Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


mps:hww

technické vybavenie počítačov

1. ročník

 • Úvod do číslicovej techniky (2 hod.)
  • Úvodná hodina.
  • Úvod do číslicovej techniky
 • Číselné sústavy a číselné kódy (7 hod.)
  • Desiatková sústava, dvojková sústava
  • Osmičková sústava, šestnástková sústava
  • Prevody medzi číselnými sústavami
  • Dvojková aritmetika
  • Kód BCD, Aikenov kód
  • Grayov kód
  • Opakovanie
 • Základné logické funkcie a obvody (5 hod.)
  • Logické funkcie NOT, AND,NAND
  • Logické funkcie OR,NOR
  • Logické funkcie EXL-OR
  • Precvičovanie učiva
  • Opakovanie učiva
 • Kombinačné logické obvody (10 hod.)
  • Sčítačka
  • Polovičná sčítačka
  • Úplná sčítačka
  • Koincidečný obvod (komparátor)
  • Jednomiestný dvojkový prevodník
  • Obvod parity
  • Dekodér priameho dvojkového kódu na kód 1 z m
  • Multiplexor
  • Demultiplexor
  • Opakovanie.
 • Sekvenčné logické obvody (9 hod.)
  • Preklápací obvod R-S
  • Preklápací obvod J-K
  • Preklápací obvod T
  • Preklápací obvod D
  • Register
  • Posuvný register
  • Čítače
  • Opakovanie
  • Záverečné hodnotenie
 • Zdroje PC, matičná doska (7 hod.)
  • Konštrukcia PC skrine
  • Napájacie zdroje, zdroje ATX
  • Napájacie konektory
  • Matičná doska
  • Komponenty matičnej dosky
  • BIOS, základné nastavenia v BIOSe
  • Opakovanie
 • Rozhrania PC (4 hod.)
  • Sériové rozhranie PC
  • Paralelné rozhranie PC
  • USB rozhranie PC, Hot-plug, plug-and-play, autodetect
  • FireWire rozhranie PC
 • Pevný disk HD (5 hod.)
  • Pevný disk HD a jeho časti
  • Fyzická štruktúra HD
  • Parametre uvádzané pri pevných diskoch
  • Typy radičov a Raid pole
  • Opakovanie
 • Grafická karta (4 hod.)
  • Zobrazovacia sústava , Grafická karta
  • Hardware grafickej karty a jej bloková schéma
  • Výstupné konektory grafickej karty
  • Prevod analógového signálu na digitálny
 • Zvuková karta (3 hod.)
  • Prvky zvukovej karty
  • Vstupné a výstupné konektory zvukovej karty
  • Opakovanie
 • Mikroprocesory , pamäte (10 hod.)
  • Mikroprocesory, základné rozdelenie
  • Registre, adresovanie, inštrukčná sada, Systém prerušenia mikroprocesora
  • Zbernice mikroprocesora
  • Pätice mikroprocesorov
  • Hyper-Threading
  • Pamäte ROM, RAM, základné parametre
  • Pamäť cache
  • Opakovanie
  • Záverečné hodnotenie

2. ročník

3. ročník

 • Tlačiarne (10 hod.)
  • Úvodná hodina
  • Základné parametre tlačiarní
  • Typy tlačiarní
  • Ihličkové tlačiarne
  • Atramentové tlačiarne
  • Laserové tlačiarne
  • LED tlačiarne
  • Tepelné tlačiarne
  • Opakovanie
  • CD, DVD mechaniky (9 hod.)
  • CD mechanika
  • Spôsoby zápisu na disk
  • Princíp čítania a zápisu na CD
  • Princíp čítania a zápisu na CD-RW
  • DVD mechanika
  • Formáty DVD
  • Opakovanie
 • Počítačové siete (14 hod.)
  • Výhody počítačových sietí
  • Klasifikácia počítačových sietí
  • Siete typu PEER-to PEER
  • Siete založené na serveroch
  • Topológie sietí
  • Opakovanie
 • Pasívne prvky počítačových sieti (3 hod.)
  • Pasívne prvky počítačovej siete - koaxiálny kábel
  • Krútená dvojlinka
  • Optický kábel
  • Aktívne prvky počítačových sieti (9 hod.)
  • Rozbočovač - Hub
  • Prepínač - Switch
  • Opakovač
  • Router
  • Most
  • Sieťová karta
  • Modem
  • Brána
  • Opakovanie
 • Počítačová sieť ETHERNET (15 hod.)
  • Špecifikácia siete ETHERNET
  • Rámec siete ETHERNET
  • Referenčný model OSI
  • Fyzická vrstva
  • Linková vrstva
  • Sieťová vrstva
  • Transportná vrstva
  • Relačná vrstva
  • Prezentačná vrstva
  • Aplikačná vrstva
  • Opakovanie
  • Princíp CSMA/CD
  • Sieťové protokoly
  • Internetové protokoly
  • Protokol TCP/IP
 • Záložné zdroje UPS (6 hod.)
  • Záložný zdroj ON- line
  • Záložný zdroj OFF- line
  • Záložný zdroj LINE- Interactive
  • Opakovanie
  • Opakovanie
  • Záverečné hodnotenie
mps/hww.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)