Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Ako na web [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


technicka_priprava_dokumentov_a_obrazkov

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
technicka_priprava_dokumentov_a_obrazkov [2010/01/14 10:12]
Anton Garbár vytvorené
technicka_priprava_dokumentov_a_obrazkov [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Ako na web ======
 +
 +  * Tvorba stránok nie je náročná, pokiaľ vám stačí jednoduchý web, nie je to však otázka jedného týždňa.
 +  * Treba si osvojiť základné pojmy, naučiť sa HTML tagy, mať prístup k internetu. Prístup k internetu však nemusíte mať nevyhnutne. Stránka sa dá vytvoriť aj bez prístupu, ale na to aby sa dala prezerať cez internet, treba internet.
 +  * Najrozšírenejšia sieť cez ktorú sa preberajú a vyhľadávajú informácie je WWW (world wide web). 
 +  * Súbory sa dajú preberať z internetu pomocou anonymných FTP archívov, alebo pomocou služby FTP. 
 +  * Pri otvorení vašej stránky musí vidieť návštevník presný popis stránky a to čo na nej môže nájsť. Internetová stránka je naprogramovaná pomocou viacerých jazykov (html, css, php). Základným je jazyk HTML (hypertext markup language). Ten sa skladá z tagov. Sú to príkazy, pomocou ktorých sa dajú formátovať,​ upravovať texty, obrázky a iné veci na stránke. ​
 +  * Internetová stránka sa dá vytvoriť pomocou poznámkového bloku (notepad) vo win. (Do notepadu sa zapíše kód stránky a uloží s koncovkou .html)
 +  * Na programovanie stránok existuje viacero špecializovaných programov- editorov (napr. Front Page, Macromedia Dreamweaver MX) Easy Pad si môžete zadarmo stiahnuť z internetovej stránky . Je to jednoduchý a praktický český HTML editor. GOLDEN HTML editor je ďalší český freeware na tvorbu HTML stránok. Stiahnuť si ho môžte na stránke :​http://​www.oknet.cz/​lide/​pavelp/​ghe/​
 +  * Jednoduchá stránka sa dá vytvoriť pomocou poznámkového bloku (notepad). Otvorte si notepad a skopírujte do neho nasledujúci príklad zdrojového kódu stránky. Uložte súbor pod názvom index.html. Príklad: ​
 +
 +<code html>
 +  <​html>​
 +  <​head>​
 +     <​title>​Prvá stránka</​title>​
 +  </​head>​
 +  <​body>​
 +     obsah zobrazovaný na stránke
 +  </​body>​
 +  </​html>​
 +</​code>​
 +
 +  * Každá stránka musí obsahovať tagy
 +<​html>​ a </​html>​ ktoré označujú, že sa jedná o dokument vo formáte html. 
 +Medzi tieto dva tagy sa budú vpisovať všetky ostatné prvky na stránke. ​
 +Do vnútra medzi tagy <​html>​ a </​html>​ patrí hlavička <​head></​head>​ do ktorej sa píše tag <​title></​title>​. Tag title označuje názov stránky, ktorý sa zobrazí na hornej lište prehladávača.
 +Za hlavičkou sa nachádza tag <​body></​body>,​ ktorý označuje telo dokumentu, ktorý sa zobrazí. To znamená, že všetko čo je napísané do tagu body, je zobrazené na stránke.
 +
 +===== Poznámky =====
 +
 +<​body>​ - Označuje tzv. "​telo"​ dokumentu= obsah stránky. Do neho sa zapisujú jednotlivé príkazy, ktoré sa zobrazujú na stránke.
 +<​html>​ - Základný príkaz, ktorý obsahuje každá stránka. Je párový, čize na konci stránky musí byť tag </​html>​ (znak / nám označuje koniec príkazu, zapisuje sa pred text tagu)
 +<​title>​ - nám určuje, ako sa stránka bude volať= text ktorý sa zobrazí na hornej lište prehliadača.
 +
 +Všetky tieto tagy su párové. Znamená to, že prvý tag znamená začiatok príkazu a tag s / na konci označuje koniec príkazu.
 +
 +  * Postupom času sa pri tvorbe webových stránok budete musieť okrem vytvorenia zdrojového kódu stránky zaoberať viac obsahom. Musíte si dávať pozor, aby všetko, čo je na vašej stránke fungovalo a bolo dobre použiteľné. ​
 +  * Treba si skontrolovať pravopis (nový zákon), správnosť odkazov. Samozrejme treba overiť, či sa so stránkou dá dobre pracovať a je prehľadná. ​
