Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:ucebna_q4os

Inštalácia PC učebne s Q4OS

Operačný systém Q4OS je minimalistický OS postavený na Linuxe Debian.

Príprava na inštaláciu

Zoberte inštalačné CD médium Q4OS s 64-bitovým operačným systémom alebo si stiahnite z adresy www.q4os.org

Pevný disk rozdeľte následovne, všetky diskové oddiely budú primárne. Začnite s vytváraním prvého.

Zariadenie Veľkosť Prípojný bod Súborový systém
/dev/sda1 15 GB / ext4
/dev/sda2 Zvyšok /home ext4
/dev/sda3 5GB swap

Počas inštalácie nastavte prvého užívateľa Majster s užívateľským menom majster. Klávesnicu na slovenskú a jazyk Slovenský.

Nastavenie po inštalácií

Meno počítača

Pomocou textového editora, napríklad nano, ktorý je súčasťou inštalácie, zmeníme názov počítača:

sudo nano /etc/hostname

Do riadku napíšeme nový názov PC, podľa čísla pracoviska, teda od mps-101 po mps-112.

Aktualizácie

Po inštalácií prvú vec, ktorú spravíte, nastavte aktualizačný server Apt-cacher. V adresári /etc/apt/sources.list.d otvoríte editorom mcedit jednotlivé súbory a upravíte aktualizačný server. Do každého riadku pred skutočný aktualizačný server prídame náš Apt-cacher server na adrese 172.22.1.4 a port na ktorom pracuje 3142.

10_q4os.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/10_q4os.list
10_q4os.list
# Q4OS repository
# **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!!
 
deb http://172.22.1.4:3142/q4os.org/q4repo q4os-0-5-18-cn main
# deb-src http://172.22.1.4:3142/q4os.org/q4repo q4os-0-5-18-cn main

20_debian_wheezy.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/20_debian_wheezy.list
20_debian_wheezy.list
# Debian repository
# **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!!
 
deb http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
# deb-src http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
 
deb http://172.22.1.4:3142/security.debian.org/ wheezy/updates contrib non-free main
# deb-src http://172.22.1.4:3142/security.debian.org/ wheezy/updates contrib non-free main
 
deb http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
# deb-src http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
 
# deb http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy-proposed-updates contrib non-free main
# deb-src http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy-proposed-updates contrib non-free main

.30_trinity.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/.30_trinity.list
.30_trinity.list
# Trinity repository
# **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!!
 
deb http://172.22.1.4:3142/ppa.quickbuild.pearsoncomputing.net/trinity/trinity-v3.5.13/debian wheezy main
#deb-src http://172.22.1.4:3142/ppa.quickbuild.pearsoncomputing.net/trinity/trinity-v3.5.13/debian wheezy main
deb http://172.22.1.4:3142/ppa.quickbuild.pearsoncomputing.net/trinity/trinity-builddeps-v3.5.13/debian wheezy main
#deb-src http://172.22.1.4:3142/ppa.quickbuild.pearsoncomputing.net/trinity/trinity-builddeps-v3.5.13/debian wheezy main
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/.40_wheezy_backports.list

.40_wheezy_backports.list

.40_wheezy_backports.list
# Debian repository
# **** !!! NEVER touch this CRITICAL system file **** !!!
 
# wheezy-backports
deb http://172.22.1.4:3142/ftp.debian.org/debian/ wheezy-backports main contrib non-free

.50_mozilla.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/.50_mozilla.list
.50_mozilla.list
#release channel
deb http://172.22.1.4:3142/mozilla.debian.net/ wheezy-backports iceweasel-release
 
#esr channel, lts version
#deb http://172.22.1.4:3142/security.debian.org/ wheezy/updates main

google-chrome.list

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
google-chrome.list
### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb http://172.22.1.4:3142/dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

Po zmene všetkých repozitárov nezabudnite stiahnuť zoznam nového softvéru a aktualizácie:

sudo apt-get update ; sudo apt-get upgrade

Inštalácia softvéru

Inštaláciu dodatočného sofrvéru prevedieme pomocou príkazov na inštaláciu.

sudo apt-get install mc ssh samba vlc libreoffice virtualbox gimp inkscape wine

Po nainštalovaní softvéru prejdite na stránku http://q4os.org/downloads.html a z tejto stránky doinštalujte:

  • Google Chrome
  • DebApps
  • Look Switcher

Užívatelia

Linux po inštalácii štandardne nie je nakonfigurovaný tak, aby bránil užívateľom vzájomne si navštevovať domovské adresáre. Preto to musíme nakonfigurovať.

Najprv upravíme súbor adduser.conf v ktorom sa nachádza konfigurácia pre pridávanie užívateľov do systému:

sudo nano /etc/adduser.conf	

V texte vyhľadajte a zmente tieto údaje:

USERGROUPS=no
DIR_MODE=0705

odkomentujte riadky:

EXTRA_GROUPS="dialout cdrom floppy audio video plugdev users" 
ADD_EXTRA_GROUPS=1

a do EXTRA_GROUPS ešte pridajte vboxusers a scanner.

Takisto si upravíme súybor deluser.conf v ktorom nastavíme pravidla na vymazávanie užívateľov:

sudo nano /etc/deluser.conf

a upravíme:

REMOVE_HOME = 1
REMOVE_ALL_FILES = 1
ONLY_IF_EMPTY = 1

nakoniec spustíme príkazy:

sudo adduser majster users;sudo chmod -R 705 /home/majster;sudo chown -R :users /home/majster;umask 072
sudo usermod -a -G dialout,cdrom,floppy,audio,dip,video,plugdev,fuse,sambashare,vboxusers

Nastavenie DNS

Pre správnu funkčnosť siete potrebujeme ešte upraviť nastavenie DNS serverov:

sudo nano /etc/resolv.conf
resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
linux/ucebna_q4os.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)