Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


html:formatovanie_textu_2

Formátovanie textu II

V druhej časti formátovania textu si na začiatku spomenieme ako zmeniť určité parametre textu, ktoré sa nedajú zmeniť preddefinovanými značkami a nakoniec si ukážeme ako si upraviť značku tela dokumentu.

Písmo <font>

Značka font sa používa(la) na zmenu štýlu písma. Táto značka je už zastaralá a preto sa neodporúča ju požívať ale namiesto nej zvoliť kaskadové štýly CSS.

Veľkosť

Veľkosť písma môžeme meniť cez atribút size a to zmenou jeho absolútnej alebo relatívnej hodnoty. Absolútnu hodnotu môže naberať v rozpätí od od 1 do 7. Štandardná veľkosť písma je 3.

<font size="1">Velkost pisma 1</font>
<font size="4">Velkost pisma 4</font>
<font size="7">Velkost pisma 7</font>

Relatívna hodnota je hodna zväčšená alebo zmenšená oproti aktuálnej hodnote veľkosti písma. Vyznačuje sa znamienkom plus (+) alebo mínus (-) pred číselnou hodnotou.

<font size="+1">Velkost pisma zvacsena o 1</font>
<font size="-4">Velkost pisma zmensena o 4</font>

Farba

Atribút color v značke font umožňuje zmeniť jeho farbu. Meniť farbu môžeme buď to zadaním predvoleného názvu farby, alebo zmenou jeho číselnej hodnoty. Základné názvy farieb nájdete na adrese http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp .

<font color="red">toto je cerveny text.</font>
<font color="blue">toto je modry text.</font>
<font color="IndianRed">toto je "IndianRed" farba textu.</font>

Okrem konkrétneho mena farby sa odporúča zadávať skôr presnú šestnáskovú hodnotu farby. Môžu niektoré webové prehliadače rôznym názvom farieb prideľovať iné hodnoty. A tak sa môže stať, že v rôznych prehliadačoch bude vyzerať vaša webstránka rôzne. Farebné kódy zadávame ako šesť znakov šestnástkovej sústavy. Napríklad: #003300 alebo #123456 alebo #FFA3B2. Farebný kód sa skladá z troch dvojíc farieb ako červená, zelená, modrá farba (#RRGGBB)

<font color="#FF0000">toto je cerveny text.</font>
<font color="#0000FF">toto je modry text.</font>
<font color="#CD5C5C">toto je "IndianRed" farba textu.</font>

Tvár

Posledný atribút písma, ktorý môžeme meniť je face čiže “tvár”. Je to názov písma, pod akým sa má text vykresliť. Musíme mať ale na pamäti, že nestačí mať písmo nainštalované vo svojom počítači, ale musí byť, podľa možnosti, na čo najväčšom počte počítačov. Neobmedzujte sa na písma jednej platformy, napríklad písma z Microsoft Windows alebo písma v systéme nainštalované spolu s Microsoft Office lebo nie každý užívateľ používa systém Windows, alebo Office od Microsoftu. Snažte sa využívať iba písma, ktoré pozná väčšina systémov.

<font face="Times New Roman">Toto pismo je zobrazene ako Times New Roman</font>
<font face="Courier New">Toto pismo je zobrazene ako Courier New</font>
<font face="Arial">Toto pismo je zobrazene ako Arial</font>
<font face="Bookman Old Style, Book Antiqua, Garamond">A toto sa rozbrazi ako jedno z troch pismen, podla toho, ktore system podporuje</font>

Kombinovanie atribútov

Akýkoľvek atribút z predchádzajúcich vysvetlených možnosti zmeny písma môžete ľubovoľne kombinovať v ľubovoľnom poradí. Pokiaľ by sme chceli zmeniť veľkosť písma na 3 a farbu na zelenú zadáme:

<font size="3" color="green">lubovolny text</font>

alebo

<font color="green" size="3">lubovolny text</font>

Ak chceme zmeniť písmo na Arial a farbu na žltú zadáme:

<font face="Arial" color="yellow">lubovolny text</font>

alebo

<font color="yellow" face="arial">lubovolny text</font>

Poprípade môžeme skombinovať všetky tri atribúty:

<font color="brown" face="arial" size="6">lubovolny text</font>

BaseFont

K značke BaseFont si veľa nepovieme, je to takisto párová značka, ktorá označuje začiatok i koniec a v princípe je to to isté ako značka FONT, rozdiel je iba v tom, že značkou FONT sa mení písmo v rámci jedného krátkeho súvislého úseku, najčastejšie v rámci jedného odstavca 1). Zatiaľ čo pri BASEFONT meníme písmo na väčšom úseku.

