Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


dos:start

MS-DOS

MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) - je jedným zo štandardných OS pre počítače IBM PC. Tento OS vyvinula firma Microsoft na základe objednávky firmy IBM, ktorá potrebovala programové vybavenie pre svoje nové PC. Časom mal byť OS nahradený vlastným produktom firmy IBM TopView. Medzitým sa však počet inštalácii a programové zázemie MS-DOSu veľmi rozšírilo.

Prvá verzia MS-DOS 1.0 vyšla v roku 1981 a posledná verzia, kde bol MS-DOS ako samostatný systém, vyšla v roku 1996 vo verzii 6.22. Novšie verzie MS-DOS už boli súčasťou operačného systému Windows (95, 98, ME).

Od r. 1995 firma Microsoft priniesla produkt Windows 95, ktorý nahradil MS Windows 3.0 a 3.1 v kombinácii s MS-DOSom – používanie je spojené s mikroprocesorom 486 DX 2-66 a RAM aspoň 8 MB.

Microsoft DOS nie je jediný DOS systém, existuje veľke množstvo iných výrobcov systému DOS. Ich celý zoznam nájdete na anglickej wikipédií.
Veľmi obľúbený je aj FreeDOS.

Vlastnosti

MS-DOS nie je jednej z najlepších operačných systémoch, ako hovorí jeho samotný názov, je to diskový operačný systém, čiže obsahuje základne funkcie pre prácu s diskom. Funkcie na grafickú kartu alebo zvukovú neobsahuje. Preto aj programy a hry si museli veľkú časť kódu naprogramovať same.

Základné vlastnosti:

 • Monoprogramový – môže bežať len jeden program, neumožňuje multitasking.
 • Jednopoužívateľský – je schopný prijímať príkazy len z jedného vstupného zariadenia (je iba jeden užívateľ prihlásený).
 • Vie priamo využiť iba 640 kB operačnej pamäte – nad túto hodnotu je možné prejsť iba pomocou špeciálnych ovládačov pre pamäť, najviac sa používajú XMS (HIMEM.SYS) a EMM386.
 • rozdelený na niekoľko častí, ktoré tvoria hierarchickú štruktúru, je dané rozhranie prostredníctvom ktorého medzi sebou komunikujú.

Veľmi dobrý archív programov aj rôzných verzií DOS nájdete na http://www.osdos.net.

Štart systému

BIOS tvorí najnižšiu vrstvu OS a nachádza sa v pamäti ROM počítača. Je pevnou súčasťou počítača, ktorá sa nedá jednoducho zmeniť. BIOS je teda akousi medzivrstvou medzi hardvérom a vyššími úrovňami systému, komunikuje s jednotlivými komponentmi počítača. Doplnkom BIOSu v systéme MS-DOS je systémový súbor IO.SYS, ktorý je uložený na systémovou médiu a do operačnej pamäte sa dostane pomocou zavádzača (loader) v MBR (Master Boot Record) disku.

Po zapnutí počítača a úvodného testu POST sa inicializuje OS, ktorý slúži na komunikáciu medzi technickými časťami počítača a používateľom.

 • Odštartuje sa program BIOS, ktorý sa nachádza v pamäti ROM a otestuje konfiguráciu a funkčnosť technických prostriedkov počítača.
 • Testuje sa RAM pamäť pričom sa na obrazovku vypíše jej veľkosť.
 • Inicializuje sa obvod klávesnice, zobrazovacieho adaptéra a radiča pružných diskov.
 • Potom sa do disketovej mechaniky vloží disketa so súborom IO.SYS, MSDOS.SYSCOMMAND.COM a OS sa zavedie z tohoto média,
 • alebo ak je OS nainštalovaný na pevnom disku tak sa systém zavedie z neho.
 • štandardným rozhraním medzi používateľským a operačným systémom MS-DOS je program COMMAND.COM, ktorý ďalej preberá riadenie a vykoná záverečné činnosti inicializácie systému, čiže spracovanie súborov CONFIG.SYSAUTOEXEC.BAT.

Ak disketa neobsahuje systémové súbory, objaví sa dole uvedený text. V takomto prípade nahradte disketu inou obsahujúcou OS a stlačte ľubovoľnú klávesu.

Non – System disk or disk error
Replace and strike any key when ready

command.com

Je procesor príkazov vo forme súboru, ktorý tvorí najvyššiu vrstvu OS MS-DOS a zabezpečuje komunikáciu medzi používateľom počítača a operačným systémom. Jeho úlohou je:

 • zobrazovanie chybových hlásení ku ktorým možno dôjsť pri používaní OS MS-DOS,
 • spracovanie dávkového súboru AUTOEXEC.BAT (prístupové cesty k programom, nastavenie dátumu a času, spustenie programov),
 • realizácia interných príkazov MS-DOS,
 • inštalácia a spúšťanie spustiteľných programov a externých príkazov MS-DOS.

Súbor

je množina logicky súvisiacich údajov, ktoré na vonok reprezentuje jeho meno, označenie a prípona. Každý súbor v systémoch DOS obsauje tieto základné údaje.

