Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


druhy_skenerov

Druhy skenerov

Definícia

Je vstupné zariadenie určené na snímanie grafických predlôh, ktoré snímanú predlohu digitalizuje a po úpravách prenáša číslicové informácie do počítača, čiže na “vloženie” obrázkov a fotografii do počítača z papierovej či tlačenej predlohy. Možno ho použiť aj v prípade ak si chceme ušetriť námahu pri prepisovaní textu, v prípade, že použijeme program OCR.

Optické rozpoznávanie znakov

OCR z anglického Optical Character Recognition, je metóda, ktorá pomocou skeneru umožňuje digitalizáciu naskenovaných textov, s ktorými je možné potom pracovať ako s normálnym počítačovým textom. To znamená, že text sa nemusí prácne prepisovať ručne. V dnešnej dobe predávané skenery, skoro všetky obsahujú softvér s funkciou OCR. U OCR softvéru je potrebné nastaviť jazyk v ktorom je text napísaný, napr. slovenčina. čeština, angličtina, pretože v prípade, že slovenský text skenujeme s nastavením na angličtinu, softvér nerozozná písmená s interpunkciou (mäkčene, dlžné) respektíve ich napíše zle. Rovnako farebné podfarbenie pozadia, na ktorom je text napísaný nerobí dnešným OCR softvérom problém.