Štandardne sa font používa napríklad takto:

<P>
  Tu je nejaky odsek a v nom chcem zmenit farbu pre <font color="red">tento text</font> 
  a zvyraznujem <u>tento text</u>
</P>
<P>
  Popripade aj v tomto odstavci <font size="2">zmenit pismo</font>.
</P>

Štandardné použitie značky BaseFont:

<basefont face="Courier New">
<P>
  Tu je nejaky odsek a v nom zvyraznujem <u>tento text</u>
</P>
<P>
  Popripade aj v tomto odstavci <i>zmenit pismo</i>.
</P> 
</basefont>

Center

Len okrajovo si spomenieme párovu značku center, ktorá ma jedinú úlohu, centrovať text v nej.

<center>Toto je centrovany text.</center>

Body

Ako dobre viete, BODY je základný prvok webovej stránky, je to párová značka, do ktorej sa vkladá celá časť webu, ktorá je viditeľná ako obsah okna webového prehliadača. Body je zároveň asi najviac prispôsobiteľná značka HTML jazyka. Zoznam atribúdov, ktoré umožňuje meniť:

 1. text - farba textu
 2. bgcolor - farba pozadia
 3. link - farba odkazov
 4. vlink - farba navštívených odkazov
 5. alink - farba aktívnych odkazov
 6. background - cesta k obrázku, zobrazeného na pozadí
 7. bgpropertiers=FIXED pre Internet Explorer, určí aby sa neposúvalo pozadie
 8. leftmargin - pre Internet Explorer, ľavá medzera (začiatok používania stránky)
 9. topmagrin - pre Internet Explorer, horná medzera (začiatok používania stránky)
 10. marginheight - pre Netscape, horná medzera (začiatok používania stránky)
 11. marginwidth - pre Netscape, ľavá medzera (začiatok používania stránky)
 12. scroll - iba pre Internet Explorer, môže mať hodnotu YES alebo NO. Pri NO zakáže scrollbar.

Pre zobrazenie obsahu webstránky tak, aby všetky odkazy (navštívené, aktívne, …) boli vždy čiernej farby použijeme

<body link="black" vlink="black" alink="black">
tu vlozim<a href="index.html">odkaz</a>
</body>

pre ružové pozadie použijeme:

<body bgcolor="pink">
Tra la la
</body>

Úloha

 1. Napíšte článok o svojom obľúbenom hercovi / herečke, spevákovi / speváčke alebo športovcovi aspoň na 500 slov
 2. Trieďte podľa potreby do kategórií (nadpisy) a nezabúdajte používať odstavce (aspoň 3x)
 3. Meno osoby o ktorej píšete napíšte fialovou farbou (aspoň 5x)
 4. Miesto narodenia napíšte tmavočervenou farbou a veľkosť písma zväčšíte o 2 (aspoň 1x)
 5. Všetky čísla napíšte červenou farbou (aspoň 10x)
 6. Mena osôb napíšte modrou farbou (aspoň 5x)
 7. Mená rodinných príslušníkov napíšte písmom FreeMono (aspoň 5x)
 8. Farbu pozadia tela stránky zmeňte na svetlozelenú, nepoužívajte meno farby, ale zadajte ako šestnástkovú hodnotu (aspoň 1x)
 9. Názvy navštevovaných škôl, zamestnaní, miest alebo iných inštitúcií napíšte ako tučné písmo, Arab, veľkosť 2 (aspoň 5x)
 10. Úlohu odovzdajte najneskôr do 12:00 formou odoslaného zabaleného súboru vo formáte ZIP s menom v tvare: zivotopis2-vasepriezvisko.zip na ftp://server.local/incoming
 11. :!: Nezabúdajte dodržiavať štruktúru HTML súboru.
1)
Paragraph, značka <P>
html/formatovanie_textu_2.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1