Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dos:install

Inštalácia MS-DOS

Na inštaláciu MS-DOS budete potrebovať inštalačné diskety (3 ks) a počítač. Celú inštaláciu môžete takisto previesť cez VirtualBox. V takomto prípade použite obrazy diskiet (*.img).

Pri inštalácií cez VirtualBox si zo servera 1) stiahnite súbor ms-dos.zip a rozbaľte ho. Získate inštalačné diskety.

 1. Prvú disketu pripojde do disketovej mechaniky na disketovom radiči.
 2. Po štarte počítača sa objaví úvodná obrazovka inštalácie so základnými informáciami. Pre pokračovanie v inštalácií stlačte klávesu Enter,
 3. Ak chcete nakonfigurovať prostredie, zvoľte prvú možnosť, ktorá je odporúčaná a stlačte klávesu Enter,
 4. Po vytvorení diskového oddielu bude inštalátor požadovať zotrvanie prvej diskety v mechanike, preto disketu nevyberajte ale pokračujte klávesou Enter, čím sa počítač reštartuje,
 5. Novovytvorený disk C: sa teraz naformatuje, aby sa dal použiť v systéme,
 6. Prednastavené prostredie systému je nastavené na Spojené štáty, tu môžeme prostredie zmeniť,
 7. šípkami sa presunieme na krajinu a Enterom potvrdíme zmenu krajiny,
 8. vyberieme Československo. I keď v tom čase už existovali dva samostatné štáty v Redmonde na to ešte neprišli :-)
 9. vyberieme si klávesnicu - slovenskú,
 10. zvolíme umiestnenie súborov v systéme DOS, predvolený je adresár C:\DOS,
 11. po nainštalovaní všetkých potrebných súborov z diskety č.1 Vás inštalátor požiada o vloženie diskety č.2. Diskety vymeníte a stlačite Enter,
 12. po spracovaní všetkých súboroch v diskete 2 sa opakuje požiadavka o výmenu diskety. Teraz s číslom 3,
 13. po dokončení inštalácie Vás vyzve inštalátor na vybratie diskiet a stlačení klávesy Enter,
 14. Záverečná informácia o kompletnej inštalácií,
 15. Úvodná obrazovka po naštartovaní kompletného systému.

Galéria

Uloha

 1. Nainštalujte MS-DOS
 2. Nainštalujte Borland Pascal 7.0
 3. Nainštalujte Intys CNC programy (sústruh, frézka)
 4. Skontrolujte parametre počitača pomocou diskety hwinfo
dos/install.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1