Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Partition magic [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


partition_magic

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

partition_magic [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Partition magic ======
 +
 +Každý pevný disk namontovaný v počítači sa môže rozdeliť na viac častí, tzv. na [[wpsk>​Diskový_oddiel|diskové oddiely]], alebo taktiež sa im hovorí partície. Týmto docielime jednu z následujúcich možnosti:
 +  - Môžeme oddeliť systémové dáta od užívaťeľských
 +  - Nainštalovať viac operačných systémov do jedného PC
 +  - Po sformátovaní na rôzne [[wpsk>​Súborový_systém |súborové systémy]] nainštalovať viac operačných systémov (napr. Linux a Windows).
 +
 +Na vytváranie diskových oddielov používame napríklad programy:
 +  - [[:​dos:​fdisk|fdisk]],​ ktorý je súčasťou [[dos:​start|MS-DOS]],​
 +  - Partition Magic (partišn medžik). pozri nižšie
 +  - [[acronis_disk_director|Acronis Disk Director]].
 +
 +===== Postup =====
 +
 +Pre spustenie programu postupujeme podľa nasledovných krokov:
 +  - V BIOSe si prepneme bootovaciu prioritu diskov na čítanie z diskety (alebo CD ak máme CD verziu).
 +  - Vložíme 1. disketu (alebo CD) s programom **PowerQuest Partition Magic**, aby pri štarte počítača sa systém zaviedol z diskety.
 +  - Na monitore sa zobrazí žiadosť o vloženie druhej diskety (pri CD nie).
 +  - Vložíme disketu číslo 2 a pre pokračovanie stlačíme klávesu Enter.
 +  - Spustí sa program Partiton Magic 7.0 (8.0) v ktorom môžeme rozdeľovať disky podľa potreby alebo požiadaviek zákazníka.
 +
 +===== Popis nástrojovej lišty =====
 +Popis ikoniek spusteného programu Partition Magic.
 +  * {{:​pqpm70:​pqm01.png|zmena veľkosti alebo presun}} //​Resize/​MOVE partition// - zmena veľkosti alebo presun oddielu,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm09.png?​25|vytvoriť oddiel}} //Create partition// - vytvoriť oddiel,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm02.png?​25|zmazať oddiel}} //Delete partition// - zmazať oddiel,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm03.png?​25|menovka disku}} //Set label for partition// - nastaviť menovku oddielu,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm04.png?​25|naformátovať oddiel}} //Format partition// - naformátovať oddiel,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm11.png?​25|skopírovať oddiel}} //Copy partition// - skopírovať oddiel,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm10.png|skontrolovať chyby oddielu}} //Check partition forerrers// - skontrolovať chyby na oddiely,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm05.png|informácie o oddiely}} //Partition informattion//​ - informácie o oddiely,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm06.png|aplikovať zmeny}} //Apply changes// - aplikovať zmeny,
 +  * {{:​pqpm70:​pqm07.png|vrátiť zmeny}} //Discard changes// - vrátiť zmeny späť.
 +
 +===== Popis tabuľky rozdelenia disku =====
 +
 +|Partition|Type|Size MB|Used MB|Unused MB|Status|Pri/​Log|
 +|Odddiel|Typ|Veľkosť v MB|Využité miesto v MB|Voľné miesto v MB|Stav|Primárny alebo logický disk|
 +
 +  * prvý oddiel musí byť primárny a pokiaľ vyžadujeme kompatibilitu so staršími OS ako je [[windows:​install:​98|Windows 98]], alebo ak budeme mať viac oddielov ako 4 ((Tabuľka rozdelenia disku neumožňuje viac ako 4 primárne oddiely)) musíme všetky ostatné oddiely voliť ako logické.
 +  * na začiatku si treba premyslieť,​ ako budeme využívať disky a podľa toho ich rozdelíme.
 +
 +Príklad rozdelenia diskov
 +^Kancelária^^^Domáci počítač^^^
 +| C |Systém| 10 GB|   C |Systém| 10 GB|
 +| D |Dokumenty| 4 GB| D |Dokumenty| 2 GB|
 +| E |Archív| 20 GB| E |Hry | 30 GB|
 +| | | |F|multimedia|50 GB|
 +
 +===== Popis obrázkov =====
 +
 +Popis obrázkov počas rozdeľovania disku:
 +
 +{{:​pqpm70:​pq2.png?​550|vytváranie diskov}}
 +  * Create as (vytvoriť ako)- logický/​primárny
 +  * Partition type (typ oddielu)- vyberiem z ponuky napr. FAT 32
 +  * Label (menovka oddielu) - pomenovanie nového oddielu
 +  * Size MB (veľkosť) - veľkosť nového oddielu
 +  * Position (poloha) - na začiatku súvislého voľného miesta / na konci súvislého voľného miesta ​
 +  * Potvrdím OK.
 +
 +{{:​pqpm70:​pq3.png?​550|mazanie oddielu}}
 +  * Pred kliknutím na vymazanie oddielu skontrolujem výber správneho oddielu.
 +  * Do políčka pod //Type OK//​ napíšte ''​OK''​ a stlačte tlačidlo OK.
 +
 +{{:​pqpm70:​pq1.png?​550|presúvanie disku}}
 +  * Panel disku môžeme ovládať myšou a to 3 spôsobmi:
 +    - Zľava - meníme počiatočnú pozíciu,
 +    - Sprava - meníme koncovú pozíciu,
 +    - V strede - presúvame celý oddiel po voľnom priestore.
 +  * Potvrdzujem stlačením OK.
 +  * Free space Before MB (voľné miesto pred oddielom)
 +  * New size MB (nová veľkosť)
 +  * Free space after (veľkosť za oddielom)
 +  * Cluster size (veľkosť klástra)
 +
 +{{:​pqpm70:​pq4.png?​550|názov oddielu}}
 +  * Môžeme napísať názov oddielu napr. ''​system'',​ ''​dokumenty''​ a pod. ​
 +
 +{{:​pqpm70:​pq5.png?​550|format particie}}
 +  * Partition type (typ oddielu) - ''​FAT 32''​ (Windows 98) alebo NTFS (Windows XP a vyšší)
 +  * Label (menovka) – napr. System
 +  * Type OK – napíšem OK a stlačím OK
 +
 +{{:​pqpm70:​pq6.png?​550|kopírovanie oddielov}}
 +  * kopírovanie oddielov
 +
 +{{:​pqpm70:​pq7.png?​550|potvrdenie vykonanie zmeny}}
 +  * Na konci prestavovania diskov potvrdíme prevedenie zmien, ak nechcem vykonať zmeny volím "​vrátiť späť"​.
 +
 +===== Úloha =====
 +
 +Rozdeľte disk nasledovne:
 +  - primárny disk C, FAT 32, názov systém, veľkosť 1 GB,
 +  - logický, FAT 16, video, 64 MB,
 +  - logický, FAT 32, dokumenty, 3 GB,
 +  - logický, FAT 16, archív, 2 GB,
 +  - logický, FAT 32, hry, zostatok.
 +
 +{{tag>​dos mps}}
 +
 +~~DISQUS~~
  
partition_magic.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)