Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


windows:atih11

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

windows:atih11 [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Acronis True Image Home 11 ======
 +
 +Acronis True Image Home je jeden z nástrojov určených na zálohovanie diskových oddielov určených pre operačný systém [[:​windows:​start|Windows]] do verzie XP. Pomocou tohto nástroja ušetríte množstvo času pri zlyhaní operačného systému tak, že nebudete nútený preinštalovať celý operačný systém, čo zaberie niekoľko hodín, ale iba obnoviť diskový oddiel do predchádzajúceho stavu.
 +
 +Existuje niekoľko možností ako pracovať so softvérom určeným na zálohovanie systému. Inak by sme s ním pracovali v organizácií a inak pri domácom použití. V prípade domáceho použitia odporúčame zalohovať systémový disk ''​C:''​ s inštaláciou a užívateľské dáta zalóhovať pomocou cloudových služieb akou je [[http://​ww.dropbox.com|Dropbox]] [[http://​www.copy.com|Copy]],​ [[http://​www.jottacloud.com|JottaCloud]] alebo [[http://​www.skydrive.com|SkyDrive]].
 +
 +<WRAP center round info 60%>
 +Nepoužívajte verziu Acronis True Image 11 pre Windows 7 a novší, po obnove zálohy nebude systém bootovať.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Bezpečná zóna =====
 +
 +Pri vytvorení zálohy sa jednoducho povedané vytvorí súbor-archív podobný archívu rar alebo zip. Aby nedošlo k neželanému vymázaniu zálohy, odporúča sa vytvoriť tzv. bezpečnú zónu (Acronis Secure Zone), na ktorej bude uložená záloha operačného systému.
 +
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_01.png?​200|}} ​ | Po spustení aplikácie Acronis True Image Home si v hlavnej obrazovke zvoľte ​ |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_02.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz01.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz02.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz03.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz04.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz05.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz06.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz07.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_sz08.png?​200|}} ​ |   |
 +
 +
 +===== Zálohovanie =====
 +
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_01.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_03.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup01.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup02.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup03.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup04.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup05.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup06.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup07.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup08.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup09.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup10.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup11.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup12.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup13.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_backup14.png?​200|}} ​ |   |
 +
 +===== Obnova =====
 +
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore01.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore02.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore03.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore04.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore05.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore06.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore07.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore08.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore09.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore10.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore11.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore12.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore13.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore14.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore15.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore16.png?​200|}} ​ |   |
 +|  {{:​windows:​atih11:​atih11_restore17.png?​200|}} ​ |   |
 +
 +{{tag>​windows mps backup}}
 +
 +~~DISQUS~~
  
windows/atih11.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)