Meno

Meno slúži na indetifikáciu jednotlivých súborov. Skladá sa z dvoch častí. Z mena súboru a jeho prípony. Prípona súboru predstavuje typ súboru. Napríklad EXE je spustiteľný program, JPG je obrázok. Meno súboru sa môže skladať z 8 znakov ASCII tabuľky, jeho prípona môže obsahovať maximálne 3 znaky (tzv. 8.3).

Nie všetky názvy su povolené pre určenie mena súboru. Medzi systemové názvy, ktoré sú rezervovane OS a nemôžeme ich použiť pri vlastných súboroch patria: NUL, AUX, COM1, COM2, LPT1, LPT2, LPT3, NUL, PRN. Napríklad súbor LPT1 je systémový a označuje tlačiareň pripojenú na port tlačiarne LPT.

Niektoré znaky ako . / \ [ ] : | < > + = ; , ? a * majú osobitný význam a nemožno ich použiť v názve súboru.

C:\>dir
 Disk v jednotke C je SYSTEM
 Sériové číslo disku je 1F49-130D
 Adresár C:\

WINDOWS    <ADRESÁR>  09.11.06 11.58 WINDOWS
TOTALCMD    <ADRESÁR>  09.11.06 12.37 totalcmd
SCANDISK LOG     1 142 07.02.07  7.07 SCANDISK.LOG
PROGRA~1    <ADRESÁR>  09.11.06 11.59 Program Files
COMPATID TXT      112 05.02.07  9.10 COMPATID.TXT
MOJEDO~1    <ADRESÁR>  09.11.06 12.28 Moje dokumenty

     7 súborov      1 466 bajtov
     4 adresárov  740 431 872 bajtov voľných

V predchádzajúcom príklade môžete vidieť vlastnosti súborov nahratých v počítači. Každý súbor ma meno, veľkosť, dátum, čas. Príklad takisto obsahuje jednu špecialitu a to je dlhé názvy súborov v systéme Windows.

Atribúty

V systéme MS-DOS môžeme každému súboru nastaviť štyry špeciálne atribúty.

 • READ-ONLY – súbor možno len čítať, nie je možné do neho zapisovať,
 • HIDDEN – skrytý súbor – po nastavení sa nebude bežne zobrazovať tento súbor,
 • SYSTEM – systémové súbory – súbory, ktoré sú „životne“ dôležite pre OS.
 • ARCHIVE – používa sa pri zálohovaní a obnovovaní súborov

Presmerovanie

Môžeme zmeniť vstupné a výstupné zariadenie počítača podľa potreby.

 • môžeme presmerovať výstup z monitora na tlačiareň,
 dir > LPT1: vytlačí nám zoznam súborov a adresáre,
 • výstup z monitora do súboru,
dir > subor.txt

Overenie správnosti

edit subor.txt
dir > vytvorí, alebo prepíše výstupný súbor
dir >> pripíše na koniec súboru
 1. výstup jedného programu použijem ako vstup do druhého dir | more

Maska súborov

maska súbor * nahrádza ľubovoľný počet rôznych znakov, príklad: všetky dokumenty word: *.DOC, všetky súbory začínajúce na a: A*.* ? nahrádza ľubovoľný 1 znak na konkrétnom mieste, príklad: všetky exe súbory, ktorých meno ma maximalne tri znaky : ???.exe všetky súbory, ktorých prípona ma tri znaky a začína a končí na rôzny znak a v strede ma x: *.?x?

Príkazový riadok MS-DOS

Ako bolo už na začiatku spomenuté prostredie MS-DOS obsahujú aj niektoré systémy Windows. Dostanete sa k ním napríklad aj takto:

 • Spustenie pre Windows NT, 2000, XP:
 1. Štart → Programy → Príkazový riadok,
 2. Štart → Spustiť a napíšeme cmd,
 • pre Windows 95, 98, ME:
 1. Štart → Programy → Príkazový riadok,
 2. Štart → Spustiť a napíšeme command.

V otvorenom okne sa vám zobrazí C:\> alebo C:\Windows\Plocha alebo iný aktuálny pracovný adresár, v ktorom budete pracovať. Niektoré špeciálne znaky ako napr. \ alebo | je treba písať na americkej klávesnici alebo použijete klávesové skratky:

Špeciálne znaky, ktoré zadáte kombináciou ALT a čísel na numerickej klávesnici
\ ALT+92 | ALT+124 > ALT+62 / ALT+47

V systéme Windows môžete klávesnice prepínať kliknutím na ikonu klávesnice vedľa hodiniek alebo kombináciou kláves:ALT+SHIFT.
V DOSe prepínate klávesnice pomocou kombinácie CTRL+ALT+F1 a CTRL+ALT+F2.

Vyskúšajte si inštaláciu MS-DOS.

DosBox Ak chcete iba vyskúšať spúšťanie programov alebo hier z éry MS-DOS, vyskúšajte rovno program DosBox.

,
dos/start.txt · Posledná úprava: 2024/02/16 17:38 od 127.0.0.1