Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


pravidla_skenovania

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

pravidla_skenovania [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Pravidlá skenovania ======
 +===== Ako skenovať? =====
 +  * Presvedčíme sa či je skener zapnutý a správne pripojený k počítaču.
 +  * Otvoríme vrchný kryt skenera a položíme skenovaný obrázok (text) na pracovnú sklenenú plochu, snímanou časťou dolu. 
 +  * Zatvoríme kryt.
 +  * Na počítači spustíme program EPSON Scan alebo program dodávaný výrobcom.
 +  * Zvolíme si režim (profesional,​ domáci, automatický),​ typ obrázku (farebný, šedý, čiernobiely),​ cieľ(www, tlačiareň,​ iné), rozlíšenie (v dpi, text min. 600dpi),​úpravu obrazu.{{ :​skenery:​sken1.png?​350 |nastavenie skenera}}{{ :​skenery:​sken2.png?​350 |voľba dpi}}
 +  * Potom si zvolíme možnosť – Náhled. Chvíľu počkáme, kým sa zahreje lampa skenera a obrázok sa zoskenuje.
 +{{ :​pravidla_skenovania:​skenovanie-epson.png?​350 |Náhľad}}
 +  * Naskenovaný obrázok (text) sa objaví na obrazovke. Čiarkovaným rámčekom si môžeme obrázok zväčšiť,​ zmenšiť, posúvať alebo si zvoliť iba určitú časť obrázka.{{ :​skenery:​sken3.png?​350 |oblasť skenovania}}
 +  * Ak treba upraviť obrázok pridáme príkaz "​jas"​.{{ :​skenery:​sken4.png?​350 |úprava jasu}} ​
 +  * Potom dáme príkaz Skenovat.
 +  * V ponuke si vyberieme umiestnenie(dokumenty,​ obrázky, iné), predponu, číslo, formát obrazu a potvrdíme OK.
 +{{ :​pravidla_skenovania:​epson2.png?​350 |Uloženie súboru}}
 +  * Objaví sa stav skenovania a potom sa objaví tabuľka zo stavom skenovania
 +{{ :​pravidla_skenovania:​epson3.png?​300 |Náhled skenovania}}
 +  * Počítač sa opýta, či chceme skenovať ďalší obrázok - možnosť ÁNO / NIE.
 +  * Ak zvolíme možnosť NIE, obrázok (text) sa automatický uloží do pamäte počítača.
 +  * Svoj obrázok (text) nájdeme uložený na svojom disku v zložke, ktorú sme si zvolili.
 +{{ :​pravidla_skenovania:​epson4.png?​350 |Stav skenovania}}
 +
  
pravidla_skenovania.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)