Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:zmena_users_adresara

Windows: Zmena umiestnenia adresára Users

Zmenu umiestnenia domovského adresára Users robíme v niekoľkých krokoch. Najprv musíme mať dočasného užívateľa s administrátorskými právami. Čiže pri inštalácii systému hneď prvého užívateľa vytvoríme dočasného. Cez neho nastavíme všetko potrebné a až potom po nastavení začneme vytvárať skutočných užívateľov pre systém. Nezabúdajte, že jeden z nových užívateľov by mal byť administrátor, lebo pôvodného administrátora zmažeme.

Stručný návod, ako zmeniť umiestnenie adresára C:\Users na D:\Users pre Windows 7 (a pravdepodobne Vista):

 • Vytvorte adresár Users na disku D:
 • Skopirujte adresár C:\Users\Default do adresára D:\Users\Default.
 • Skopírujte adresár C:\Users\Public do adresára D:\Users\Public.
 • Zmente registre podľa jedného z dolných návodov.
 • Vytvorte nového uživateľa s právami administrátora, jeho domovský priečinok by sa mal vytvoriť, po jeho prvom prihlásení v D:\Users.
 • Reštartujte PC a prihláste sa do nového užívateľa.
 • Zmažte pôvodného užívateľa, prípadne vytvorte aj ďalších.

Manuálna zmena v registroch

 • spusťte program regedit.
 • Dostaňte sa v programe regedit do umiestnenia: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
   Program rededit.exe
 • Zmeňte položku Default na D:\Users\Default.
 • Zmeňte položku ProfilesDirectory na D:\Users.
 • Zmeňte položku Public na D:\Users\Public.

Automatická zmena v registroch

Na zmenu v registroch môžete použiť aj tento súbor pre program regedit.exe automatický.

Users_D.reg
Windows Registry Editor Version 5.00
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList]
"ProfilesDirectory"=hex(2):44,00,3a,00,5c,00,55,00,73,00,65,00,72,00,73,00,00,\
 00
"Default"=hex(2):44,00,3a,00,5c,00,55,00,73,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,44,00,\
 65,00,66,00,61,00,75,00,6c,00,74,00,00,00
"Public"=hex(2):44,00,3a,00,5c,00,55,00,73,00,65,00,72,00,73,00,5c,00,50,00,75,\
 00,62,00,6c,00,69,00,63,00,00,00

Podrobný návod na: http://joshmouch.wordpress.com/2007/04/07/change-user-profile-folder-location-in-vista/

windows/zmena_users_adresara.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)