Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:install:xp

Inštalácia Windows XP

Do verzie Windows Milénium pracovali OS na princípe MS DOS + Windows (Windows bol „programová“ nadstavba nad MS-DOS) OS Windows NT už nebol postavený nad MS-DOS, ale na základe vlastného jadra systému a začal od verzie l.O až do verzie 4.5 Verzia Windows NT 5.0 dostala názov Windows 2000. Pridaním nových funkcií a grafiky vznikla verzia Windows XP t. j. Windows NT verzia 5.1

Minimálne požiadavky na hardvér pre systém Windows XP Home Edition:

 • procesor Pentium s výkonom 233 MHz alebo rýchlejší (odporúča sa procesor s výkonom 300 MHz),
 • pamäť RAM s kapacitou minimálne 64 MB (odporúča sa pamäť RAM s kapacitou 128 MB),
 • minimálne 1,5 GB dostupného miesta na pevnom disku,
 • jednotka CD-ROM alebo jednotka DVD-ROM,
 • klávesnica a myš Microsoft alebo iné kompatibilné polohovacie zariadenie,
 • grafická karta a monitor s rozlíšením Super VGA (800 x 600) alebo vyšším,
 • zvuková karta,
 • reproduktory alebo slúchadlá.

Minimálne požiadavky na hardvér pre systém Windows XP Professional:

 • procesor Pentium s výkonom 233 MHz alebo rýchlejší (odporúča sa procesor s výkonom 300 MHz),
 • pamäť RAM s kapacitou minimálne 64 MB (odporúča sa pamäť RAM s kapacitou 128 MB),
 • minimálne 1,5 GB dostupného miesta na pevnom disku,
 • jednotka CD-ROM alebo jednotka DVD-ROM,
 • klávesnica a myš Microsoft alebo iné kompatibilné polohovacie zariadenie,
 • grafická karta a monitor s rozlíšením Super VGA (800 x 600) alebo vyšším,
 • zvuková karta,
 • reproduktory alebo slúchadlá.

Toto sú minimálne požiadavky na zachovanie základných funkcií. Skutočné požiadavky sa líšia v závislosti od konfigurácie systému a programov a funkcií, ktoré sa rozhodnete nainštalovať. Ak systém Windows XP inštalujete prostredníctvom siete, je možné, že budete potrebovať ďalšie miesto na pevnom disku.

Informácie o minimálnych požiadavkách boli prebrate z: http://support.microsoft.com/kb/314865

Edície Windows XP

 • Windows XP Home Edition - domáce počítače,
 • Windows XP Profesional - na profesionálne využitie,
 • Windows XP 64 bit edition - pre technické inžinierstvo

Windows XP bol ešte do nedávna najobľúbenejší operačný systém i keď jeho životnosť sa prakticky skončila.

Možné problémy

Nie každý operačný systém sa dožije tak dlhého obdobia používania. V tom je Windows XP ozaj zázračná výnimka, Aby sa systém používal na viac ako 80 % počítačoch po 10 rokoch od uvedenia na trh musí byť veľmi obľúbeny. Vývoj v obasti IT je ale extrémne rýchli a zaznamenal mnoho zmien.

 1. Problém so SATA ovládačmi - S nástupom nových SATA diskových radičov nastal problém pri inštalácii systému. Mnoho radičov nebolo podporovaných a preto sa Windows odmietal nainštalovať na novších počítačoch bez požitia disku s ovládačmi.
 2. Ovládače prevažne na disketách - Priamo s predchádzajúcim bodom súvisi tento. Inštalačné médium v podobe diskiet, nutné na detekovanie a inštaláciu, nebolo možné použiť na novších noteebokoch, ktoré už neobsahovali zastaralú disketovú mechaniku. Inštalácia z CD nebola možná pri SATA radičoch.

Riešenia:

 1. Použiť špeciálne upravené inštalačné médium
 2. Použiť USB disketovú mechaniku
 3. Zapnúť v BIOSe emuláciu IDE radiča

Núdzový režim

Pri riešení väčšiny problémov napríklad pri zapojení nového monitora sa používa tzv. núdzový režim, do ktorého sa systém prepne pri stlačení klávesy F8 počas bootovania.

Inštalácia

Inštaláciu prevádzame vložením inštalačného CD média do mechaniky CD-ROM počítača. V prvom kroku nesmiete zabudnúť prepnúť bootovaciu prioritu v BIOS-e tak aby najprv hľadalo systém na CD médiu. Následne ak máte vložené médium v mechanike, prevedieme reštart a systém sa spustí z CD.

Ak ste mali už nainštalovaný systém, vypíše sa hláška o “stlačení ľubovoľnej klávesy”. Ak stlačíte, uvidíte následujúcu obrazovku.

Náhľad obrazovky Popis
Úvodná obrazovka Systém si načíta základné ovládače a pokračuje ďalej
S čím pokračovať? V tomto okne si vyberieme čo chceme robiť, či chceme opraviť už nainštalovaný systém, alebo cez klávesu ENTER spustiť čerstvú inštaláciu.
Licenčná zmluva V ďalšom kroku musíte prijať licenčnú zmluvu medzi nami a Microsoftom pomocou klávesy F8. Bez prijatia zmluvy nemôžeme pokračovať ďalej.
Rozdelenie disku Po prijatí licencie sa spustí rozdeľovanie disku, kde si zvolíte koľko chcete diskové oddiely. Na začiatok stačí iba jeden. V lepšom prípade vytvoríte aspoň 2. Jeden na systém a ďalší napríklad na dokumenty.
Veľkosť diskového oddielu Pri vytváraní diskového oddielu zovlíme veľkosť nového oddielu v MB.
Formát Pri formátovaní nového diskového oddielu môžeme vybrať z dvoch súborových systémov. Zastaralého FAT32 alebo moderného NTFS.

