Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


technicka_priprava_dokumentov_a_obrazkov

Ako na web

 • Tvorba stránok nie je náročná, pokiaľ vám stačí jednoduchý web, nie je to však otázka jedného týždňa.
 • Treba si osvojiť základné pojmy, naučiť sa HTML tagy, mať prístup k internetu. Prístup k internetu však nemusíte mať nevyhnutne. Stránka sa dá vytvoriť aj bez prístupu, ale na to aby sa dala prezerať cez internet, treba internet.
 • Najrozšírenejšia sieť cez ktorú sa preberajú a vyhľadávajú informácie je WWW (world wide web).
 • Súbory sa dajú preberať z internetu pomocou anonymných FTP archívov, alebo pomocou služby FTP.
 • Pri otvorení vašej stránky musí vidieť návštevník presný popis stránky a to čo na nej môže nájsť. Internetová stránka je naprogramovaná pomocou viacerých jazykov (html, css, php). Základným je jazyk HTML (hypertext markup language). Ten sa skladá z tagov. Sú to príkazy, pomocou ktorých sa dajú formátovať, upravovať texty, obrázky a iné veci na stránke.
 • Internetová stránka sa dá vytvoriť pomocou poznámkového bloku (notepad) vo win. (Do notepadu sa zapíše kód stránky a uloží s koncovkou .html)
 • Na programovanie stránok existuje viacero špecializovaných programov- editorov (napr. Front Page, Macromedia Dreamweaver MX) Easy Pad si môžete zadarmo stiahnuť z internetovej stránky . Je to jednoduchý a praktický český HTML editor. GOLDEN HTML editor je ďalší český freeware na tvorbu HTML stránok. Stiahnuť si ho môžte na stránke :http://www.oknet.cz/lide/pavelp/ghe/
 • Jednoduchá stránka sa dá vytvoriť pomocou poznámkového bloku (notepad). Otvorte si notepad a skopírujte do neho nasledujúci príklad zdrojového kódu stránky. Uložte súbor pod názvom index.html. Príklad:
 <html>
 <head>
   <title>Prvá stránka</title>
 </head>
 <body>
   obsah zobrazovaný na stránke
 </body>
 </html>
 • Každá stránka musí obsahovať tagy

a ktoré označujú, že sa jedná o dokument vo formáte html. Medzi tieto dva tagy sa budú vpisovať všetky ostatné prvky na stránke. Do vnútra medzi tagy a patrí hlavička <head></head> do ktorej sa píše tag <title></title>. Tag title označuje názov stránky, ktorý sa zobrazí na hornej lište prehladávača. Za hlavičkou sa nachádza tag <body></body>, ktorý označuje telo dokumentu, ktorý sa zobrazí. To znamená, že všetko čo je napísané do tagu body, je zobrazené na stránke.

Poznámky

<body> - Označuje tzv. “telo” dokumentu= obsah stránky. Do neho sa zapisujú jednotlivé príkazy, ktoré sa zobrazujú na stránke. - Základný príkaz, ktorý obsahuje každá stránka. Je párový, čize na konci stránky musí byť tag (znak / nám označuje koniec príkazu, zapisuje sa pred text tagu) <title> - nám určuje, ako sa stránka bude volať= text ktorý sa zobrazí na hornej lište prehliadača.

Všetky tieto tagy su párové. Znamená to, že prvý tag znamená začiatok príkazu a tag s / na konci označuje koniec príkazu.

