Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Software – operačné systémy (OS) [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


software

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
software [2009/10/28 12:36]
Anton Garbár
software [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 2: Riadok 2:
  
 ===== Definícia ===== ===== Definícia =====
-software (softvér)je program, podľa ktorého ​ je počítač schopný riadiť svoju činnosť. Samotný softvér je však rovnako nefunkčný ako samotný hardvér, preto o počítači hovoríme ako o spojení softvéru a hardvéru.+ 
 +**//software//** (softvér)je program, podľa ktorého ​ je počítač schopný riadiť svoju činnosť. Samotný softvér je však rovnako nefunkčný ako samotný hardvér, preto o počítači hovoríme ako o spojení softvéru a hardvéru.
  
 ===== Operačný systém ===== ===== Operačný systém =====
 +
 je to základný softvér, čiže skupina programov, ktorá sa stará o chod počítača a jeho komunikáciu s okolím a kontroluje: je to základný softvér, čiže skupina programov, ktorá sa stará o chod počítača a jeho komunikáciu s okolím a kontroluje:
-  * klávesnicu,​ +  * //klávesnicu//
-  * zobrazuje informácie na monitor, +  * //zobrazuje informácie na monitor//
-  * zapisuje aj číta z disku, +  * //zapisuje aj číta z disku//
-  * prijíma impulzy z klávesnice,​ +  * //prijíma impulzy z klávesnice//
-  * sleduje pohyb myši po podložke +  * //sleduje pohyb myši//, 
-  * správa sa podľa inštrukcii ktoré dostáva.+  * //správa sa podľa inštrukcii ktoré dostáva//.
 Operačný systém vyžadujú aj textové editory (text), grafické editory (tvorba obrázkov) a hry. Operačný systém vyžadujú aj textové editory (text), grafické editory (tvorba obrázkov) a hry.
  
 ===== Úloha operačného systému ===== ===== Úloha operačného systému =====
 +
 OS je súbor programov, ktoré sú v pamäti počítača stále (od spustenia až do vypnutia) a starajú sa o správny chod ďalších programov, ak je všetko v poriadku štartuje sa automaticky po zapnutí počítača pri štarte, keď program skončí, OS vie, že má opäť prevziať riadenie a tak to ide až do vypnutia alebo poruchy. OS je súbor programov, ktoré sú v pamäti počítača stále (od spustenia až do vypnutia) a starajú sa o správny chod ďalších programov, ak je všetko v poriadku štartuje sa automaticky po zapnutí počítača pri štarte, keď program skončí, OS vie, že má opäť prevziať riadenie a tak to ide až do vypnutia alebo poruchy.
  
 ===== Druhy OS ===== ===== Druhy OS =====
-  * DOS (MS-DOS, PC-DOS, FreeDOS) - v minulosti najpoužívanejší OS, ktorý sa ale staral iba o základné funkcie, napr. neobsahoval ovládače pre zvukové karty alebo tlačiarne, ​  +  ​* **DOS** (''​MS-DOS''​''​PC-DOS''​''​FreeDOS''​) - v minulosti najpoužívanejší OS, ktorý sa ale staral iba o základné funkcie, napr. neobsahoval ovládače pre zvukové karty alebo tlačiarne, ​  
-  * Windows – dnes sa už delí na desktopové a serverové verzie, rozdelenie podľa jádra: +  ​* **Windows** – dnes sa už delí na desktopové a serverové verzie, rozdelenie podľa jádra: 
-    * vo verziách, kde tvoril nadstavbu pre MS-DOS :95, 98, ME (Milénium),​  +    * vo verziách, kde tvoril nadstavbu pre MS-DOS : //95, 98''​, ME (Milénium)//,  
-    * novšie verzie založené na Windows NT: NT, 2000, XP, 2003,  Vista, 7, +    * novšie verzie založené na Windows NT: //NT, 2000, XP, 2003,  Vista, 7,// 
-  * UNIX – Vyvinutý ako serverový a sieťový systém, +  ​* **UNIX** – Vyvinutý ako serverový a sieťový systém, 
-  * GNU/Linux – Bezplatný a slobodný systém nahradzajúci UNIX (pre server i desktop), +  ​* **GNU/Linux** – Bezplatný a slobodný systém nahradzajúci UNIX (pre server i desktop), 
-  * MAC OS X – Jádro tvorí BSD Unix, vysoko kvalitný a nadčasový. ​+  ​* **MAC OS X** – Jádro tvorí BSD Unix, vysoko kvalitný a nadčasový. ​
  