Proces formátovania disku môžeme spraviť buď pomocou rýchleho formátu, alebo klasického.
 Formátovanie Proces formátovania diskového oddielu sledujeme v žltom „progressbare“.
Kopírovanie súborov Po sformátovaní a zvolení si správneho súborového systému na inštaláciu nakopíruje inštalátor základne súbory potrebné pre ďalšiu inštaláciu.
Reštart Po skopírovaní základných súborov bude potrebný reštart počítača. Začne sa odpočítavať čas, počas ktorého môžeme stlačiť klávesu ENTER a celý proces reštartovania začne okmažite.
Po reštartovaní nestláčajte žiadnu klávesu, ani nevyberajte inštalačné médium. Inštalácia bude pokračovať z pevného disku.
Spustenie systému z pevného dsku Prvé spustenie Windows XP. Môžete sledovať, že i keď sa ešte stále jedná o inštalátor, spúštanie je rovnaké ako pri už nainštalovanom systéme.
Priebeh inštalácie Počas informácie stále vidíme zobrazenú informáciu o predpokladanom čase trvania inštalácie. Počas inštalácie sa zobrazujú marketingové informácie v pravom okne.

Počas inštalácie takmer vôbec nie je potrebný zásah človeka.
Priebeh inštalácie Inštalátor v jednom bode zisťuje nainštalovaný hardvér a v prípade nájdenia takého, na ktorý existujú ovládače na inštalačnom médiu, prebehne ich inštalácia.
Jazykové nastavenia Voľba miestnych a jazykových nastavení, pri ktorých si zvolíme štandardné nastavenie dátumu a času, meny a jazyka. Neide na inštaláciu jazykových balíkov, ale o nastavenie miestnej zóny.
Nastavenie prostredia pre konkrétny jazyk Detailné informácie o miestnych nastaveniach, ktoré sa nastavujú v predchádzajúcom bode.
Nastavenie klávesnic Nastavenie klávesnic počas inštalácie. Umožňuje zvoliť viac klávesnic pri inštalácií, medzi ktorými sa môžeme prepínať po nainštalovaní systému. Typické je zvolenie dvoch klávesníc, americkej pre anglický jazyk a slovenskej pre slovenský jazyk.
Meno vlastníka Nastavenie mena vlastníka licencie a spoločnosti.

Tieto údaje sa zobrazujú pri zvolení informácií o počítači.
Produktový (licenčný) kľúč Musíme prepísať Product Key, ktorý je uvedený na nálepke uverejnenej na počítači, prípadne sa nachádza pri inštalačnom disku CD.
Názov PC a heslo správcu Zvolíme názov počítača, pod ktorým bude PC identifikovateľné v sieti a zvolíme heslo pre správcu počítača.
Časová zóna Nastavenie dátumu a času a časovej zóny v ktorej sa nachádzame. Samozrejme, že nastavíme ako časovú zónu Bratislava.
Typ siete Zvolenie nastavení siete. Vo väčšine prípadov (Ak neide o špeciálne podnikové siete) stačí typické nastavenie.
Názov skupiny Voľba názvu pracovnej skupiny, alebo v prípade ak ide o podnikovú sieť tak voľba domény.

Galéria

Takisto si môžete pozrieť celú galériu z inštalácie celého operačného systému.

Úloha

Podľa následujúcich parametrov nastavte program VirtualBox:

Pamäť RAM:192 MB Boot priorita:CD, harddisk
Video pamäť:16 MB Procesor:1
Pevný disk:IDE, 15 GB, dynamický HW virtualizácia:Áno
Audio:Zapnúť 3D akcelerácia:Áno
ACPI:Áno Remote Display:Nie
IO APIC:Nie Sieť:Áno, NAT
Zdieľané priečinky:Podľa potreby USB:Áno, 2.0
Ostatné možnosti nechajte na predvolenej hodnote.

Inštalácia systému

Rozdelenie pevného disku:

Rozdeľte disk na 2 diskové oddiely a to v pomere 2/3 ku 1/3, obe oddiely budú primárne. Čiže prvý primárny diskový oddiel (C:) bude mat kapacitu 10 GB a druhý diskový oddiel (D:) bude mat 5 GB. Prvý diskový oddiel použijete na inštaláciu systému, druhý diskový oddiel bude slúžiť predovšetkým pre dokumenty jednotlivých uživateľov. Oba diskové oddiely sformátujte ako NTFS.

Pomenujte diskové oddiely následovne:

 • C: ako System
 • D: ako Data

Nastavenie:

Meno:Vaše meno (nie priezv.) Organizácia:SOUE
Heslo pre správcu:Spravca Nastavenie siete:Typická
Názov počítača:VBOX-1##1) Pracovná skupina:MPS
Jazyk:Slovenský Klávesnice:SK, US (nič viac)
Prvý užívateľ:Vaše meno (nie priezv.)
Po nainštalovaní presuňte dokumenty užívateľa na disk D: do adresára \DOCUMENTS\ 2)

Softvérové príslušenstvo a záloha: Nainštalujte: Opera, Firefox, Total Commander, VLC, putty, Acronis True Image 11 Nakoniec zálohujte systémový disk C: do súboru D:\zaloha.tqi cez program Acronis True Image.

1)
Číslo od 100 do 111 podľa čísla Vášho počítača
2)
Ak je užívateľ Jožko, jeho dokumenty budú v D:\DOCUMENTS\JOZKO.
windows/install/xp.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1