Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


html:odkazy

Odkazy

V Značkovacom jazyku HTML môžeme odkazovať aj na iné webstránky alebo služby bežiace na nejakom servery. Odkaz, je zvyčajne farebne odlíšený a odlišuje sa jeho farba (alebo štýl) podľa toho či je navštívený, je nad nim kurzor, alebo je iba zobrazený.

Internetové služby

Rôzne internetové služby majú rôzny zápis URL, napríklad pripojenie na službu FTP bežiacu na počítači server je ftp://server . HTTP, čiže webové stránky bežia na adrese http://server .

Príklady služieb:

Tieto služby môžeme zapísať ako odkaz pomocou značky A (Anchor, Kotva) s atribútom href=“adresa” .

<a href="http://server">odkaz na web</a> 
<a href="ftp://server">odkaz na stahovanie cez ftp</a>
<a href="gopher://server">odkaz na sluzbu gopher</a>
<a href="news:alt.HTML.story">odkaz na news</a>
<a href="telnet://ferko@server">odkaz na telne uzivatela ferko</a>
<a href="finger://ferko@server">odkaz na zistenie informacii o ferkovi</a>

Okrem odkazovania na ine servery môže značka A odkazovať aj na súbory na vlastnom servery, vtedy stači do atribútu href napísať iba relatívnu cestu k súboru, napríklad:

<a href="subor.mp3">Odkaz na subor mp3 v tom istom adresary</a>
<a href="../music/Jackson.mp3">Odkaz na subor mp3 v "susednom" adresary. (o krok spat a do music)</a>
<a href="/music/Drislak.mp3">Odkaz na subor mp3, absolutna cesta.</a>
<a href="http://musicserver.sk/music/Drislak.mp3">Odkaz na subor mp3, absolutna cesta a cudzi server.</a>

Email

Okrem odkazov na súbory značka A umožňuje odkazovať aj na e-mailovú adresu. Po kliknutí na odkaz emailovej adresy sa otvorí poštový klient (napr. Outlook Express) a umožní napísať správu. Odkazovanie priamo na emailové adresy sa neodporúča, rôzny spam boti1) prehľadávajú webstránky a hľadajú emailové adresy na odosielanie nevyžiadanej pošty. Ale ak predsa chceme použiť značku A, musíme do atribútu href dopísať mailto: a emailovú adresu.

<a href="mailto:ferko@server">odkaz na mail</a> 
<a href="mailto:hibernator@post.sk">odkaz na iny mail</a>

Odkazy nemusia smerovať iba na inú webovú lokalitu alebo inú webstránku ale môžu odkazovať aj v rámci jednej stránky. V takomto prípade taktiež použijeme značku kotvy (A) ale do atribútu href nenapíšeme adresu alebo súbor, ale názov návestia. Tým sme vytvorili bod v aktuálnej webstránke na ktorý odkážeme podobným spôsobom, ale dodáme pred názov návestia znak mriežky (#).

<a name="zivotopis"></a><H1>Zivotopis</H1>
  ....
 
... a zvysok si precitate v <a href="#zivotopis">zivotopise</a>

Odkazovať môžeme aj na návestia umiestnene na inom mieste, vtedy kombinujeme adresu s mriežkou a návestim

Adresu firmy najdete <a href="http://superweb.sk/onas.html#adresa">tu</a>

Cieľ zobrazenia

Cieľové umiestnenie zobrazovaného dokumentu v okne môžete zmeniť cez atribút TARGET. Význam má hlavne pri používaní okien (frames), kde zadáme názov okna, v ktorom sa má zobraziť. Okrem vlastne definovaných okien existujú aj predvolené hodnoty:

 • _blank - Zobrazí sa v novom okne prehliadača
 • _self - obsah sa zobrazí v pôvodnom okne, z ktorého bol vyvolaný. Toto je predvolená hodnota.
 • _parent - obsah sa zobrazí v rodičovskom okne.
 • _top - obsah sa zobrazí do celého okna prehliadača.

Farbu odkazov nemôžeme meniť pomocou značky font, ale menia sa ako atribúty pre značku BODY.

Úloha

 1. Využite napísaný životopis v predchádzajúcich témach (buď svoj, alebo svojho obľúbeného herca/športovca …)
 2. Zbavte životopis zbytočného formátovania, nechajte iba nadpisy a odstavce, ostatné formátovanie podľa dohody.
 3. Prepracujte ho tak, aby bolo viac kapitol, alebo podkapitol - aspoň 20 (napríklad hlavný nadpis “Štúdium”, v ňom podnadpis “Základná škola” “Stredná škola”, “Kurz záchranára”, … )
 4. Vypracujte na konci dokumentu obsah (vnorené zoznamy s odkazmi na hlavičky).
 5. Na všetky názvy miest, obcí a inštitúcií urobte odkaz na ich webové stránky.
 6. Na všetky mena osôb urobte odkazy na emailové adresy (ak ich neviete, vymyslite si).
 7. Úlohu odovzdajte najneskôr do 12:00 formou odoslaného zabaleného súboru vo formáte ZIP s menom v tvare: odkazy-vasepriezvisko.zip na ftp://server/incoming
 8. :!: Nezabúdajte dodržiavať štruktúru HTML súboru.
, , ,
1)
robot - program odosielajúci nevyžiadanú poštu na rôzne pilulky a pod.
html/odkazy.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1