Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


virtualbox:install

VirtualBox: Inštalácia

Ako ste sa už dozvedeli VirtualBox je bezplatný nástroj, a preto ho môžete legálne stiahnúť z jeho domovskej stránky na adrese http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Po stiahnutí si nezabudníte taktiež danej stránky stiahnúť aj balíček rozšírení.

Inštalácia vo Windows

Inštalácia v prostredí MS Windows prebieha klasický, ako ste na ňu zvyknutý a inštalácia balíčka rozšírení sa prevedie dvojklikom na stiahnutý súbor.

Inštalácia v Linuxe

Inštalácia cez Ubuntu Linux sa prevádza buď vyhľadaním aplikácie VirtualBox v zozname dostupného softvéru, alebo inštaláciou pomocou textovej konzoly, druhý príklad si teraz ukázeme.

Pred tým ako sa pustíte do inštalácie si prečítajte kapitolu: Príkazy pre inštaláciu softvéru. Najprv si do zoznamu repozitárov pridáme adresu na servery spoločnosti Oracle, ktorá je autorom programu:

sudo add-apt-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian `lsb_release -cs` contrib"

Ak príkaz add-apt-repository nefunguje, musíte doinštalovať balíček python-software-properties príkazom

sudo apt-get install python-software-properties 

Použijeme príkaz add-apt-repository, ktorým si do súboru /etc/apt/sources.list vložíme riadok, ktorý je v príkaze ohraničený úvodzovkami (). Zároveň sa vykoná ešte pred samotným vložením riadku ďalši „vnorený“ príkaz. Príkaz do príkazu dokážete v unixových systémoch vkladať pomocou znaku `. Čiže, ešte sa spustí príkaz lsb_release -cs, ktorý vráti názov distribúcie.

Jednotlivé balíky by mali byť podpísane kľúčom. Tým sa overuje ich pravosť a vierohodnosť. Práve preto požujeme príkaz:

wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

Príkaz wget stiahne kľúč, ktorý následe vložíme do zoznamu kľúčov pomocou príkazu apt-key.

Takže nový repozidár sme pridali. Teraz potrebujeme aby sa jeho obsah načítal do nášho počitača. Na to slúži príkaz

sudo apt-get update

Teraz môžeme pristúpiť k inštalácií samotného programu. Ten si nainštalujeme spolu s balíčkom dkms, ktorý je vyžadovaný pre správnu funkčnosť VirtualBoxu.

sudo apt-get install virtualbox-4.3 dkms

Ak potrebujete inštalovať / aktualizovať softvér na väčšom počte linuxových počítačov, použite Apt-Cacher.

Inštalácia rozšírení v Linuxe

Pred samotnou inštaláciou rozšíreni, si ich musíme najprv stiahnúť z internetu alebo pomocou príkazu wget. Potom po stiahnutí pristupíme k inštalácii. Na inštaláciu rozšírení použijeme nástroj VBoxManage. Obe príkaze môžeme zapísať takto:

wget http://dlc-cdn.sun.com/virtualbox/4.3.22/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.22-98236.vbox-extpack
sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.3.22-98236.vbox-extpack

Aktualizácia prebieha úplne rovnako ako inštalácia, iba pred samotnou inštaláciou treba odinštalovať pôvodné rozšírenia a až potom inštalovať nové:

sudo VBoxManage extpack uninstall Oracle\ VM\ VirtualBox\ Extension\ Pack

Čudujete sa, prečo pred niektorými medzerami sú spätné lomítka? Je to preto, že ak by boli iba medzery (v názve súboru), každé ďalšie slovo by sa bralo ako daľší príkaz.
Ak máte Program Files máte dva príkazy, Program a Files, ale ak máte Program\ Files máte iba jeden.

Inštalácia v Linuxovej učebni

Ak inštalujete, alebo upgradujete VirtualBox v našej školskej linuxovej učebni, použite tento skript:

vb-update.sh
#!/bin/sh
# Upgrade VirtualBox na Verziu 4.3.22-98236
 
VER1=4.3
VER2=4.3.22-98236
 
sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-$VER1
 
wget ftp://server.local/universal/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VER2.vbox-extpack ~
sudo VBoxManage extpack uninstall Oracle\ VM\ VirtualBox\ Extension\ Pack
sudo VBoxManage extpack install ~/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VER2.vbox-extpack
rm ~/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VER2.vbox-extpack
virtualbox/install.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)