 ===== Rozdelenie programov ===== ===== Rozdelenie programov =====
-  * Súborový manažéri – prevažne dvojokenný manažér pre prácu so súbormi ako je kopírovanie,​ manazenie, presúvanie,​ kombinovanie,​ komprimovanie ​… - Norton Comander, Volkov Comander, M602, Total Commander, muCommander,​ ... +  * **//Súborový manažéri//** – prevažne dvojokenný manažér pre prácu so súbormi ako je kopírovanie,​ manazenie, presúvanie,​ kombinovanie,​ komprimovanie - Norton Comander, Volkov Comander, M602, Total Commander, muCommander,​ ... 
-  * Programovacie prostriedky – prekladače programovacích jazykov (Pascal, C, Java), ktoré slúžia na tvorbu nových programov – Turbo Pascal, NetBeans, Xcode, Kdevelop, +  * **//Programovacie prostriedky//** – prekladače programovacích jazykov (Pascal, C, Java), ktoré slúžia na tvorbu nových programov – Turbo Pascal, NetBeans, Xcode, Kdevelop, 
-  * Diagnostické a testovacie programy – na otestovanie komponentov PC ich funkčnosť a údržbu – Checkit, Norton Utilities, PC Tools, +  * **//Diagnostické a testovacie programy//** – na otestovanie komponentov PC ich funkčnosť a údržbu – Checkit, Norton Utilities, PC Tools, 
-  * Antivírusové programy – na vyhľadávanie a odstraňovanie vírusov a iného škodlivého kódu z diskového média, súborov - NOD, AVG, Avast, ClamAV +  * **//Antivírusové programy//** – na vyhľadávanie a odstraňovanie vírusov a iného škodlivého kódu z diskového média, súborov - NOD, AVG, Avast, ClamAV 
-  * Hry, výučbové a multimediálne programy – charakteristika:​ postupné spojenie textu, zvuku, obrazu ​ a grafiky +  * **//Hry, výučbové a multimediálne programy//** – charakteristika:​ postupné spojenie textu, zvuku, obrazu ​ a grafiky 
-  * Programy pre konkrétne úlohy (účtovníctvo,​ informačné systémy) – účtovníctvo,​ mzdy, sklad. Evidencia, zdravotnícke programy. +  * **//Programy pre konkrétne úlohy//** (účtovníctvo,​ informačné systémy) – účtovníctvo,​ mzdy, sklad. Evidencia, zdravotnícke programy. 
-  * Kancelárske aplikacie:+  * **//Kancelárske aplikacie//**:
     - textové editory pre DOS – T602, MAT     - textové editory pre DOS – T602, MAT
     - textové editory pre Windows – Word, AmiPro, WinText602, OOo Writer,     - textové editory pre Windows – Word, AmiPro, WinText602, OOo Writer,
Riadok 41: Riadok 44:
  
