Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


skenovanie_dokumentov_a_obrazkov

Skenovanie obrázkov a dokumentov

 • Presvedčíme sa či je skener zapnutý a správne pripojený k počítaču.
 • Otvoríme vrchný kryt skenera a položíme skenovaný obrázok (text) na pracovnú sklenenú plochu, snímanou časťou dolu.
 • Zatvoríme kryt.
 • Na počítači spustíme program EPSON Scan alebo program dodávaný výrobcom.
 • Zvolíme si režim, typ obrázku, cieľ, rozlíšenie (text min. 600dpi),úpravu obrazu.
 • Potom si zvolíme možnosť – Náhled. Chvíľu počkáme, kým sa zahreje lampa skenera a obrázok sa zoskenuje.
 • Naskenovaný obrázok (text) sa objaví na obrazovke. Čiarkovaným rámčekom si môžeme obrázok zväčšiť, zmenšiť, posúvať alebo si zvoliť iba určitú časť obrázka.
 • Potom dáme príkaz Skenovat.
 • V ponuke si vyberieme umiestnenie(dokumenty, obrázky, iné), predponu, číslo, formát obrazu a potvrdíme OK.
 • Objaví sa stav skenovania a potom sa objaví tabuľka zo stavom skenovania
 • Počítač sa opýta, či chceme skenovať ďalší obrázok - možnosť ÁNO / NIE. Ak zvolíme možnosť NIE, obrázok (text) sa automatický uloží do pamäte počítača.
 • Svoj obrázok (text) nájdeme uložený na svojom disku v zložke, ktorú sme si zvolili
skenovanie_dokumentov_a_obrazkov.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)