Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


rdp

Remote Desktop Protocol

Vzdialená plocha protokolu (RDP) je viac-kanálový protokol, ktorý umožňuje užívateľovi pripojiť k počítaču so systémom Microsoft Terminal Services. Klienti existujú pre väčšinu verzií Windows (vrátane verzie CE), a ostatné operačné systémy ako Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X, a PalmOS. Server počúva štandardne na TCP portu 3389. Spoločnosť Microsoft sa odvoláva na oficiálneho klienta RDP software, buď ako Pripojenie ku vzdialenej ploche (RDC), elebo Klient Terminálové služby (TSC).

Funkcie

 • 32-bitová farebná hĺbka. 8 -, 15 -, 16 - a 24-bitové farby sú tiež podporovane.
 • 128-bitové šifrovanie, pomocí RC4 šifrovacieho algoritmu (to je štandardné zabezpečenie, starší klienti môžu využiť šifrovanie menšej odolnosti).
 • Transport Layer Security podpora.
 • Audio Redirection umožňuje užívateľovi spúšťať audio programy na vzdialenom počítači a mať zvuk presmerovaný na miestný počítač.
 • File System Redirection umožňuje užívateľovi využiť jeho miestne súbory na vzdialenej ploche v terminálovom sedení.
 • Printer Redirection umožňuje užívateľovi používať svoje miestne tlačiarne v relácií terminálu tak, ako by sa pracoval s miestnou alebo sieťovou zdieľanou tlačiarňou.
 • Port Redirection umožňuje aplikacií bežiacej v terminálovom sedení prístup k miestnym sériovym a paralelnym portom priamo.
 • Schránky Clipboard môžu byť zdieľane medzi vzdialeným počítačom a lokálnym počítačom.

Následujúce funkcie boly zavedené s vydaním RDP 6.0 v roke 2006:

 • Remote Programs: Aplikace pracuje s asociáciami súborov na klientskom počitači.
 • Seamless Windows: Vzdialená aplikácia sa môže spustiť v klientskom stroji, která bude obsluhovaná vzdialenou plochou.
 • Terminal Server Gateway: Umožňuje „front-end“ IIS serveru akceptovať pripojenie (port 443) na „back-end“ servery Terminal Services služby prostredníctvom pripojenia https, podobne ako RPC cez HTTPS pre klientov aplikácie Outlook umožňuje pripojiť sa späť na Exchange Server 2003. (Vyžaduje systém Windows Server 2008)
 • Podpora pre vzdialenú Aero Glass Tému (alebo Plochu), vrátane technológie vyhladzovania písma ClearType.
 • Podpora pre vzdialené aplikácie systému „Windows Presentation Foundation“: Kompatibilny klienti, ktorí majú. NET Framework 3.0 podporu budú môcť zobraziť úplné Windows Presentation Foundation efekty na lokálnom počítači.
 • Prepísané presmerovanie zariadení na obecnější tvar, ktorý umožňuje väčšiu škálu prostriedkov, ktoré majú byť prístupné.
 • Všetky terminálové služby sú plne konfigurovateľné a scriptovateľné pomocou Windows Management Instrumentation.
 • Vyladena šírka pásma pre RDP klientov.
 • Podpora Transport Layer Security (TLS) 1,0 na oboch koncoch servera a klienta (nastavená ako predvolená).
 • Podpora viacerých monitorov. Sedenie šírené cez dva monitory.

I keď to nieje natívna funkcia, je možné nadviazať spojenie cez SOCKS proxy server.

Implementácia

V predvolenom nastavení obsahujú všetky edície Windows XP a Windows Vista pripojenie ku vzdialenej ploche (RDC) / klienta Terminálovej služby a RDC klienta. Verzia RDC je určená verziou Windows alebo Service Packom. Terminálové služby serveru sú podporované ako oficiálna funkcia v systému Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Home Server, Windows XP Professional, Media Center a Tablet PC Edition, Windows Windows Fundamentals for Legacy PCs a Windows Vista Ultimate, Enterprise a Business edície.

xrdp je open source implementácia tohoto protokolu RDP serveru k dispozícii pre Unixové operačné systémy.

Nastavenie počítača

 1. Otvorte priečinok System v okne Control Panel. Kliknite na ponuku Start, ukážte na položku Settings, kliknite na položku Control Panel a potom dvakrát kliknite na ikonu System.
 2. Na karte Remote začiarknite políčko Allow users to connect remotely to this computer, ako je zobrazené na obrázku.
 3. Uistite sa, že máte povolenie na vzdialené pripojenie na svoj počítač, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Nechajte svoj počítač spustený a pripojený na sieť s prístupom na Internet.
 5. Počítač uzamknite a opustte pracovisko.

System Properties

Inštalácia softvéru RDC na klientsky počítač

Klientsky softvér je k dispozícii na inštalačnom disku CD pre systémy Windows XP Professional a Windows XP Home Edition. Na počítačoch so systémom Windows XP Professional a Windows XP Home Edition je klientsky softvér nainštalovaný na základe predvoleného nastavenia.

 • Vložte disk CD systému Windows XP do jednotky CD-ROM.
 • Po zobrazení uvítacej obrazovky kliknite na položku Perform additional tasks a potom kliknite na položku Set up Remote Desktop Connection.
 • Po spustení sprievodcu inštaláciou postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

Vytvorenie spojenia

 • Otvorte okno Remote Desktop Connection. (Kliknite na tlačidlo Start, ukážte na položku Programs alebo All Programs, ukážte na položku Accessories, ukážte na položku Communications a potom kliknite na položku Remote Desktop Connection.)
 • Do poľa Computer zadajte názov počítača so systémom Windows XP Professional, na ktorom je zapnutá funkcia Remote Desktop, a pre ktorý máte povolenia na používanie funkcie Remote Desktop.
  Remote Desktop Connection
 • Kliknite na tlačidlo Connect. Zobrazí sa dialógové okno Log On to Windows.
 • V dialógovom okne Log On to Windows zadajte svoje používateľské meno, heslo a doménu (ak je to potrebné) a potom kliknite na tlačidlo OK. Otvorí sa okno Remote Desktop a zobrazia sa nastavenia, súbory a programy pracovnej plochy hostiteľského počítača. Hostiteľský počítač zostáva uzamknutý. Nikto nemôže pracovať na vašom počítači bez zadania hesla a nikto neuvidí, čo na diaľku robíte na hostiteľskom počítači.

Poznámka: Ak chcete zmeniť nastavenie pripojenia (napríklad veľkosť obrazovky, informácie pre automatické prihlásenie a možnosti pre výkon), kliknite pred pripojením na tlačidlo Options.

Odhlásenie a ukončenie relácie

 • V okne Remote Desktop Connection kliknite na položku Start a potom kliknite na položku Shut Down. Zobrazí sa dialógové okno Shut Down Windows.
 • V rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Log Off a potom kliknite na tlačidlo OK.
rdp.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)