Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:ssh

Linux: SSH

SSH (Secure Shell) je protokol používaný v počítačovej sieti na šifrované spojenie dvoch počítačov.

Inštalácia

Inštaláciu v systémoch Debian a Ubuntu prevedieme pomocou príkazu apt-get známeho z Príkazy pre inštaláciu softvéru.

sudo apt-get install ssh

Spojenie

Pre prihlásenie sa na vzdialený počítač potrebujeme vedieť jeho názov, alebo IP adresu. Prihlasujeme sa príkazom ssh, ktorý následuje názov vzdialeného počítača. Pokiaľ nezadáme prihlasovacie meno, prihlasujeme sa pod tým istým užívateľom.

Na lokálnej sieti sa užívateľ ferko môže prehlásiť nasledovnými spôsobmi. (Nie všetky musia fungovať).

ferko@server:~$ ssh mps-100.local
ferko@server:~$ ssh mps-100

Pokiaľ nevieme názov, alebo ho neberie, prihlasujeme sa cez IP adresu:

ferko@server:~$ ssh 192.168.3.101

Ak sa chceme prihlásiť ako iný užívateľ, zadáme aj jeho prihlasovacie meno, a to v tvare meno@pocitac.

ferko@server:~$ ssh jozko@mps-100.local
ferko@server:~$ ssh jozko@192.168.3.101

SSH klienty pre iné OS

  1. OpenSSH (BSD)
  2. PuTTY (Windows, Windows Mobile, Symbian, …)
  3. WinSCP (iba prenos súborov, Windows)
linux/ssh.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)