Warning: Declaration of action_plugin_sidebar::register(&$controller) should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register(Doku_Event_Handler $controller) in /data/web/virtuals/84037/virtual/www/subdom/wiki/lib/plugins/sidebar/action.php on line 0
Súborové systémy [Učebnica]

Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


oddiely_a_suborove_systemy

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

oddiely_a_suborove_systemy [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
 +====== Súborové systémy ======
 +
 +Každý operačný systém má svoj spôsob uchovávania informácií na disku. Ale najprv, kým sa dostaneme k jednotlivým súborovým systémom, musíme si niečo povedať o tom, čo je medzi pevným diskom a súborovým systémom.
 +
 +Každý pevný disk môžeme rozdeliť do niekoľko primárnych oddielov, historický je to číslo limitované štyrmi oddielmi. Ak potrebujeme viac oddielov, jeden z primárnych oddielov sa zmení na rozšírený a ten môže potom obsahovať ďalšie logické oddiely.
 +
 +V skratke:
 +  - **Primárny diskový oddiel** ​ (Primary partition) - každý pevný disk sa môže členiť na menšie úseky (max.4).
 +  - **Rozšírený diskový oddiel** (Extended partition) - ak diskový oddiel nepoužijeme na súbory ale ďalej rozdelíme na menšie časti.
 +  - **Logický diskový oddiel** ​  ​(Logical partition) - diskový oddiel umiestnený v inom oddiely.
 +
 +Každý diskový oddiel môže obsahovať súborové systémy. Každý operačný systém ma zvyčajne vlastný "​spôsob"​ ako informácie ukladať, hlavne preto, lebo každý systém ma svoje špecifické informácie,​ ktoré potrebuje.
 +
 +{{ :​partition.png }}
 +
 +Na obrázku hore vidíte možné rozdelenie disku na rôzne oddiely a súborové formáty.
 +
 +====== Súborové systémy Windows ======
 +
 +Operačné systémy Windows podporujú súborové systémy:
 +
 +|**OS**|**Súborový systém**|
 +|MS DOS|FAT 12, FAT 16|
 +|Win 95|FAT 12, FAT 16|
 +|Win ME, 98, 95 (OSR 2)|FAT 16, FAT 32|
 +|Win NT|NTFS, FAT 16|
 +|Windows 200, XP|NTFS, FAT 16, FAT 32|
 +|Windows Vista, Win 7|NTFS, FAT 16, FAT 32, exFAT|
 +Na zväzkoch NTFS a FAT môžeme používať dlhé (256 znakov) i krátke (8 znakov) názvy súborov a trojznakové rozšírenie názvu súboru a používajú formát xxxxxxxx.yyy (8.3) - tie sú kompatibilné so systémom MS DOS.
 +
 +===== Rozdelenie =====
 +
 +  * FAT  (file allocation table - alokačná tabuľka súborov) bol navrhnutý pre malé disky a jednoduché štruktúry adresárov. Na zväzku sú uložené dve kópie alokačnej tabuľky súborov - v prípade poškodenia jednej sa použije druhá.
 +  * FAT 12 – používa(l) sa prevažne na disketách.
 +  * FAT 16 – vo W2K a WXP zabezpečuje spätnú kompatibilitu formou inovácie starších verzií a je kompatibilná s väčšinou ostatných OS. Je výhodný pre malé disky a pri používaní viacerých OS. Veľkosť klastra je určená veľkosťou zväzku a môže mať až 64 kB. Veľkosť klastra je od 512- 65 636 bajtov. Používa 2 bajty na klaster. A maximálna kapacita disku je 2 GB.
 +  * FAT 32 je výkonnejší,​ najmä pre hráčov, je nenáročný na údržbu, môže spracovávať zväzky až do 2 terabajtov. Veľkosť klastrov od 512 – 32 kB. Používa 4 bajty na klaster. Nevýhodou je maximálna veľkosť súboru 2 GB. Využíva sa v externých diskoch kvôli kompatibilite s inými OS.
 +  * NTFS (new technology file system – súborový systém novej generácie)je najdokonalejší,​ pri väčších diskoch a veľa súboroch je rýchlejší (aj pri fragmentovanom disku), ​ poskytuje výkon, spoľahlivosť a funkčnosť,​ ktorú pri FAT nenájdeme. ​
