Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Remote Desktop Protocol [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


rdp

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

rdp [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Remote Desktop Protocol ======
 +
 +Vzdialená plocha protokolu (RDP) je viac-kanálový protokol, ktorý umožňuje užívateľovi pripojiť k počítaču so systémom Microsoft Terminal Services. Klienti existujú pre väčšinu verzií Windows (vrátane verzie CE), a ostatné operačné systémy ako Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, a PalmOS. Server počúva štandardne na TCP portu 3389. Spoločnosť Microsoft sa odvoláva na oficiálneho klienta RDP software, buď ako Pripojenie ku vzdialenej ploche (RDC), elebo Klient Terminálové služby (TSC).
 +
 +===== Funkcie =====
 +
 +  * 32-bitová farebná hĺbka. 8 -, 15 -, 16 - a 24-bitové farby sú tiež podporovane.
 +  * 128-bitové šifrovanie,​ pomocí RC4 šifrovacieho algoritmu (to je štandardné zabezpečenie,​ starší klienti môžu využiť šifrovanie menšej odolnosti).
 +  * //Transport Layer Security// podpora.
 +  * //Audio Redirection//​ umožňuje užívateľovi spúšťať audio programy na vzdialenom počítači a mať zvuk presmerovaný na miestný počítač. ​
 +  * //File System Redirection//​ umožňuje užívateľovi využiť jeho miestne súbory na vzdialenej ploche v terminálovom sedení.
 +  * //Printer Redirection//​ umožňuje užívateľovi používať svoje miestne tlačiarne v relácií terminálu tak, ako by sa pracoval s miestnou alebo sieťovou zdieľanou tlačiarňou. ​
 +  * //Port Redirection//​ umožňuje aplikacií bežiacej v terminálovom sedení prístup k miestnym sériovym a paralelnym portom priamo. ​
 +  * Schránky //​Clipboard//​ môžu byť zdieľane medzi vzdialeným počítačom a lokálnym počítačom.
 +
 +Následujúce funkcie boly zavedené s vydaním RDP 6.0 v roke 2006:
 +
 +  * //Remote Programs//: Aplikace pracuje s asociáciami súborov na klientskom počitači. ​
 +  * //Seamless Windows//: Vzdialená aplikácia sa môže spustiť v klientskom stroji, která bude obsluhovaná vzdialenou plochou.
 +  * //Terminal Server Gateway//: Umožňuje „front-end“ IIS serveru akceptovať pripojenie (port 443) na „back-end“ servery Terminal Services služby prostredníctvom pripojenia https, podobne ako RPC cez HTTPS pre klientov aplikácie Outlook umožňuje pripojiť sa  späť na Exchange Server 2003. (Vyžaduje systém Windows Server 2008)
 +  * Podpora pre vzdialenú Aero Glass Tému (alebo Plochu), vrátane technológie vyhladzovania písma ClearType.
 +  * Podpora pre vzdialené aplikácie systému "//​Windows Presentation Foundation//":​ Kompatibilny klienti, ktorí majú. NET Framework 3.0 podporu budú môcť zobraziť úplné Windows Presentation Foundation efekty na lokálnom počítači.
 +  * Prepísané presmerovanie zariadení na obecnější tvar, ktorý umožňuje väčšiu škálu prostriedkov,​ ktoré majú byť prístupné. ​
 +  * Všetky terminálové služby sú plne konfigurovateľné a scriptovateľné pomocou //Windows Management Instrumentation//​. ​
 +  * Vyladena ​ šírka pásma pre RDP klientov.
 +  * Podpora //Transport Layer Security// (TLS) 1,0 na oboch koncoch servera a klienta (nastavená ako predvolená). ​
 +  * Podpora viacerých monitorov. Sedenie šírené cez dva monitory.
 +
 +I keď to nieje natívna funkcia, je možné nadviazať spojenie cez SOCKS proxy server.
 +
 +===== Implementácia =====
 +
