Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


video_sekvencie_pomocou_studio_hd

Pinnacle Studio 14

Definícia

Pinnacle Studio 14 slúži na vytvorenie filmu- od načítania zdrojového videa, vloženia hudby, efektov, textu- až po nahranie výsledného filmu na Internet, disk, DVD alebo iné médium.

Postup

 1. Otvorím program.
  náhľad pracovnej plochy
 2. Editujem (stiahnem) video na pracovnú plochu.
  editácia videa
 3. Zadám názov videa a kliknem na ikonku T.
  vkladanie textu
 4. Zvolím si dĺžku počas ktorej sa má názov videa zobrazovať.
  voľba dĺžky zobrazovania textu
 5. Vyberiem si tvar, farbu, vzhľad a text názvu videa.
  voľba písma
 6. Ak chceme vkladať zvuky, klikneme na ikonku reproduktora môžeme pridať zvuky z ponuky alebo súboru.
  výber zvukov
 7. Zvolím si dĺžku hrania zvukov.
  dĺžka hrania
 8. Po prepnutí na export videa si zvolíme v akom súbore chceme exportovať film, na aký disk, alebo súbor.
  export videa
 9. Skontrolujeme dáta nastavenia uloženia a potvrdíme tlačítkom OK.
  kontola dát
 10. Výber súboru.
  uloženie do súborov
 11. Prebieha vytváranie filmu.
  vytváranie filmu
video_sekvencie_pomocou_studio_hd.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)