Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:defragmentacia

Defragmentácia disku

Ak sa do počítača neustále ukladajú rôzne súbory a zložky, neustále sa zmazávajú a vytvárajú nové, tak sa čítanie z disku a zápis naňho spomaľuje. Problémom je fragmentácia súborov čiže rozdeľovanie súborov na stále menšie časti.

Keď systém ukladá na prázdny disk súbory, ukladá ich za sebou, ak bude niektorý záznam zmazaný na jeho mieste vznikne „diera“ a pokiaľ budeme ukladať ďalšie súbory uložia sa aj do tejto diery, ak je menšia tak sa súbor rozdelí na niekoľko častí čiže fragmenty a tie sa uložia do voľne dostupných prázdnych miest. Ak chceme aby PC takýto súbor prečítal bude to trvať dlhšie, ako keby bol súbor uložený vcelku t.j. nefragmentovaný. Aby sme tomuto problému predišli je vhodné občas spustiť program „defragmentacia disku“.

Postup

Windows 7

Kliknite na tlačidlo Štart a pravým tlačidlom myši odkliknite Tento počítač. Z menu zvoľte Vlastnosti → Systém a zabezpečenie Nástroje pre správuUvoľniť miesto (Defragmentovať disk)

Ovládacie funkcie pri defragmentácii v rôznych verziách Windows sú totožné, Windows XP má na viac tlačítko analyzovať , ktoré zistí či je daný disk fragmentovaný a či je potrebné ho defragmentovať. Windows vyžaduje zhruba 15% voľného miesta na disku pre defragmentáciu.

Windows XP

Cez menu Štart sa presunte do PríslušenstvoSystémové nástroje a Defragmentácia.

Alebo druhá možnosť je otvoriť si Tento počítač a zobraziť menu pravým tlačidlom myši a vybrať Vlastnosti. Potom sa prekliknite do založky Nástroje a zvoľte Defragmentovať.

Po kliknutí na analyzovať sa zobrazí analýza disku
Analýza disku

Samotná defragmentácia disku prebieha takto
Priebeh defragmentácie

Pri defragmentácii vo Windows XP a starších sa doporučuje nepracovať s počítačom, pretože sa mení usporiadanie súborov. A pri každom zápise na disk sa defragmentácia reštartuje od začiatku.

Ak máme veľký disk ktorý je veľmi fragmentovaný môže trvať tento proces niekoľko hodín, preto je vhodné defragmentáciu spustiť v noci.

Windows 98

Cez menu Štart sa presunte do PríslušenstvoSystémové nástroje a Defragmentácia.

Po spustení programu si vyberieme diskovú jednotku na ktorej chcete previesť defragmentáciu. Voľba diskovej jednotky

Po odkliknutí tlačidla OK sa zobrazí takého okno: Priebeh defragmentácie

Videonávod:

MS-DOS

Ako historickú vsuvku si môžete taktiež pozrieť ako vyzerala defragmentácia v staručkom systéme MS-DOS.

Úloha

V programe „Defragmentácia disku“ zapnite Analýzu a na základe nej vytvorte tabuľky pre OpenOffice / MS Office:

Zväzok C:
Veľkosť vzorec
Využité miesto #
Voľné miesto #
Fragmenty Veľkosť súborov Stručný názov
…. …. ….
…. …. ….
vzorec vzorec Spolu
vzorec vzorec Priemer
vzorec vzorec Minimum
vzorec vzorec Maximum
vzorec vzorec Medián

V druhej tabuľke namiesto …. zadajte dáta z tabuľky z počítača. Vzorce dajte neproporcionálnym písmom, červenej farby.

windows/defragmentacia.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)