 +V predvolenom nastavení obsahujú všetky edície Windows XP a Windows Vista pripojenie ku vzdialenej ploche (RDC) / klienta Terminálovej služby a RDC klienta. Verzia RDC je určená verziou Windows alebo Service Packom. Terminálové služby serveru sú podporované ako oficiálna funkcia v systému Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Home Server, Windows XP Professional,​ Media Center a Tablet PC Edition, Windows Windows Fundamentals for Legacy PCs a Windows Vista Ultimate, Enterprise a Business edície.
 +
 +xrdp je open source implementácia tohoto protokolu RDP serveru k dispozícii pre Unixové operačné systémy.
 +
 +===== Nastavenie počítača =====
 +
 +  - Otvorte priečinok **//​System//​** v okne **//Control Panel//**. Kliknite na ponuku **//​Start//​**,​ ukážte na položku **//​Settings//​**,​ kliknite na položku **//Control Panel//** a potom dvakrát kliknite na ikonu **//​System//​**. ​
 +  - Na karte **//​Remote//​** začiarknite políčko **//Allow users//** to connect remotely to this computer, ​ ako je zobrazené na obrázku.
 +  - Uistite sa, že máte povolenie na vzdialené pripojenie na svoj počítač, a potom kliknite na tlačidlo **//OK//**.
 +  - Nechajte svoj počítač spustený a pripojený na sieť s prístupom na Internet. ​
 +  - Počítač uzamknite a opustte pracovisko. ​
 +
 +{{  :​rdp-system_properties.png ​ |System Properties}}
 +
 +===== Inštalácia softvéru RDC na klientsky počítač =====
 +
 +Klientsky softvér je k dispozícii na inštalačnom disku CD pre systémy Windows XP Professional a Windows XP Home Edition. Na počítačoch so systémom Windows XP Professional a Windows XP Home Edition je klientsky softvér nainštalovaný na základe predvoleného nastavenia.
 +
 +  * Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD-ROM.
 +  * Po zobrazení uvítacej obrazovky kliknite na položku **//Perform additional tasks//** a potom kliknite na položku **//Set up Remote Desktop Connection//​**.
 +  * Po spustení sprievodcu inštaláciou postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. ​
 +
 +===== Vytvorenie spojenia =====
 +
 +  * Otvorte okno **//Remote Desktop Connection//​**. (Kliknite na tlačidlo **//​Start//​**,​ ukážte na položku **//​Programs//​** alebo **//All Programs//​**,​ ukážte na položku **//​Accessories//​**,​ ukážte na položku ​ **//​Communications//​** a potom kliknite na položku **//Remote Desktop Connection//​**.) ​
 +  * Do poľa **//​Computer//​** zadajte názov počítača so systémom Windows XP Professional,​ na ktorom je zapnutá funkcia Remote Desktop, a pre ktorý máte povolenia na používanie funkcie Remote Desktop. \\ {{  :​rdp-remote_desktop_connection.png ​ |Remote Desktop Connection}}
 +  * Kliknite na tlačidlo **//​Connect//​**. Zobrazí sa dialógové okno Log On to Windows.
 +  * V dialógovom okne Log On to Windows zadajte svoje používateľské //meno//, //heslo// a  //doménu// (ak je to potrebné) a potom kliknite na tlačidlo **//OK//**. Otvorí sa okno Remote Desktop a zobrazia sa nastavenia, súbory a programy pracovnej plochy hostiteľského počítača. Hostiteľský počítač zostáva **//​uzamknutý//​**. Nikto nemôže pracovať na vašom počítači bez zadania hesla a nikto neuvidí, čo na diaľku robíte na hostiteľskom počítači.
 +
 +**Poznámka**:​ Ak chcete zmeniť nastavenie pripojenia (napríklad veľkosť obrazovky, informácie pre automatické prihlásenie a možnosti pre výkon), kliknite pred pripojením na tlačidlo **//​Options//​**.
 +
 +===== Odhlásenie a ukončenie relácie =====
 +
 +  * V okne Remote Desktop Connection kliknite na položku **//​Start//​** a potom kliknite na položku **//Shut Down//**. Zobrazí sa dialógové okno Shut Down Windows.
 +  * V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť **//Log Off//** a potom kliknite ​ na tlačidlo **//​OK//​**. ​
 +
 +~~DISQUS~~
  
rdp.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)