 ===== Spúšťanie operačného systému ===== ===== Spúšťanie operačného systému =====
-  ​- Pri zapnutí počítača sa ako prvý aktivuje BIOS[[1]], je to pamäť v ktorej je uložený postup akým sa majú prebúdzať“ jednotlivé karty, pamäť a ostatné zariadenie. Jedným z príkazov je príkaz na čítanie z disku (disketa, CD ROM, alebo iné). + 
-  - Ak štart systému chceme realizovať z pevného disku, počítač prečíta tabuľku MBR[[2]], kde sa nachádzajú inštrukcie,​ kde na disku sa nachádza jádro operačného systému.+  ​- Pri zapnutí počítača sa ako prvý aktivuje BIOS (V novšiom hardvéri a počítačoch Apple je to EFI), je to pamäť v ktorej je uložený postup akým sa majú "prebúdzať" ​jednotlivé karty, pamäť a ostatné zariadenie. Jedným z príkazov je príkaz na čítanie z disku (disketa, CD ROM, alebo iné). 
 +  - Ak štart systému chceme realizovať z pevného disku, počítač prečíta tabuľku MBR (V novšiom hardvéri a počítačoch Apple je to GPT), kde sa nachádzajú inštrukcie,​ kde na disku sa nachádza jádro operačného systému.
   - Ak je všetko v poriadku, inštrukcie zabezpečia načítanie OS do RAM a predá sa chod počítača jemu.   - Ak je všetko v poriadku, inštrukcie zabezpečia načítanie OS do RAM a predá sa chod počítača jemu.
   - Ak je inštrukcia nesprávna (zmenil ju vírus), alebo chýba (niekto vymazal súbor alebo je disk nový) počítač vypíše chybu (napr. Missing operating system) a čaká buď na vloženie iného zariadenia (diskety so systémom), alebo na vypnutie – tomuto sa hovorí bootovanie a miestu na disku odkiaľ sa začína čítanie pri štarte boot sektor.   - Ak je inštrukcia nesprávna (zmenil ju vírus), alebo chýba (niekto vymazal súbor alebo je disk nový) počítač vypíše chybu (napr. Missing operating system) a čaká buď na vloženie iného zariadenia (diskety so systémom), alebo na vypnutie – tomuto sa hovorí bootovanie a miestu na disku odkiaľ sa začína čítanie pri štarte boot sektor.
   - OS sa na nový (alebo „pokazený“) disk prenáša pomocou diskety alebo CD, kde nemusíme určovať kam sa má systém zapísať o všetko sa spúšťací program na diskete postará sám.   - OS sa na nový (alebo „pokazený“) disk prenáša pomocou diskety alebo CD, kde nemusíme určovať kam sa má systém zapísať o všetko sa spúšťací program na diskete postará sám.
-[[1]]BIOS – Basic Input Output System +
-[[2]]MBR – Master Boot Record+
 ===== Ochrana programového vybavenia ​ ===== ===== Ochrana programového vybavenia ​ =====
 +
 výrobcovia softvéru sú si vedomí, že určitá časť používateľov pracuje s ich programami nelegálne (jav bežný v našich krajinách),​ preto sa snažia kopírovaniu zabrániť. Najčastejšia ochrana je: výrobcovia softvéru sú si vedomí, že určitá časť používateľov pracuje s ich programami nelegálne (jav bežný v našich krajinách),​ preto sa snažia kopírovaniu zabrániť. Najčastejšia ochrana je:
   * pri pokuse o kopírovanie sa vytvorí nepoužiteľná kópia, ​   * pri pokuse o kopírovanie sa vytvorí nepoužiteľná kópia, ​
   * špeciálne spôsoby zápisu programu na distribučnej diskete (program sa nedá bežnými prostriedkami kopírovať,​ ani čítať, ​   * špeciálne spôsoby zápisu programu na distribučnej diskete (program sa nedá bežnými prostriedkami kopírovať,​ ani čítať, ​
-  * vysokoefektívne a drahé programové systémy sú chránené hardvérovými prostriedkami ​   (do počítača sa musia zasunúť špeciálne prídavné zariadenia, ktoré sa zasunú do paralelného,​ alebo sériového portu počítača,​ ako: +  * vysokoefektívne a drahé programové systémy sú chránené hardvérovými prostriedkami (do počítača sa musia zasunúť špeciálne prídavné zariadenia, ktoré sa zasunú do paralelného,​ alebo sériového portu počítača,​ ako: 
-    * hardvérový zámok (hardlock),  +    * //hardvérový zámok// (hardlock),  
-    * hardvérový kľúč (hard key), +    * //hardvérový kľúč// (hard key),  
 +  * Inštaláca "​Oficiálnych vírusov"​ do operačného systému - metóda použivana spoločnosťou Sony.
   * nemalým rizikom pri používaní nelegálnych a neznámych programov je možnosť „nakazenia“ počítača vírusom. ​   * nemalým rizikom pri používaní nelegálnych a neznámych programov je možnosť „nakazenia“ počítača vírusom. ​
  
  
 +~~DISQUS~~
  
software.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)