Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


partition_magic

Partition magic

Každý pevný disk namontovaný v počítači sa môže rozdeliť na viac častí, tzv. na diskové oddiely, alebo taktiež sa im hovorí partície. Týmto docielime jednu z následujúcich možnosti:

 1. Môžeme oddeliť systémové dáta od užívaťeľských
 2. Nainštalovať viac operačných systémov do jedného PC
 3. Po sformátovaní na rôzne súborové systémy nainštalovať viac operačných systémov (napr. Linux a Windows).

Na vytváranie diskových oddielov používame napríklad programy:

 1. fdisk, ktorý je súčasťou MS-DOS,
 2. Partition Magic (partišn medžik). pozri nižšie

Postup

Pre spustenie programu postupujeme podľa nasledovných krokov:

 1. V BIOSe si prepneme bootovaciu prioritu diskov na čítanie z diskety (alebo CD ak máme CD verziu).
 2. Vložíme 1. disketu (alebo CD) s programom PowerQuest Partition Magic, aby pri štarte počítača sa systém zaviedol z diskety.
 3. Na monitore sa zobrazí žiadosť o vloženie druhej diskety (pri CD nie).
 4. Vložíme disketu číslo 2 a pre pokračovanie stlačíme klávesu Enter.
 5. Spustí sa program Partiton Magic 7.0 (8.0) v ktorom môžeme rozdeľovať disky podľa potreby alebo požiadaviek zákazníka.

Popis nástrojovej lišty

Popis ikoniek spusteného programu Partition Magic.

 • zmena veľkosti alebo presun Resize/MOVE partition - zmena veľkosti alebo presun oddielu,
 • vytvoriť oddiel Create partition - vytvoriť oddiel,
 • zmazať oddiel Delete partition - zmazať oddiel,
 • menovka disku Set label for partition - nastaviť menovku oddielu,
 • naformátovať oddiel Format partition - naformátovať oddiel,
 • skopírovať oddiel Copy partition - skopírovať oddiel,
 • skontrolovať chyby oddielu Check partition forerrers - skontrolovať chyby na oddiely,
 • informácie o oddiely Partition informattion - informácie o oddiely,
 • aplikovať zmeny Apply changes - aplikovať zmeny,
 • vrátiť zmeny Discard changes - vrátiť zmeny späť.

Popis tabuľky rozdelenia disku

PartitionTypeSize MBUsed MBUnused MBStatusPri/Log
OdddielTypVeľkosť v MBVyužité miesto v MBVoľné miesto v MBStavPrimárny alebo logický disk
 • prvý oddiel musí byť primárny a pokiaľ vyžadujeme kompatibilitu so staršími OS ako je Windows 98, alebo ak budeme mať viac oddielov ako 4 1) musíme všetky ostatné oddiely voliť ako logické.
 • na začiatku si treba premyslieť, ako budeme využívať disky a podľa toho ich rozdelíme.

Príklad rozdelenia diskov

KanceláriaDomáci počítač
C Systém 10 GB C Systém 10 GB
D Dokumenty 4 GB D Dokumenty 2 GB
E Archív 20 GB E Hry 30 GB
Fmultimedia50 GB

Popis obrázkov

Popis obrázkov počas rozdeľovania disku:

vytváranie diskov

 • Create as (vytvoriť ako)- logický/primárny
 • Partition type (typ oddielu)- vyberiem z ponuky napr. FAT 32
 • Label (menovka oddielu) - pomenovanie nového oddielu
 • Size MB (veľkosť) - veľkosť nového oddielu
 • Position (poloha) - na začiatku súvislého voľného miesta / na konci súvislého voľného miesta
 • Potvrdím OK.

mazanie oddielu

 • Pred kliknutím na vymazanie oddielu skontrolujem výber správneho oddielu.
 • Do políčka pod Type OK napíšte OK a stlačte tlačidlo OK.

presúvanie disku

 • Panel disku môžeme ovládať myšou a to 3 spôsobmi:
  1. Zľava - meníme počiatočnú pozíciu,
  2. Sprava - meníme koncovú pozíciu,
  3. V strede - presúvame celý oddiel po voľnom priestore.
 • Potvrdzujem stlačením OK.
 • Free space Before MB (voľné miesto pred oddielom)
 • New size MB (nová veľkosť)
 • Free space after (veľkosť za oddielom)
 • Cluster size (veľkosť klástra)

názov oddielu

 • Môžeme napísať názov oddielu napr. system, dokumenty a pod.

format particie

 • Partition type (typ oddielu) - FAT 32 (Windows 98) alebo NTFS (Windows XP a vyšší)
 • Label (menovka) – napr. System
 • Type OK – napíšem OK a stlačím OK

kopírovanie oddielov

 • kopírovanie oddielov

potvrdenie vykonanie zmeny

 • Na konci prestavovania diskov potvrdíme prevedenie zmien, ak nechcem vykonať zmeny volím „vrátiť späť“.

Úloha

Rozdeľte disk nasledovne:

 1. primárny disk C, FAT 32, názov systém, veľkosť 1 GB,
 2. logický, FAT 16, video, 64 MB,
 3. logický, FAT 32, dokumenty, 3 GB,
 4. logický, FAT 16, archív, 2 GB,
 5. logický, FAT 32, hry, zostatok.
,
1)
Tabuľka rozdelenia disku neumožňuje viac ako 4 primárne oddiely
partition_magic.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)