 +  * Dôležité je kontrolovanie aktuálnosti informácií na stránkach. ​
 +  * Snažte sa pri písaní textov pre web neurážať žiadnych ľudí.
 +  * Po úspešnom vyskúšaní štruktúry môžme začať pridávať do stránky text (obsah).
 +  * Do tela dokumentu (<​body>​) zapíšeme ľubovolný text. 
 +
 +<code html>
 +  <​html>​
 +  <​head>​
 +    <​title>​Názov stránky</​title>​
 +  </​head>​
 +  <​body>​
 +    ľubovolný text ktorý sa zobrazí na stránke ​
 +  </​body>​
 +  </​html> ​
 +</​code>​
 +
 +  * Ak sa vám zobrazila stránka s vašim textom, začnite sa učit nasledujúce tagy:
 +  * Tag <​b>​hrubé (<i> kurzíva, <u> podčiarknutie) <​html>​ <​head> ​    <​title>​Názov stránky</​title> ​    </​head> ​    <​body>​ tenký text<​b>​hrubý text</​b> ​     </​body> ​    </​html>​
 +  * Farba, veľkosť, a druh písma. Na nastavenie farby písma, veľkosti a typu písma sa používa tag <​font>​.color= farba (red, gree, blue, yellow, white, black)face= druh písma (arial, georgia, verdana), size= veľkosť písma (od 1 až po 7) Atributy k tagu font za zadávajú vždy so znakom = (rovná sa) a za ním sa používajú úvodzovky hore, medzi ktoré sa píše samotná hodnota (farba, veľkosť). <​html>​ <​head> ​ <​title>​Názov stránky</​title> ​ </​head>​ <​body> ​ <font color="​red"​ face="​arial"​ size="​5">​ľubovolný text</​font>​ </​body>​ </​html>​
 +  * Farba pozadia stránky. K tagu <​body>​ pripíšete bgcolor=farba <body bgcolor="​red"> ​    </​body>​. Po pridaní bgcolor="​red",​ sa farba pozadia zmení na červenú. (red=červená angl.). ​
 +Takýmto spôsobom sa dá zmeniť farba stránky.
 +  * Nadpisy. ​ Na internetových stránkach sa často používajú rôzne grafiky na zdôraznenie nejakého textu. Na takýto účel sa používajú NADPISY. Nadpisy sa označujú od h1 až po h6. 
 +
 +<code html>
 +  <​h1>​Nadpis úrovne H1</​h1> ​
 +  <​h2>​Nadpis úrovne H2</​h2>​
 +  <​h3>​Nadpis úrovne H3</​h3>​
 +  <​h4>​Nadpis úrovne H4</​h4>​
 +  <​h5>​Nadpis úrovne H5</​h5>​
 +  <​h6>​Nadpis úrovne H6</​h6>​
 +</​code>​
 +
 +Nadpisy sú najpoužívanejšie prostriedky na zvýrazňovanie textu na stránkach. ​
 +  * Oddelovače. Na oddelovanie častí textu na stránke sa využíva tag <​hr>​.Je to horizontálna čiara (horizontal line). Ide o nepárový tag, ktorý sa dá formátovať:​ width (šírka), size (hrúbka), align (zarovnanie),​ color (farba)
 +
 +<code html>
 +<hr width="​50"​ size="​40"​ align="​center"​ color="​red">​
 +</​code>​
 +
 +Na oddelovanie (prechod do ďalšieho riadku) sa používa tag <br>. Je to nepárový tag.
 +<​p>​text píšem a zrazu chcem ísť do druhého riadku <br>a už som    tam</​p>​
 +  * Zarovnanie textu. Text v jazyku HTML sa zarovnáva pomocou príkazu align. Ak chcete zarovnať text riadku do stredu, pripíste k <p> atribut align. <​html>​ <​head>​ <​title>​Názov stránky</​title>​ </​head>​ <​body>​ <p align="​center">​text bude v strede</​p>​ </​body>​ </​html>​
 +Hodnoty align : center(stred),​ left(doľava),​right (doprava);
 +Podobne ako pri <p> sa dá upraviť zarovnanie aj v nadpisoch.
 +  * Odkazy. Odkaz (hyperlink) sa používa na prechod z jednej stránky na druhú. <a href=http://​www.akonaweb.borec.cz>​ odkaz na akonaweb</​a>​
 +Ak si vytvoríte prvú stránku (index.html) a chcete aby po kliknutí na určitý text sa objavila vaša druhá stránka, uložte túto druhu stránku do jednej zložky v systéme a uložte ju vo formáte .html. Emailová adresa. Dosť často sa na stránkach objavuje emailová adresa, ktorá je na stránke ako odkaz. Jedná sa o špeciálny tag, ktorým sa automaticky otvorí emailový klient s novou spávou, kde bude predvolená adresa, ktorú do tagu udáte.
 + 
 +
 +~~DISQUS~~
  
technicka_priprava_dokumentov_a_obrazkov.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)