Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:install:98

Inštalácia Windows 98

Windows 98 je v poradí druhý “moderný” operačný systém od spoločnosti Microsoft, ktorý ešte stále bežal ako nadstavba nad MS-DOS.

Systém Windows 98 vyšiel v dvoch edíciach: Windows 98 Bootlogo

 • Windows 98 (98FE) s verziou 4.10.1998
 • Windows 98 Second Edition (98SE) s verziou 4.10.2222

Existujú dve edície systému Windows 98, buď klasická alebo novšia verzia Windows 98 SE (Second Edition). Hlavný rozdiel medzi nimi je v spúšťaní inštalácie. Prvá edícia sa spúšťa pomocou tzv. spúšťacích diskiet, prípadne cez už nainštalovaný systém MS-DOS. Druhá edícia má na disku CD obraz spúšťacej diskety, ktorá po spustení pripojí CD mechaniku a spustí inštalátor priamo z nej.

Aj pri Windows 98 podobne ako pri Windows 95 sa nedá zabudnúť na legendárne problémy spojené s padaním systému a s tzv. modrou obrazovkou smrti (BSOD).

Praktické rady

Ak budete inštalovat tento nepodarený operačný systém, myslíte na tieto veci:

 • Windows 98 dokáže pracovať iba s jedným primárným diskovým oddielom, ostatné nastavte ako logické.
 • Nezabúdajte mať po ruke “Spúštaciu disketu”, nikdy neviete kedy ju budete potrebovať.
 • Ak Vám Windows neštartuje, spusťte spúštaciu disketu a zadajte príkaz fdisk /mbr pre obnovu MBR.

Inštalácia

Po vložení inštalačného CD disku a zároveň inštalačnej (spúšťacej) diskety skontrolujeme v BIOSe (cez F10 alebo del ) bootovaciu prioritu (boot order) tak, aby prvé zariadenie, z ktorého sa bude systém zavádzať bola disketová mechanika.

Pri inštalácií cez program VirtualBox si prečítajte https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=9918 lebo v niektorých prípadoch môže spôsobovať problémy inštalácia.

Pri spúšťaní systému pomocou spúštacej diskety musíte sledovať výpis obrazovky aby ste zistili označenie CD mechaniky (lebo od počtu diskov a diskových oddielov v sa PC mení označenie diskov). V tomto prípade ide o označenie E: a zistíme to pomocou tohto výpisu:

MSCDEX Version 2.23
Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1993. All rights reserved.
    Drive E: = Driver IDECD001 unit 0

Pokiaľ viete označenie mechaniky, pokračujte ďalej.

 1. zmente aktuálny disk na disk mechaniky CD,
 2. zmente adresár na adresár s inštalačnými súbormi,
 3. spusťte inštaláciu pomocou príkazu setup.

Tieto tri kroky prevediete napríklad týmto postupom:

C:> E:
E:> cd install
E:\INSTALL>setup

Ak neviete si spomenúť na všetky príkazy, pozrite si príkazy pre MS-DOS.

Postup inštalácie aj s obrázkami je následovný:

Prvé okno po spustení inštalácie Prvé okno po spustení inštalácie
Prijatie licenčnej zmluvy Pred pokračovaním v inštalácií musíme súhlasiť s licenčnou zmluvou.
Vloženie produktového kľúča Počas inštalácie zadáme produktové číslo umiestnené na zadnej strane obalu CD.
Vyberieme druh inštalácie Vyberieme druh inštalácie
Voľba komponentov voľba možnosti, čo inštalovať. Buď si vyberieme predvolené možnosti, ale si detailne vyberieme, programy, ktoré chceme.
Umiestnenie PC Vyberieme umiestnenie nášho počítača (krajinu)
Poďakovanie Poďakovanie pred koncom inštalácie
Rozpoznávanie hardvéru Rozpoznávanie pripojeného hardvéru
Nastavenie siete Nastavenie siete do ktorej je pripojený počítač. Pokiaľ ide o počítač nachadzajúci sa na dielňach OV pre odbor MPS, potom pracovná skupina sa nastaví na MPS a názov počítača podľa nálepky na ňom nalepenej (v tvare MPS-###).
Nastavenie času Nastavenie dátumu, času a časovej zóny.
Voľba komponentov Spustený čerstvo nainštalovaný systém.

Po nainštalovaní systému Windows 98 sa odporúčana inštalovať Service Pack (FESP230EN-R.EXE), ktorý ale nie je potrebný pri nainštalovaní Windows 98 SE. Potom nainštalujte ovládače pre USB zariadenia, ktoré štandardne systém Windows 98 nemá. Pre W98 je to nusb320-Eng-98FE.exe a pre W98 SE ako nusb33a.exe , prípadne jeho lokalizovaná verzia nusb33a_cs.exe

Galéria z inštalácie

Videonávod

Úloha

Nainštalujte Windows 98 do VirtualBoxu.

 • Nastavte pamäť RAM na 128MB a Video RAM na 32MB.
 • Vytvorte jeden disk o kapacite 80 GB.
 • Zvukovú kartu nastavte na SoundBlaster 16

Počas inštalácie:

 • Rozdeľte disk na dva diskové oddiely. Obidva naformátujte na FAT32. Prvý oddiel bude mať 10 GB a bude pomenovaný System, druhý so zvyšnou kapacitou bude mať menovku Data. Toto môže spraviť pomocou programu Partition Magic a jeho spúšťacích diskiet.
 • Meno počítača nastavte podľa čísla Vášho skutočného počítača VBOX-### 1)
 • Pracovnú skupinu nastavte na MSW98.

Po nainštalovaní systému nastavte:

 • Dve klávesnice s prepínanim. Prvá bude slovenská a druhá americká.
 • Dokumenty užívateľa presunte na druhý disk D:\Dokumenty 2)
 • Domovskú stránku programu Internet Explorer nastavte na www.google.sk
 • Nainštalujte: 3)
  • Windows Commander 4.51
  • Opera 10.10
  • WinAmp 5.35
  • Nero 6
  • VLC 1.0.2
  • KLite Codec Pack 3.4.5
  • CPU-Z 1.57
  • SciTech Display Doctor (nájdete ISO súbor)
 • Defragmentujte disky
 • Skontrolujte disky

Nastavenie monitora

 • hĺbka farieb 32 bitov,
 • šetrič obrazovky 10 minút,
 • stav pohotovostný a hybernáciu,
 • vypnutie diskov po 3 minutách,
 • sporič obrazovky na úsporný režim 5 minút,
 • vypnúť monitor po 15 minutách.

Nakoniec urobte zálohu disku C: pomocou diskiet programu Norton Ghost.

1)
Namiesto mriežky nastavte číslo podľa Vášho pracoviska
2)
Aby po kliknutí na Dokumenty sa otvárali na danej adrese
3)
Veľa softvéru nájdete na adrese http://www.oldapps.com/home/os/Windows_98
windows/install/98.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1