Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


html:pravidla_tvorby_webovych_stranok

Pravidlá tvorby webových stránok

 1. Snažte sa, aby stránky mali čo najmenšiu veľkosť a čo najkratšiu dobu načítavania na modeme 56Kbps (kilobites per second).
 2. Veľkosť úvodnej stránky by nemala byť väčšia než 70Kb, pri pripojení cez dial-up sa rýchlosť prenosu pohybuje okolo 3-5Kb/s.
 3. Webové stránky navrhujte aj pre malé rozlíšenia (800×600, 640×480). Niektorý užívatelia si môžu prehliadať web cez vreckové zariadenia (mobil, PDA, MDA, UMPC). Skúšajte si stránky prezrieť v nižších rozlíšeniach.
 4. Pre tvorbu layoutu (rozmiestnenie, rozdelenie) webu nepoužívajte tabuľky, ale kaskádové štýly (CSS), pokiaľ je potrebné použiť tabuľky, príliš ich nevnorujte.
 5. Webové stránky by mali obsahovať informácie o kódovaní stránok (ISO 8859-2, windows-1250).
 6. Nepoužívajte neštandardne HTML značky a atribúty, ako napríklad zatvorenú značku <font>.
 7. Pre formátovanie textu používajte štandardné písma (fonty) (Verdana, Arial, Courier, sans-serif atd.)
 8. Pri obrázkoch používajte atribút alt, ktorý zobrazuje náhradní text vtedy, keď nemá užívateľ zapnuté zobrazovanie obrázkov.
 9. Obrázkom vždy pripisujte parametre veľkosti! Predídete tak rozhádzaniu stránky pred načítaním obrázkov.
 10. Každý obrázok by mal obsahovať atribúty width (šírka) a height (výška), prehliadač si tak môže stanoviť priestor pre načítanie obrázku.
 11. Vyhnite sa píliš farebnému pozadiu na stránke, kde je text nečitateľný.
 12. Nezabúdajte, keď používate na pozadí obrázok, takisto zmeniť aj farbu pozadia (žlté písmo na čiernej oblohe vidíme, ale žlté pismo na bielom pozadi tažšie).
 13. Používajte vhodné grafické formáty: GIF / PNG je vhodný pre ikony a pre tlačítka, GIF je vhodný aj pre jednoduché animácie. Formát JPG je vhodný pre fotografie a obrázky s veľkým počtom farieb.
 14. Stránky by mali byť čitateľné pokiaľ možno vo všetkých prehliadačoch a na všetkých platformách.
 15. Design webové stránky si vytvárate podľa vlastných nápadov.
 16. Zaistite stránkam zaujímavý obsah a pravidelnú aktualizáciu.
 17. Rozlišujte medzi veľkými a malými písmenami v názvoch súborov (použijeme radšej všetky písmena malé).
 18. Používajte príponu .html, ktorá je štandardnou, príponou .htm je servermi hľadaná ako alternatívna.
 19. Stránky, ktoré umiestňujeme na webserver („na internet“) by sa mali odvíjať od základného (prvého) súboru s názvom index.html.
 20. Pokiaľ sa odkazujete na iný server nezabudnite uviesť jeho celú adresu.
 21. Keď sa v dokumente odvolávate na iný dokument v inom adresári, zadávajte relatívne cesty.
 22. Obrázky umiestňujte do spoločného adresára.
 23. V dokumente by mala byť vždy na začiatku špecifikácia typu dokumentu.
 24. Pri použití farieb je lepšie používať šestnástkový (hexadecinálny) zápis ako menné názvy. Tie by mohli byť nahradené preddefinovanými štandardnými farbami daného prehliadača.
 25. Po každej zmene si stránky prehliadnite vo viacerých prehliadačoch (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome …).
 26. Majte vždy stránky zálohované pre prípad zlyhania serveru a následných strát dát.

Hlavné zásady pre prezentovanie sa na Internete

Priehľadnosť

 • Web musí byť priehľadný, aby sa v ňom človek ľahko orientoval a našiel potrebnú informáciu. Pokiaľ sa návštevník na webe nevyzná na prvý pohľad, spravidla stránku opustí a hľadá inde. Na Internete je nespočetné množstvo ďalších stránok.

Dostupnosť

 • Stránky by mali byť dostupné pre najširší okruh užívateľov Internetu. Optimalizácia pre rôzne moderné prehliadače používané pod rôznymi operačnými systémami. Optimalizácia pre zrakovo postihnutých a pod. Základom je dodržovanie štandardu pri písaní kódu, aby web bol správne napísaný podľa normy. (http://validator.w3.org/)

Rýchlosť

 • I v dnešnej dobe rýchleho Internetu je dobré voliť komponenty stránok tak, aby mali rozumnú veľkosť a stránky sa tak nezobrazovali dlho. I v dnešnej dobe optických pripojení sa využíva napr. pomalé mobilné pripojenie (GPRS).

Aktuálnosť

 • Web musí byť aktuálny. Pokiaľ sú na ňom staré informácie, užívateľ nemá dôvod sa na stránky vracať. Preto by na webe nemali byť už nepravdivé údaje a je dobré aktuálne na web prispievať novými informáciami (pokiaľ sa nejedná len o statickú prezentáciu).

Príjemný vzhľad

 • Každý návštevník po navštívení stránok zbadá najprv design webu. Ten by ho mal na prví pohľad zaujať a prinútiť ho, aby pokračoval v jej prehliadaní.

Výber kvalitného webhostingu na mieru

 • Podľa typu stránok a požiadavok zákazníka možno vybrať kvalitný hosting (server pre webstránky) na mieru.

Optimalizácia pre vyhľadávače

 • Optimalizácia textu, nadpisov, popiskou pre vyhľadávače spolu s validným kódom spĺňajúcim štandardy môžu váš web urobiť ľahšie nájditeľným vo vyhľadávačoch.
html/pravidla_tvorby_webovych_stranok.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1