Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:nero6:start

Nero Burning ROM 6

Program Nero slúži na vypaľovanie diskov CD a DVD pomocou CD/DVD vypaľovačiek. Vypaľovať dokáže ako klasické CD a DVD dátové média, tak aj v prípade CD diskov hudobné disky CD-Audio. Podporované médiá závisia predovšetkým od požitej mechaniky. Na jednorázové vypaľovanie sa používa CD-R alebo DVD-R médiu. V prípade, ak chceme médium viac krát použiť, musíme mať CD-RW alebo DVD-RW prípadne DVD+RW.

Nero pri prvom spustení

Rozdelenie médií:

 • Jednorázové vypaľovacie média ((CD-R, DVD-R, DVD+R)) slúžia na jednorázové vypálenie disku. Po vypálení disku už nie je možnosť dáta na ňom vymazať. Po vypálení sa disk javí pre užívateľa podobne, ako originálny disk. Existujú možnosti ako po vypálení dáta pridávať na disk. Pri voľbe multisession sa na disk po vypálení dá neskôr napáliť ďalšia session a tak sa disk rozšíri o ďalšie dáta. Pôvodné sa samozrejme nemôžu vymazať, ale ak napálite súbor s rovnakým menom, po novom, bude súborový systém na disku odkazovať na nový súbor, nie na pôvodný.
 • Prepisovacie média (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW) umožňujú po vypálení diskov ich neskoršie vymazanie a vypálenie na novo. Tieto média môžeme používať úplne rovnako ako predchádzajúci typ médií. Rozdiel je v tom, že ak dáta už nepotrebujeme, môžeme tieto média vymazať.

Možnosti vypaľovania diskov CD:

 1. CD-ROM ISO - Vytvorí klasické dátové CD so súbormi.
 2. Audio CD
 3. Mixed Mode CD
 4. CD EXTRA
 5. CD Copy
 6. Video CD
 7. Super Video CD
 8. mini DVD
 9. CD-ROM (Boot)
 10. CD-ROM (Hybrid)
 11. CD-ROM (UDF)
 12. CD-ROM (UDF/ISO)

Možnosti vypaľovania diskov DVD:

 1. DVD-ROM (ISO)
 2. DVD Copy
 3. DVD-Video
 4. DVD-ROM (Boot)
 5. DVD-ROM (UDF)
 6. DVD-ROM (UDF/ISO)

Iné

windows/nero6/start.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)