Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:scandisk

Scandisk

Ak sa nám stane, že systém zmrzol a museli sme počítač reštartovať, na pevnom disku vzniknú chyby (uložené dáta nemajú hlavičku, udávaná veľkosť je zlá, alebo sa nám poškodí pevný disk fyzicky) treba počítač „liečiť“. Na to máme vo Windows program ScanDisk, ktorý dokáže prehliadnúť celý disk, skontrolovať ho a pokiaľ to vie aj chyby opraví.

Postup

 1. štart, príslušenstvo, systémové nástroje. Po spustení sa vyberieme disk, ktorý chceme skontrolovať (aj disketa alebo mechanika).
 2. Potom zvolíme druh testu:
  • štandardný: je veľmi rýchly asi 1 min., preverí sa len súborový systém (teda či všetky dáta majú záznam v hlavičke a či disk vie ku ktorému súboru a zložke patria), robí sa aj pred štartom Windows ak sa počítač vypol neštandartným spôsobom,
  • úplný: trvá i niekoľko minút, skontroluje fyzický povrch disku, či sa na všetky časti dá zapisovať a či sa dá z nich čítať a do hlavičky zapíše, že na túto časť disku sa už nemá zapisovať a potom opraví príslušné voľné miesto (úplný test sa robí vtedy ak máme podozrenie na poškodenie disku),
   • V dolnej časti okna je tlačítko automaticky ktorým určíme či má program v prípade chyby túto opraviť alebo sa má najprv spýtať čo s chybou chceme urobiť (ignorovať, opraviť),
   • Tlačítko upresniť zobrazí dialóg, kde máme na výber niekoľko možnosti (tie ktoré sú označené a teda nastavené nie je vhodné meniť)
 3. Tlačítko možnosti upresňuje nastavenie pri úplnom teste, spustiť, ak je problém dáme opraviť – chybu opravíme, alebo ignorovať – preskočíme alebo storno- zrušíme.

Scandisk je súčasťou OS už od verzie MS-DOS: Scandisk pre MS-DOS

Kontrolu disku pomocou programu Scandisk sa odporúča previesť pred defragmentáciou.

windows/scandisk.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)