Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Prefixy binárnych jednotiek [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


prefixy_binarnych_jednotiek

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

prefixy_binarnych_jednotiek [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Prefixy binárnych jednotiek ======
 +
 +===== Štandardné prefixy IEC =====
 +V súčasnosti sa v informatike zvyknú používať dve „sady“ prefixov:
 +  - Štandardné prefixy IEC
 +  - Prefixy založené na symboloch SI, ktoré však nie sú štandardizované a môžu viesť k rozličným výkladom a nedorozumeniam. Rozšírili sa najmä v minulosti, keď neexistovali štandardizované prefixy IEC.
 +
 +===== História =====
 +v roku 1999 zverejnila Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC) druhý dodatok k norme IEC 60027-2: Písmenové symboly pre použitie v elektrotechnickej technológii – časť 2: Telekomunikácie a elektronika. Tento štandard, bol schválený v 1998 zaviedol: ​
 +prefixy **kibi**-, **mebi**-, **gibi**-, **tebi**-, **pebi**-, **exbi**- pre špecifikáciu binárnych násobkov množstva. ​
 +Názvy pochádzajú z prvých dvoch písmen originálnych SI prefixov nasledovaných skratkou bi, ktorá znamená "​binárny"​. Z pohľadu IEC je tiež vyjasnené, že SI prefixy majú jedine svoj desiatkový význam a nikdy dvojkový.
 +Dodatok bol pridaný do ďalšej verzie štandardu: "IEC 60027-2 (2000-11) Ed. 2.0". Do roku 2005 táto konvencia stále nezískala široké použitie, hoci používanie rastie. Je silne podporované mnohými štandardizačnými telesami vrátane IEEE and CIPM.
 +
 +===== Binárne prefixy podľa IEC =====
 +^IEC^Symbol^Význam^Hodnota^
 +|kibi-|Ki|binárny kilo|210|= 10001 × 1 024|
 +|mebi-|Mi|binárny mega|220|= 10002 × 1 048 576|
 +|gibi-|Gi|binárny giga|230|= 10003 × 1 073 741 824|
 +|tebi-|Ti|binárny tera|240|= 10004 × 1 099 511 627 776|
 +|pebi-|Pi|binárny peta|250|= 10005 × 1 125 899 906 842 624|
 +|exbi-|Ei|binárny exa|260|= 10006 × 1 152 921 504 606 846 976|
 +
 +^Štandardizované^Často používané^
 +|kibibajt|kilobajt|
 +|mebibajt|megabajt|
 +|gibibajt|gigabajt|
 +|tebibajt|terabajt|
 +|pebibajt|petabajt|
 +|exbibajt|exabajt|
 +
 +===== Binárne prefixy s použitím SI symbolov =====
 +Tieto prefixy sa v praxi často používajú,​ nie sú však štandardizované a správne. Ich používanie v binárnom zmysle môže viesť k vážnym nedorozumeniam,​ vzhľadom na to, že ich možno chápať:
 +  - v zmysle ako ich definuje SI sústava (prefix je 1000-násobkom (103) predchádzajúceho), ​
 +  - tak ako sa bežne používajú v informatike,​ keď je každý nasledujúci prefix 1024-násobkom (210) predchádzajúceho.
 +
 +^Názov^Symbol^Hodnota^16-kový základ^10-kový základ^
 +|kilo|k alebo K|2<​sup>​10</​sup>​ = 1 024|= 16<​sup>​2,​5</​sup>​|>​= 10<​sup>​3</​sup>​|
 +|mega|M|2<​sup>​20</​sup>​ = 1 048 576|= 16<​sup>​5</​sup>​|>​= 10<​sup>​6</​sup>​|
 +|giga|G|2<​sup>​30</​sup>​ = 1 073 741 824|= 16<​sup>​7,​5</​sup>​|>​= 10<​sup>​9</​sup>​|
 +|tera|T|2<​sup>​40</​sup>​ = 1 099 511 627 776|= 16<​sup>​10</​sup>​|>​= 10<​sup>​12</​sup>​|
 +|peta|P|2<​sup>​50</​sup>​ = 1 125 899 906 842 624|= 16<​sup>​12,​5</​sup>​|>​= 10<​sup>​15</​sup>​|
 +|exa|E|2<​sup>​60</​sup>​ = 1 152 921 504 606 846 976|= 16<​sup>​15</​sup>​|>​= 10<​sup>​18</​sup>​|
 +|zetta|Z|2<​sup>​70</​sup>​ = 1 180 591 620 717 411 303 424|= 16<​sup>​17,​5</​sup>​|>​= 10<​sup>​21</​sup>​|
 +|yotta|Y|2<​sup>​80</​sup>​ = 1 208 925 819 614 629 174 706 176|= 16<​sup>​20</​sup>​|>​= 10<​sup>​24</​sup>​|
 +
 +|1 Byte je|8 b|8 bitov|= 8x 1 024 bitov|8 192|
 +|1 KB=210 bitov|1 024 kb|1 024 bitov|= 8x 8 192 bitov|8 388 608|
 +|1 MB=210bytov|1 024 KB|1 048 579 bytov|= 8x  8 388 608 bitov|67 108 864|
 +|1 GB=210 MB|1 024 MB|1 073 741 824 bytov|= 8x 67 108 864 bitov| |  ​
 +
 +|8   ​bitový|= 2<​sup>​8</​sup>​|= ​          256|
 +|16 bitový|= 2<​sup>​16</​sup>​|= ​       65 536|
 +|32 bitový|= 2<​sup>​32</​sup>​|= 4 294 967 296|
  
prefixy_binarnych_jednotiek.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)