Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:informacie_o_systeme

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
windows:informacie_o_systeme [2012/09/27 09:37]
Mário Lacko
windows:informacie_o_systeme [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
-====== ​Vlastnosti počítača ​======+====== ​Informácie o systéme ​======
  
 Základná činnosť, ktorú musí zvládnuť technik - počítačový mechanik, je zistiť si vlastností počítača. Kým budete počítač preinštalovávať,​ alebo hľadať chybný komponent, musíte vedieť čo môžete od daného počíta čakať. Základná činnosť, ktorú musí zvládnuť technik - počítačový mechanik, je zistiť si vlastností počítača. Kým budete počítač preinštalovávať,​ alebo hľadať chybný komponent, musíte vedieť čo môžete od daného počíta čakať.
Riadok 126: Riadok 126:
 Medzi ďalšie obľúbené nástroje patrí skupina programov testujúcich výkon počítača. Z najjednoduchšieho delenia by sme ich mohli rozdeliť na tie, ktoré testujú výpočtový výkon počítača a tie, ktoré testujú grafický výkon počítača. Medzi ďalšie obľúbené nástroje patrí skupina programov testujúcich výkon počítača. Z najjednoduchšieho delenia by sme ich mohli rozdeliť na tie, ktoré testujú výpočtový výkon počítača a tie, ktoré testujú grafický výkon počítača.
  
-Test výpočtového výkonu+==== Test výpočtového výkonu ​====
-  - GeekBench +
-  - PC Mark+
  
-Test grafického výkonu: +**GeekBench**
-  - 3D Mark+
  
 +Medzi asi najrozšírenejší softvér na test výpočtoveho výkonu patrí GeekBench. Jeho výhodou je multiplatformosť,​ eistuje verzia pre Windows, Mac aj Linux a dokonca verzie pre smartphony. Rôzne verzie stiahnete [[http://​www.primatelabs.com/​geekbench/​download|tu]]. Tento softvér si vedie na internete databázu výsledkov a preto si môžete ľahko porovnať svoj počítač na adrese [[http://​browser.primatelabs.com | browser.primatelabs.com]]. Po spustení programu sa objaví okno v ktorom stlačíte tlačidlo ''​Run Benchmarks''​. ​
 +
 +{{ :​windows:​geekbench-01.png?​400 |GeekBench}}
 +
 +Po asi dvojminutovom testovaní sa nakoniec zobrazia výsledky, ktoré môžu vyzerať takto:
 +
 +{{ :​windows:​geekbench-02.png?​400 |GeekBench výsledky}}
 +
 +**NovaBench**
 +
 +Medzi komplexnejší nástroj na testovanie patrí NovaBench. Existujú verzie pre Windows a Mac OS X. Tento testovací nástroj už netestuje iba procesor, ale aj grafický výkon.
 +
 +{{ :​windows:​novabench.png?​400 |NovaBench}}
 +
 +A výsledky môžu vyzerať takto:
 +
 +{{ :​windows:​novabench-02.png?​400 |NovaBench výsledky}}
 +
 +**PC Mark**
 +
 +Podobný nástroj ako NovaBench je aj PC Mark. Takisto zabezpečuje komplexné otestovanie hardvéru.
 +
 +
 +==== Test grafického výkonu ====
 +
 +  - **3D Mark** - 
  
  
windows/informacie_o_systeme.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)