Rozdelenie

 1. Podľa snímania predlohy
  • ručné (hand-held) - snímacím prvkom sa ručne pohybuje po snímanej ploche, sú lacnejšie, menej presné s menšou rozlišovacou schopnosťou 150-300 dpi, snímajú čierno-bielo aj farebne, dnes sa používajú len v obmedzenom rozsahu - väčšinou tam, kde je potrebné skener prenášať - mobilné riešenia. Zariadenie je Podobné väčšej myši, ktorou užívateľ prechádza cez obrazovú predlohu a zosnímané dáta odošle do pripojeného počítača (alebo uloží do integrovanej pamäte). Výhodou sú malé rozmery, nevýhodou je hlavne nízka kvalita snímania a malá šírka snímania (- 10 cm). Ručné skenery sú náročne na spôsob ovládania, pretože užívateľ musí pohybovať skenerom po predlohe ručne. Presnosť snímania je potom daná presnosťou, a plynulosťou pohybu ruky. ručný skener
  • plošné (flatbet) - automatické - predloha sa kladie na plochu, obvykle sklenenú platňu, sú drahšie, presnejšie, vyššia rozlišovacia schopnosť 300-1200 dpi, umožňujú čierno-biele aj farebné snímanie. V súčasnosti sú najrozšírenejšou skupinou stolné plošné skenery. Tieto snímajú predlohu, ktorá je položená na sklenenú dosku, pričom sa pod touto doskou pohybuje snímacia hlava. Plošné skenery sú konštrukčne najnáročnejšie, ale poskytujú kvalitný výstup pri snímaní predlôh. Ich nevýhodou sú väčšie nároky na miesto. Plošné skenery sa vyrábajú vo formátoch A5, A4 a A3. plošný skener
  • bubnové (drum) - Zvláštnou kategóriou sú bubnové skenery - sú určené pre profesionálne snímanie. Predloha sa vloží do skleneného bubna, ktorý sa roztočí. V bubne sa nachádza snímacie zariadenie, ktoré predlohu sníma v kružniciach. Ich nevýhodou je vysoká cena, a preto sú používané hlavne pre snímanie veľmi veľkých predlôh, prípadne tam, kde je potrebná vysoká kvalita výsledku. Táto technológia je najstaršou snímacou technológiou. bubnový skener
  • fotografické - predloha sa sníma podobne ako fotoaparátom. fotografický skener
  • bezkontaktné, laserové - sníma sa len modulované laserové svetlo odrazené od predlohy.
  • prechodové - snímajú dokument na rovnakom princípe ako faxový prístroj. Predloha (obvykle len jeden hárok papiera štandardnej hrúbky) sa vloží do skenera, ktorý ho posúva cez štrbinu okolo CCD snímacieho prvku. Táto skupina skenerov je určená na snímanie papiera s formátom maximálne A4. Výhodou sú malé nároky na miesto, nevýhodou je nemožnosť snímania predlohy z časopisu alebo knihy. Obvykle sa s nimi stretávame iba ako so zabudovanou súčasťou iných zariadení (fax, tlačiareň a pod.)prechodový skener
  • filmové (film scanner) - snímanou predlohou sú negatívne filmy a diapozitívne filmy. Sú to omnoho drahšie zariadenia, ako sú plošné skenery, pretože tieto sú určené na zosnímanie malého formátu obrázku z kinofilmu do vysokého rozlíšenia a vyžadujú teda úplne inú technológiu snímania. Slúži pre snímanie jednotlivých políčok filmu s použitím vysokého rozlíšenia - minimálne 2400 dpi. Vzhľadom k špecifickému účelu sú používané iba profesionálne.filmový skener
  • 3D skener - technológia umožňujúca pomocou laserových lúčov nasnímať trojrozmerný objekt. Využíva sa nie len snímanie povrchu objektov, ale laserom je zároveň odmeraná presná vzdialenosť k nim. Táto technológia sa používa pre získanie trojrozmerného obrazu snímanej predlohy napr. sochy, miestnosti a pod. Táto technológia je veľmi nákladná a preto iba pre profesionálne využitie. 3D skener
  • knižný skener- automatické kopírovanie kníh, rozlíšenie 300- 4 800 dpi (štandardne 1200)knižný skener
 2. Podľa snímača
  • CCD skenery (charge-coupled device) - využívajú snímač CCD (svetlocitlivý polovodičový čip). Predloha je osvetlená výbojkou. Obraz sa odráža od sústavy zrkadiel, prechádza objektívom a dopadá na CCD snímací prvok.
  • CIS skenery (Contact Image Senzor) - snímací prvok je tvorený jedným riadkom snímacích senzorov umiestnených čo najbližšie k predlohe. Zdroj svetla zabezpečujú LED diódy integrované v čítacej hlave.
  • laserové CCD - snímač sníma iba špecificky modulované monochromatické laserové svetlo odrazené od predlohy. Používa sa pre snímanie čiarového kódu a detekciu tvaru predmetov.
 3. Podľa komunikačného rozhrania
  • USB - pripojenie je vytvorené zbernicou USB (Universal Serial Bus).
  • FireWire - málo používané, iba pre špeciálne aplikácie. Používa rozhranie 1394 FireWire .
  • SCSI (Small Computer System Interface ).
  • Paralelný port - pripojenie je cez konektor centronics.
  • Bezdrôtové - používajúce technológie IrDa (infračervené), Wi-Fi, Bluetooth.

V základnom vybavení dnešných skenerov je aj grafický editor na úpravu snímaných obrazov - snímané obrazy možno upravovať a ukladať v rôznych grafických formátoch.

Formáty súborov

 • Fotografie - JPG - použijeme na súbory “fotografií”, ktoré už neplánujeme ďalej upravovať. Tento formát ma stratovú kompresiu, čiže využíva nedokonalosť ľudského oka a odfiltruje časti obrazu, ktoré nevidíme, napr. veľmi podobné farby. Kompresný pomer v extrémnom prípade pri čiernobielej fotografií môžeme dosiahnuť až 48: l (napr. bez kompresie 48MB, po kompresii 1MB).
 • Fotografie pre úpravu - TIFF - bezkompresný formát využívaný aj v digitálnych fotoaparátoch profesionálnymi fotografmi, pre ďalšiu úpravu v PC.
 • Dokumenty - GIF / PNG - sú to dva rôzne formáty ale zaradíme ich do rovnakej kategórie. Vhodné pre snímanie dokumentov, alebo iných geometrických predlôh, kde chceme zabrániť zmene tvaru, farby a pod.
 • BMP - štandardný formát OS Windows. Môže byť bezkompresný alebo aj s kompresiou.
druhy_skenerov.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)