Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


gdm:ov

Odborný výcvik

Cieľom predmetu odborný výcvik je osvojenie si pracovných činností a návykov, ktoré sú potrebné pre vykonávanie príslušných povolaní v polygrafickom priemysle. Okrem potrebného zvládnutia pracovných činností sa v odbornom výcviku získavajú aj predpoklady pre ďalší profesijný rozvoj absolventov a ich adaptabilitu v dynamicky rozvíjajúcej sa výrobe digitálnych médií.

Ak vás zaujíma, čo všetko sa hodnotí na praxi, prečítajte si Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov praktického vyučovania.

1. ročník

V prvom ročníku je odborný výcvik rozdelený do troch základných tématickych okruhov:

 1. Písanie na klávesnici 10. prstami
  1. Známkujú sa najlepšie časy a najlepšie rýchlosti z lekcií
  2. Na konci vyučovania písania na klávesnici sa vyhodnotia najlepší študenti do siene slávy
 2. Základy tvorby webstránok
  1. Zoznámene sa, bezpečnosť práce, pravidla tvorby webstránok
  2. Úvod do HTML, štruktúra a základné formátovacie značky
  3. HTML: Opakovanie - posledný vyučovací deň slúži na zopakovanie toho, čo už viete.
 3. Základy fotografie
  1. ta toto blud

2. ročník

 1. Skenovanie a spracovanie dokumentov
 1. Spracovanie obrázkov v grafickom programe
 2. Spracovanie dokumentov webstránky

3. ročník

gdm/ov.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1