Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


video_sekvencie_pomocou_studio_hd

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

video_sekvencie_pomocou_studio_hd [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Pinnacle Studio 14 ======
 +
 +===== Definícia =====
 +
 +Pinnacle Studio 14 slúži na vytvorenie filmu- od načítania zdrojového videa, vloženia hudby, efektov, textu- až po nahranie výsledného filmu na Internet, disk, DVD alebo iné médium.
 +
 +===== Postup =====
 +
 +  - Otvorím program. \\ {{ :​pinnacle_studio:​1.png?​400 |náhľad pracovnej plochy}}
 +  - Editujem (stiahnem) video na pracovnú plochu. \\ {{ :​pinnacle_studio:​3.png?​400 |editácia videa}}
 +  - Zadám názov videa a kliknem na ikonku **T**. \\ {{ :​pinnacle_studio:​4.png?​400 |vkladanie textu}}
 +  - Zvolím si dĺžku počas ktorej sa má názov videa zobrazovať. \\ {{ :​pinnacle_studio:​5.png?​400 |voľba dĺžky zobrazovania textu}}
 +  - Vyberiem si tvar, farbu, vzhľad a text názvu videa. \\ {{ :​pinnacle_studio:​6.png?​400 |voľba písma}}
 +  - Ak chceme vkladať zvuky, klikneme na ikonku **reproduktor**a môžeme pridať zvuky z ponuky alebo súboru. \\ {{ :​pinnacle_studio:​7.png?​400 |výber zvukov}}
 +  - Zvolím si dĺžku hrania zvukov. \\ {{ :​pinnacle_studio:​8.png?​400 |dĺžka hrania}}
 +  - Po prepnutí na export videa si zvolíme v akom súbore chceme exportovať film, na aký disk, alebo súbor. \\ {{ :​pinnacle_studio:​9.png?​400 |export videa}}
 +  - Skontrolujeme dáta nastavenia uloženia a potvrdíme tlačítkom **OK**. \\ {{ :​pinnacle_studio:​11.png?​400 |kontola dát}}
 +  - Výber súboru. \\ {{ :​pinnacle_studio:​12.png?​400 |uloženie do súborov}}
 +  - Prebieha vytváranie filmu. \\ {{ :​pinnacle_studio:​13.png?​400 |vytváranie filmu}}
 +
 +
 +~~DISQUS~~
  
video_sekvencie_pomocou_studio_hd.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)