Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


Action disabled: source
windows:suborove_systemy

Súborové systémy Windows

Operačné systémy Windows podporujú súborové systémy:

OSSúborový systém
MS DOSFAT 12, FAT 16
Win 95FAT 12, FAT 16
Win ME, 98, 95 (OSR 2)FAT 16, FAT 32
Win NTNTFS, FAT 16
Windows 200, XPNTFS, FAT 16, FAT 32
Windows Vista, Win 7NTFS, FAT 16, FAT 32, exFAT

Na zväzkoch NTFS a FAT môžeme používať dlhé (256 znakov) i krátke (8 znakov) názvy súborov a trojznakové rozšírenie názvu súboru a používajú formát xxxxxxxx.yyy (8.3) - tie sú kompatibilné so systémom MS DOS.

Rozdelenie

  • FAT (file allocation table - alokačná tabuľka súborov) bol navrhnutý pre malé disky a jednoduché štruktúry adresárov. Na zväzku sú uložené dve kópie alokačnej tabuľky súborov - v prípade poškodenia jednej sa použije druhá.
  • FAT 12 – používa(l) sa prevažne na disketách.
  • FAT 16 – vo W2K a WXP zabezpečuje spätnú kompatibilitu formou inovácie starších verzií a je kompatibilná s väčšinou ostatných OS. Je výhodný pre malé disky a pri používaní viacerých OS. Veľkosť klastra je určená veľkosťou zväzku a môže mať až 64 kB. Veľkosť klastra je od 512- 65 636 bajtov. Používa 2 bajty na klaster. A maximálna kapacita disku je 2 GB.
  • FAT 32 je výkonnejší, najmä pre hráčov, je nenáročný na údržbu, môže spracovávať zväzky až do 2 terabajtov. Veľkosť klastrov od 512 – 32 kB. Používa 4 bajty na klaster. Nevýhodou je maximálna veľkosť súboru 2 GB. Využíva sa v externých diskoch kvôli kompatibilite s inými OS.
  • NTFS (new technology file system – súborový systém novej generácie)je najdokonalejší, pri väčších diskoch a veľa súboroch je rýchlejší (aj pri fragmentovanom disku), poskytuje výkon, spoľahlivosť a funkčnosť, ktorú pri FAT nenájdeme.
  • Windows 2000/XP pre ukladanie dát v šifrovanej podobe používa EFS (encrypting file systém), ktorý poskytuje zabezpečenie médiam, keď sú vytiahnuté zo systému. Pretože NTFS nie je podporovaný pre diskety, ak sa kopíruju na disketu sú stratené bez varovania.. Veľkosť klastrov môžeme určiť do 4 kB. Umožnuje taktiež kompresiu súborov a rozšírené práva prístupu jednak pre jednotlivých užívateľov a zároveň pre skupiny.

Porovnanie jednotlivých súborových systémov

Výhody

FAT 16FAT 32NTFS
Pre systém MS DOS, WIN 95, 98, ME, NT, 2000, XP a UNIXNie je obmedzený počet položiek v koreňovom adresáriVyššia rýchlosť prístupu, minimalizuje počet prístupov k disku, potrebných na nájdenie súborov
Veľa nástrojov na odstraňovanie problémov a obnovuEfektívnejšie využíva priestor disku 10- 15% úspora oproti FAT 16Zabezpečenie súborov pred iným používateľom
Pokiaľ zlyhá spustenie, môžeme spustiť PC pomocou disketyJe robustnejší, má schopnosť zmeniť umiestnenie koreňového adresára a použiť záložnú kópiu FAT namiesto východiskovej kópieMôžu byť nastavené diskové kvóty obmedzujúce priestor , ktorý môže používateľ zabrať
Je výkonný v rýchlosti a ukladaní dát na zväzkoch s menšou veľkosťou ako 256 MBSpúšťací sektor bol rozšírený o zálohu kritických dátových štruktúrSpúšťací sektor je zálohovaný do sektora na konci zväzku
Pri použití viacerých OS (UNIX - Windows) k takejto partícií budú mať prístup oba OS Podporovaná veľkosť je 2 terabajty

Nevýhody

FAT 16FAT 32NTFS
Nemá zabudované zabezpečenie systému súborov a kompresiuZväzky nie sú prístupné v iných OS ako na OS postavenom na NT technológii
Spúšťací sektor nie je zálohovanýSpúšťací sektor nie je zálohovanýKeď veľmi malé zväzky obsahujú malé súbory, nastane oproti FAT pokles výkonu
Vo WIN 2000/XP je najväčšia jednotka obmedzená na 4 GB, pre zachovanie kompaqtibility by nemal mať viac jako 2 GBZväzky FAT 32 nie sú v niektorých OS prístupné (sú prístupné vo Windows 95OSR21, 98, 2000, ME, XPPri zlyhaní nie je jednoduché dostať sa k súborom na disku.
Nie je zabudované zabezpečenie systémov súborov a kompresia súborov
windows/suborove_systemy.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)