 • Postupom času sa pri tvorbe webových stránok budete musieť okrem vytvorenia zdrojového kódu stránky zaoberať viac obsahom. Musíte si dávať pozor, aby všetko, čo je na vašej stránke fungovalo a bolo dobre použiteľné.
 • Treba si skontrolovať pravopis (nový zákon), správnosť odkazov. Samozrejme treba overiť, či sa so stránkou dá dobre pracovať a je prehľadná.
 • Dôležité je kontrolovanie aktuálnosti informácií na stránkach.
 • Snažte sa pri písaní textov pre web neurážať žiadnych ľudí.
 • Po úspešnom vyskúšaní štruktúry môžme začať pridávať do stránky text (obsah).
 • Do tela dokumentu (<body>) zapíšeme ľubovolný text.
 <html>
 <head>
  <title>Názov stránky</title>
 </head>
 <body>
  ľubovolný text ktorý sa zobrazí na stránke 
 </body>
 </html> 
 • Ak sa vám zobrazila stránka s vašim textom, začnite sa učit nasledujúce tagy:
 • Tag <b>hrubé (<i> kurzíva, <u> podčiarknutie) <head> <title>Názov stránky</title> </head> <body> tenký text<b>hrubý text</b> </body>
 • Farba, veľkosť, a druh písma. Na nastavenie farby písma, veľkosti a typu písma sa používa tag .color= farba (red, gree, blue, yellow, white, black)face= druh písma (arial, georgia, verdana), size= veľkosť písma (od 1 až po 7) Atributy k tagu font za zadávajú vždy so znakom = (rovná sa) a za ním sa používajú úvodzovky hore, medzi ktoré sa píše samotná hodnota (farba, veľkosť). <html> <head> <title>Názov stránky</title> </head> <body> <font color=“red” face=“arial” size=“5”>ľubovolný text </body> </html>
 • Farba pozadia stránky. K tagu <body> pripíšete bgcolor=farba <body bgcolor=“red”> </body>. Po pridaní bgcolor=“red”, sa farba pozadia zmení na červenú. (red=červená angl.).

Takýmto spôsobom sa dá zmeniť farba stránky.

 • Nadpisy. Na internetových stránkach sa často používajú rôzne grafiky na zdôraznenie nejakého textu. Na takýto účel sa používajú NADPISY. Nadpisy sa označujú od h1 až po h6.
 <h1>Nadpis úrovne H1</h1> 
 <h2>Nadpis úrovne H2</h2>
 <h3>Nadpis úrovne H3</h3>
 <h4>Nadpis úrovne H4</h4>
 <h5>Nadpis úrovne H5</h5>
 <h6>Nadpis úrovne H6</h6>

Nadpisy sú najpoužívanejšie prostriedky na zvýrazňovanie textu na stránkach.

 • Oddelovače. Na oddelovanie častí textu na stránke sa využíva tag <hr>.Je to horizontálna čiara (horizontal line). Ide o nepárový tag, ktorý sa dá formátovať: width (šírka), size (hrúbka), align (zarovnanie), color (farba)
<hr width="50" size="40" align="center" color="red">

Na oddelovanie (prechod do ďalšieho riadku) sa používa tag <br>. Je to nepárový tag. <p>text píšem a zrazu chcem ísť do druhého riadku <br>a už som tam</p>

 • Zarovnanie textu. Text v jazyku HTML sa zarovnáva pomocou príkazu align. Ak chcete zarovnať text riadku do stredu, pripíste k <p> atribut align. <head> <title>Názov stránky</title> </head> <body> <p align="center">text bude v strede</p> </body>

Hodnoty align : center(stred), left(doľava),right (doprava); Podobne ako pri <p> sa dá upraviť zarovnanie aj v nadpisoch.

 • Odkazy. Odkaz (hyperlink) sa používa na prechod z jednej stránky na druhú. <a href=http://www.akonaweb.borec.cz> odkaz na akonaweb</a>

Ak si vytvoríte prvú stránku (index.html) a chcete aby po kliknutí na určitý text sa objavila vaša druhá stránka, uložte túto druhu stránku do jednej zložky v systéme a uložte ju vo formáte .html. Emailová adresa. Dosť často sa na stránkach objavuje emailová adresa, ktorá je na stránke ako odkaz. Jedná sa o špeciálny tag, ktorým sa automaticky otvorí emailový klient s novou spávou, kde bude predvolená adresa, ktorú do tagu udáte.

technicka_priprava_dokumentov_a_obrazkov.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)