Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


virtualbox:reduce_size

Redukcia veľkosti virtuálneho disk

Ak pracujete s dynamickými virtuálnymi diskami isto ste si všimli, že postupom času, ako ich používate sa zväčšuje ich veľkosť. No možno to viete, možno nie, ale akonáhle niečo z disku vymažete, ním obsadený priestor na skutočnom disku sa nezmenší. To je spôsobené tým, ako pracuje virtuálny disk, teda podobne ako fyzický disk. Tie dáta, ktoré ste vymazali, tam v skutočnosti ešte sú.

Tak isto sa zväčšuje veľkosť disku, ak vytvárate snímky 1). Postupom času zaberá neúmerne veľa na fyzickom disku virtuálny disk. V prípade snímkov sa ich môžete zbaviť. Vymazať snímky a tým zmenšiť priestor, ktorý na disku zaberá virtuálny disk.

Ak berieme v úvahu prvý spomenutý prípad, dá sa riešiť pomocou nástroja, ktorý sa nachádza priamo v programe VirtualBox. Nezabúdajte, že budete potrebovať základné vedomosti s prácou z príkazového riadku.

V prvom kroku musíte voľné miesto na disku vymazať, prepísať nulovým znakom.

Windows - V prípade, že chcete redukovať veľkosť disku s virtuálnou kópiou systému Windows, stiahnite si zo stránky http://live.sysinternals.com program sdelete.exe a spusťte ho ako príkaz:

sdelete -z

Linux, OS X - môžete použiť nástroj ako zerofree, ale užitočný môže byť aj príkaz dd. Tento nástroj vytvorý prázdny súbor, ktorý bude obsahovať nulový znak o veľkosti voľného miesta. Ďalším príkazom ho hneď vymažeme.

sudo dd if=/dev/zero of=/emptyfile bs=1M
sudo rm -rf /emptyfile

Po tom, ako ste voľné miesto na disku vyplnili nulovým znakom, môžeme pristúpiť k druhému kroku - redukcii voľného miesta. Vojdite do adresára s Vašim virtuálnym systémom, nájdite virtuálny pevný disk a použite príkaz:

VBoxManage modifyhd menodisku.vdi --compact

Kde pod menodisku.vdi sa myslí skutočné meno Vášho virtuálneho disku.

Ak si nie ste istý ako pracovať s VBoxManage, môžete ako druhý krok realizvať klonovanie virtuálneho systému.

1)
snapshots
virtualbox/reduce_size.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)