Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 132
Meranie [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


rsk:meranie

Meranie

Účel merania

Meranie patrí medzi najdôležitejšie úkony pri výrobe, lebo nepresným alebo chybným meraním vznikajú nepodarky a tým aj veľké straty. Meranie je vlastne porovnávanie veľkosti rozmeru určitého predmetu s veľkosťou, ktorá bola určená ako mierová jednotka. Je to vlastne zisťovanie rozmerov.

Sústavy

 1. Metrická – Rozmery v mm
 2. Palcová – Rozmery v anglických palcoch. 1'' = 25,4 mm.

Základné spôsoby merania

 1. Meranie skutočných hodnôt
 • posuvné meradlo
  posuvné meradlo,
 • oceľové meradlo
  oceľové meradlo,
 • pásmo
 • mikrometer.
 1. Porovnávacie meranie –
 • kalibre,
 • šablóny,
 • hmatadlá a pod.

Ošetrovanie meradiel

Keď chceme mať meradlá presné, musíme s nimi zaobchádzať šetrne. Meráme bez násilia a pri práci ich máme položené na mäkkej podložke. Po skončení práce ich očistíme a natrieme jemnou vrstvou oleja.

Chyby pri meraní

Chýb pri meraní sa dopustíme v týchto prípadoch:

 • znečistené alebo poškodené meradlo.
 • malá skúsenosť pracovníka.
 • chyba z paralaxy (ak oko a pozorovaný dielik nie sú v jednej rovine).

POSUVNÉ MERADLO

Je najviac používané univerzálne meradlo, ktorým meráme:

 • Vonkajšie rozmery.
 • Vnútorné rozmery.
 • Hĺbku.

Hlavné časti posuvného meradla

 1. Hlavná (pevná) časť so stupnicou v milimetroch.
 2. Vedľajšia (pohyblivá) časť so stupnicou nóniusovou, ku ktorej je pripojený
 3. Hĺbkomer.

Presnosť posuvného meradla

závisí od nóniusovej stupnice a najčastejšia presnosť je: 0,1 mm, 0,05 mm, 0,02 mm.

 • Presnosť 0,1 mm

je vtedy, ak je 9 alebo 19 mm základnej stupnice rozdelených na 10 dielikov nóniusovej stupnice.

 • Presnosť 0,05 mm

je vtedy, ak je 19 alebo 39 mm základnej stupnice rozdelených na 20 dielikov nóniusovej stupnice.

 • Presnosť 0,02 mm

je vtedy, ak je 49 mm základnej stupnice rozdelených na 50 dielikov nóniusovej stupnice.

Spôsoby merania

 1. vonkajších rozmertov
 2. vnútorných rozmerov
 3. hĺbky

Bezpečnosť práce

Pri práci s meradlami dávame pozor, aby nespadli na zem, neohrozujeme nimi spolužiakov, a dávame pozor aby sme sa nezranili na ostrých hrotoch meradiel.

rsk/meranie.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)