Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


virtualbox:start

VirtualBox

VirtualBox, s jeho celým názvom Oracle VM VirtualBox je balíček virtualizačného softvéru určeného na emulovanie počítačov z rodiny x86. Pôvodne bol vyvíjaný nemeckou spoločnosťou Innotek GmbH (vtedy s názvom Innotek VM VirtualBox), ale po odkúpení spoločnosťou Sun Microsystems sa jeho názov zmenil na SUN VM VirtualBox. Posledná zmena nastala po odkúpení spoločnosti SUN spoločnosťou Oracle, a teda doposiaľ došlo k poslednému premenovaniu produktu.

Hlavné okno po spustení

VirtualBox umožňuje inštaláciu hosťovského operačného systému do virtuálneho počítača vytvoreného v tomto programe. V podstate umožňuje spustiť druhý operačný systém, ale keďže ide o virtualizovaný stroj, v ktorom beží druhý OS tak vo výsledku pracuje pomalšie, ako na reálnom počítači.

Mnohé pokročilé funkcie vyžadujú mať nainštalované tzv. hosťovské doplnky, ktoré rozširujú funkcionalitu napríklad o možnosť zdieľania v sieti.

Softvér VirtualBox je multiplatformový, čo znamená možnosť inštalácie na všetkých popredných operačných systémoch. Menovite najme na:

 • BSD
 • Linux (väčšina distribúcií)
 • Mac OS X
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows Vista
 • Microsoft Windows 7
 • OS/2
 • Solaris

Podporované hosťovské systémy (32 aj 64 bit):

 • BSD
  • FreeBSD
  • OpenBSD
  • NetBSD
 • Linux (väčšina distribúcií)
  • Debian
  • Fedora
  • Gentoo
  • Mandriva
  • Ubuntu
 • Mac OS X
  • Mac OS X Server
 • Microsoft Windows
  • Windows 3.1
  • Windows 95
  • Windows 98
  • Windows ME
  • Windows NT
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows 2003
  • Windows Vista
  • Windows 2008
  • Windows 7
 • OS/2
 • Solaris
 • Iné
  • DOS
  • L4
  • Netware
  • QNS

Základné funkcie

Základnú funkcionalitu obsahuje VirtualBox po nainštalovaní, pre rozšírenú funkcionalitu je potrebné stiahnúť balíček rozšírení.

 • Podpora veľkého počtu jazykov vrátane slovenčiny a čestiny
 • Snímky (Snapshots) - podporuje ukladanie aktuálneho stavu virtuálneho systému pre neskoršie obnovenie. Touto funkciou docielime zálohu kompletného stavu systému, napríklad pred inštaláciou neovereného softvéru, alebo pred aplikovaním kritického testu. Pomocou tejto funkcie sa môžeme vrátiť do konkrétneho stavu systému.
  VirtualBox a jeho snímky
 • Seamless mode - umožňuje “vystrihnutie” okien aplikácií z virtuálneho stroja do skutočného systému a tak pracovať s nimi, akoby boli súčasťou skutočného systému. V praxi to znamená, že napríklad vo Windows pracujeme aj s oknami z Linuxu, prípadne opačne, v Linuxe pracujeme s oknami a aplikáciami z Windows.
  VirtualBox v seamless režime
 • Podpora prenosu obsahu schránky - pomocou tejto funkcie môžete používať klávesové skratky CTRL+C a CTRL+V v oboch systémoch prepojené. Napríklad skopírujete text z Linuxu do schránky, a máte ho aj v schránke Windows.
 • Zdieľané zložky - umožňuje prístupovať k adresárom z jedného systému do druhého systému cez zdieľanie adresárovou pomocou špeciálnej siete, vytvorenej medzi počítačmi. Toto zdieľanie funguje aj v prípade, ak v skutočnom počítači nemáte funkčné sieťové pripojenie.
 • Ovládanie pomocou príkazového priadku - pri ovládani virtuálneho stroja nie ste odkázany iba na grafické rozhranie, ale môžete ho ovládať aj pomocou príkazového priadku.
 • Podpora hardvérovej virtualizácie - väčšina moderných profesorov je už od výroby pripravená pre prácu s virtualnými strojmi (počítačmi).

Rozšírená funkcionalita

Rozšírenú funkcionalitu získame po doinštalovaní VirtualBox Extension Pack. Táto rozšírená funkcionalita už nie je šírena pod Open Source licenciou a je distribuovaná zvlášť.

 • Remote Display Protocol (RDP) Server - podporuje beh RDP serveru nad virtualnými strojmi a umožňuje k nim vzdialené pripojenie pomocou RDP protokolu.
 • Podpora USB - podpora pre pripojenie USB zariadení štandardu 1.1 a 2.0 do virtuálnych strojov.
 • USB over RDP - podporuje pripojenie vzdialeného USB zariadenia k virtuálnemu stroju.
 • iSCSI initiator - VirtualBox obsahuje podporu iSCSI s možnosťou pripájať takéto zariadenia do virtuálneho stroja.

Pre bližšie informácie ako vytvoriť nový virtuálny stroj navštívte stránku: Nový stroj

virtualbox/start.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1