Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


pravidla_skenovania

Pravidlá skenovania

Ako skenovať?

 • Presvedčíme sa či je skener zapnutý a správne pripojený k počítaču.
 • Otvoríme vrchný kryt skenera a položíme skenovaný obrázok (text) na pracovnú sklenenú plochu, snímanou časťou dolu.
 • Zatvoríme kryt.
 • Na počítači spustíme program EPSON Scan alebo program dodávaný výrobcom.
 • Zvolíme si režim (profesional, domáci, automatický), typ obrázku (farebný, šedý, čiernobiely), cieľ(www, tlačiareň, iné), rozlíšenie (v dpi, text min. 600dpi),úpravu obrazu.nastavenie skeneravoľba dpi
 • Potom si zvolíme možnosť – Náhled. Chvíľu počkáme, kým sa zahreje lampa skenera a obrázok sa zoskenuje.

Náhľad

 • Naskenovaný obrázok (text) sa objaví na obrazovke. Čiarkovaným rámčekom si môžeme obrázok zväčšiť, zmenšiť, posúvať alebo si zvoliť iba určitú časť obrázka.oblasť skenovania
 • Ak treba upraviť obrázok pridáme príkaz “jas”.úprava jasu
 • Potom dáme príkaz Skenovat.
 • V ponuke si vyberieme umiestnenie(dokumenty, obrázky, iné), predponu, číslo, formát obrazu a potvrdíme OK.

Uloženie súboru

 • Objaví sa stav skenovania a potom sa objaví tabuľka zo stavom skenovania

Náhled skenovania

 • Počítač sa opýta, či chceme skenovať ďalší obrázok - možnosť ÁNO / NIE.
 • Ak zvolíme možnosť NIE, obrázok (text) sa automatický uloží do pamäte počítača.
 • Svoj obrázok (text) nájdeme uložený na svojom disku v zložke, ktorú sme si zvolili.

Stav skenovania

pravidla_skenovania.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)