 +  * Windows 2000/XP pre ukladanie dát v šifrovanej podobe používa EFS (encrypting file systém), ktorý poskytuje zabezpečenie médiam, keď sú vytiahnuté zo systému. Pretože NTFS nie je podporovaný pre diskety, ak sa kopíruju na disketu sú stratené bez varovania.. Veľkosť klastrov môžeme určiť do 4 kB. Umožnuje taktiež kompresiu súborov a rozšírené práva prístupu jednak pre jednotlivých užívateľov a zároveň pre skupiny.
 +
 +===== Porovnanie jednotlivých súborových systémov =====
 +
 +**Výhody**
 +
 +|**FAT 16**|**FAT 32**|**NTFS**|
 +|Pre systém MS DOS, WIN 95, 98, ME, NT, 2000, XP a UNIX|Nie je obmedzený počet položiek v koreňovom adresári|Vyššia rýchlosť prístupu, minimalizuje počet prístupov k disku, potrebných na nájdenie súborov|
 +|Veľa nástrojov na odstraňovanie problémov a obnovu|Efektívnejšie využíva priestor disku 10- 15% úspora oproti FAT 16|Zabezpečenie súborov pred iným používateľom|
 +|Pokiaľ zlyhá spustenie, môžeme spustiť PC pomocou diskety|Je robustnejší,​ má schopnosť zmeniť umiestnenie koreňového adresára a použiť záložnú kópiu FAT namiesto východiskovej kópie|Môžu byť nastavené diskové kvóty obmedzujúce priestor , ktorý môže používateľ zabrať|
 +|Je výkonný v rýchlosti a ukladaní dát na zväzkoch s menšou veľkosťou ako 256 MB|Spúšťací sektor bol rozšírený o zálohu kritických dátových štruktúr|Spúšťací sektor je zálohovaný do sektora na konci zväzku|
 +|Pri použití viacerých OS (UNIX - Windows) k takejto partícií budú mať prístup oba OS| |Podporovaná veľkosť je 2 terabajty|
 +
 +**Nevýhody**
 +
 +|**FAT 16**|**FAT 32**|**NTFS**|
 +|Koreňový adresár môže obsahovať max. 512 položiek
 +|Nemá zabudované zabezpečenie systému súborov a kompresiu|Zväzky nie sú prístupné v iných OS ako na OS postavenom na NT technológii|
 +|Spúšťací sektor nie je zálohovaný|Spúšťací sektor nie je zálohovaný|Keď veľmi malé zväzky obsahujú malé súbory, nastane oproti FAT pokles výkonu|
 +|Vo WIN 2000/XP je najväčšia jednotka obmedzená na 4 GB, pre zachovanie kompaqtibility by nemal mať viac jako 2 GB|Zväzky FAT 32 nie sú v niektorých OS  prístupné (sú prístupné vo Windows 95OSR21, 98, 2000, ME, XP|Pri zlyhaní nie je jednoduché dostať sa k súborom na disku.|
 +|Nie je zabudované zabezpečenie systémov súborov a kompresia súborov| | | |
 +
 +===== Úloha =====
 +
 +Vytvorte tabuľku a doplňte do nej potrebné údaje pre jednotlivé súborové systémy:
 +
 +^  Súborový systém *  ^^
 +| Vznik     ​| ​        |
 +| Autor     ​| ​        |
 +| Pôvodný OS|         |
 +| Dátumy ​ |vytvorený:​ |
 +| :::     ​|upravený: ​ |
 +| :::     ​|otvorený: ​ |
 +^  Limity ​ ^^
 +| Limit dĺžky súboru |  |
 +| Maximálny počet súborov |  |
 +| Maximálna veľkosť disku |  |
 +^  Vlastnosti ​ ^^
 +| Kompresia |  |
 +| Šifrovanie| ​ |
 +| Záloha ​   |  |
 +| Žurnalovanie| ​ |
 +^  Oprávnenia ​ ^^
 +|Podporovaný systémami| ​ |
 +
 +*  ​
 +  - UFS
 +  - Minix FS
 +  - ext2 ext3 ext4
 +  - FAT16
 +  - FAT32
 +  - ISO 9660
 +  - NTFS
 +  - Reiser FS
 +  - UDF
 +  - ZFS
 +  - HFS+
 +  - BtrFS
 +  - JFS
 +
 +Porovnajte jednotlivé súborové systémy. Vytvorte tabuľku, do ktorej napíšete klady a zápory jednotlivých systémoch.
 +
 +|  FS1  |  FS2  |
 +|   ​+ ​  ​| ​  ​+ ​  |
 +|  ...  |  ...  |
 +|   ​- ​  ​| ​  ​- ​  |
 +|  ...  |  ...  |
 +
 +
 +  - ZFS - JFS
 +  - BtrFS - ext4
 +  - FAT16 - FAT32
 +  - NTFS - FAT32
 +  - FAT12 - FAT16
 +  - ISO 9660 - UFS
 +  - ReiserFS - BtrFS
 +  - HFS+ - ext4
 +  - HFS+ - NTFS
 +  - 
 +
 +{{tag>​mps}}
 +
 +~~DISQUS~~
  
oddiely_a_suborove_systemy.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)