inštalácie nezvolili LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) budeme si musieť poradiť s inštaláciou postupne. Našťastie v prostredí operačného systému Linux inštalácia ďalšieho softvéru nieje nijako náročná.

sudo apt-get install apache2

Po nainštalovaní apache sa vytvorí adresár kde sa ukladajú webstránky, toto miesto nájdete v /var/www/ a po vyťukaní adresy http://localhost na vlastnom počítači, alebo názvu, respektíve IP adresy nášho domáceho servera (napr: http://192.168.1.1) na inom PC v sieti sa zobrazí nejaký obsah. Pokiaľ vypíše chybu, niečo robíme zle.

Teraz ak spravíme súbor index.html a uložíme ho do adresára /var/www/ (napríklad príkazom nano /var/www/index.html)a bude obsahovať napríklad niečo také:

index.html
<h1>Moja prvá webstránka</h1>
Toto je <b>tučné</b> a <i>šikmé</i> písmo.

Pre bližšie informácie ohľadne HTML navštívte: Základy tvorby webstránok

Tak po navštívení našej webstránky sa nám vypíše jeho obsah. Žiaden webserver s čistým HTML nieje v dnešnej dobe dostatočný konkurent a preto potrebujeme minimálne PHP. Štandardne predvolené nastavenie pre webstránku sa nachádza v samostatnom súbore umiestnenom v /etc/apache2/sites-enabled/000-default.

V Ubuntu 14.04 sa mení konfigurácia z dvoch riadkov: Order allow, deny allow from all na Require all granted

Inštalujeme PHP

Inštalácia PHP sa prevádza automatický pri inštalácii LAMP servera počas inštalácie samotného systému na disk. Mohlo sa stať, že ste nezvolili inštaláciu LAMP servera a takto musíme PHP inštalovať “ručne”.

sudo apt-get install php5
sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Prvý riadok hovorí o inštalácii php verzie 5 na váš systém, v druhom riadku sa nainštaluje modul do Apache Web Servera pre PHP verzie 5.Pre sfunkčnenie inštalácie PHP nesmiete zabudnúť reštartovať Apache Web Server:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Po inštalácii modulu by ste už mali mať PHP prístupné na vašich nových webstránkach. Overiť si to môžete jednoduchým skriptom. Vytvoríme si súbor /var/www/phpinfo.php a do neho zapíšeme nasledujúce riadky. Potom si otvoríme na PC webstránku napr. v tvare http://192.168.1.1/phpinfo.php. Samozrejme IP adresu zvolíme podľa IP adresy počítača, na ktorý inštalujeme. Zistiť si ju môžete príkazom ifconfig.

phpinfo.php
<?php
  phpinfo(); 
  phpinfo(INFO_MODULES); 
?>

Databáza MySQL

O tom, čo to je databáza, alebo čo to je MySQL nebudem rozprávať, predpokladám, že väčšina z vás vie o čo ide, a kto to nevie, spýta sa uja Googla :-). Pri databázach je dobré mať k dispozícii administračný nástroj, už ako skúsenejší systémový administrátori máte rozbehaný web server a máme rozbehané aj PHP tak sa pustíme priamo k inštalácii databázy a jej administračneho nástroja phpmyadmin.

Databázu nainštalujeme ako balíček s názvom mysql-server štandardným príkazom na inštaláciu a následne si nainštalujeme aj phpmyadmin na užívateľský prívetivú administráciu databáz.

sudo apt-get install mysql-server
sudo apt-get install phpmyadmin

Či bola inštalácia úspešná zistíme zadaním IP adresy servera, alebo jeho mena, ktoré ste mu pridelili počas inštalácie a to napríklad takto: http://server/phpmyadmin prípadne http://192.168.1.1/phpmyadmin .

Ak by niečo neklapalo tak ako si to predstavuje, môže sa stať, že budete nútený upraviť konfiguračný súbor php.ini pre Apache Web Server, konkrétne /etc/php5/apache2/php.ini. V niektorých prípadoch a distribúciach sa konfigurácia nachádza v /etc/php5/conf.d/mysql.ini. Vyhľadájte text:

;extension=mysql.so

bodkočiarka (;) na začiatku riadku znamená komentár a v konfigurácií sa ignoruje celý riadok. Preto bodkočiarku odstránime a dostaneme:

extension=mysql.so

Po tejto úprave a reštarte Apache Web Servera, by mal byť server plne funkčný a pripravený. Ak nie, je možné, že neexistuje odkaz na jeho skutočné umiestnenie v adresári s webstránkami (/var/www). V tomto prípade vytvoríme odkaz:

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin

Do phpmyadmin sa prihlasíte pod menom root, štandardne heslo je to, ktoré ste si zvolili pri inštalácií 1). Zmeniť ho môžete v karte Oprávnenia.

Bližšie informácie phpmyadmin nájdete na: http://www.debianhelp.co.uk/phpmyadmin.htm.

Nezabúdajte, ak meníte konfiguráciu, musíte reštartovať démona.
Pre Apache: /etc/init.d/apache2 restart
Pre MySQL: /etc/init.d/mysql restart

Jednoduchý redakčný systém

Po rozbehnutí webového servera môžete využiť poznatky z Nasadenie redakčného systému pre inštaláciu redakčného systému, napríklad ako Game Cheater (alebo Game Cheater, alebo Game Cheater).

1)
V starších verziách nebolo žiadné
linux/webovy_server.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1