Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:instalacia_ziackej_stanice

Inštalácia žiackej stanice

Pokiaľ si vytvárate vlastnú učebňu s operačným systémom GNU/Linux isto sa Vám hodí tento návod, ako správne nastaviť jednotlivé študentské počítače. Tento návod je predovšetkým určený pre odbor MPS.

Na úplnom začiatku stojí inštalácia OS Ubuntu Linux 10.04 alebo 12.04. Prečo práve tieto? Lebo každý druhý rok (párny rok) sa v apríli vydáva stabilná verzia LTS (Long Term Support) s predĺženou podporou na tri roky (u serveru až 5 rokov). Ak chcete si nainštalovať Linux, pozrite sa sem.

Nastavenie Majstra

V našom prípade je prvý užívateľ majster, ktorý je administrátorský účet. Ak chcete tento účet nastaviť pre naše potreby, zadajte do terminálu tieto dva riadky. Terminál nájdete pod Aplikácie → Príslušenstvo → Terminál.

sudo adduser majster users;sudo chmod -R 705 /home/majster;sudo chown -R :users /home/majster;umask 072
sudo usermod -a -G dialout,cdrom,floppy,audio,dip,video,plugdev,fuse,sambashare,vboxusers

A čo sme to spravili? V prvom rade sme užívateľa majster vložili do skupiny users. Následne sme nastavili práva pre kompletný domovský adresár a samozrejme aj skupinu pre kompletný domovský adresár.

Druhým príkazom sme užívateľa majster vložili do niekoľkých skupín. FIXME

Pridavanie a odstraňovanie užívateľov

Najprv ako začneme do systému pridávať a zo systému odstraňovať užívateľov, budeme si musieť upraviť niekoľko súborov, ktoré priamo riadia proces pridania a odstránenia užívateľov. Obe konfiguračné súbory sa nachádzajú v adresári /etc, kde sa nachádza celá konfigurácia systému.

Najprv potrebujeme zmeniť pravidla pri vytváraní užívateľov. Editujte súbor adduser.conf príkazom:

sudo nano /etc/adduser.conf

a zmente tieto položky podľa hodnôt dole uvedených:

USERGROUPS=no
DIR_MODE=0705
EXTRA_GROUPS=
ADD_EXTRA_GROUPS=1

Tretiu a štvrtu položku „odkomentujte“. Ak niektorá hodnota začína mriežkou # to znamená, že ide o komentár. Komentáre sa preskakujú a aj keď v nich je nejaký príkaz, tak sa ignoruje. Pre spracovanie daného riadku je treba ho najprv povoliť, teda zmazať mriežku. Napriklad z #ADD_EXTRA_GROUPS=1 urobte ADD_EXTRA_GROUPS=1.

do tretej položky EXTRA_GROUPS ešte dodajte do zoznamu skupín aj skupinu vboxusers, ktorá je potrebná pre spúštanie programu VirtualBox.

Ako sa bude systém správať pri odstráňovaní užívateľov je nadefinované v súbore deluser.conf. Tento súbor si takisto otvorte a zmente niektoré hodnoty:

Súbor otvoríte napríklad príkazom:

sudo nano /etc/deluser.conf	

A zmente tieto hodnoty:

REMOVE_HOME = 1
REMOVE_ALL_FILES = 1
ONLY_IF_EMPTY = 1

Týmto dosiahnete odstránenie domovského adresára aj so všetkými súbormi pri zmazaní užívateľa.

Inštalácia ďalšieho softvéru

I keď Ubuntu Linux v základnej konfigurácií obsahuje kopec dôležitého softvéru, existuje malá skupinka aplikácií, ktoré je vhodné doinštalovať. Doinštalovanie realizujte pomocou príkazov pre inštaláciu softvéru.

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras vlc samba ssh mc avahi-daemon italc-client

A čo sme to nainštalovali ? Základ si vymenujeme.

  1. ubuntu-restricted-extras - Predovšetkým kodeky pre audio a video súbory a im podobné.
  2. vlc - VideoLAN prehrávač všetkých možných (i nemožných) multimediálnych súborov.
  3. samba - zdieľanie súborov a tlačiarní pre siete Windows (Príklad: smb://server.local).
  4. ssh - Secure Shell alebo teda vzdialený terminál.
  5. mc - Midnight Commander.

Kľúce PGP

Jednotlivé repozitáre so softvérom je chránený vlastným kľúčom PGP, ktorý zaručuje jeho pravosť. Tieto kľúče je potrebné pred akoukoľvek inštaláciou stiahnúť a zapísať do systému. Pri každej inštalácií balíčkov z repozitárov bude tento repozitár skontrolovaný kľúčom PGP.

Jednotlive kľúce pre softvér VirtualBox, Google Chrome, Opera a Dropbox.

wget -qO - http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc | sudo apt-key add -
wget -qO - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
wget -qO - http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -
sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys FC918B335044912E

Repozitáre

Repozitár je niečo ako internetový disk plný softvéru pripraveného na inštaláciu. Jednotlivé „disky“ sa vložia do systému buď manuálnou editáciou súboru /etc/apt/sources.list alebo pomocou príkazu add-apt-repository.

sudo add-apt-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian `lsb_release -cs` contrib"
sudo add-apt-repository "deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main"
sudo add-apt-repository "deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free"
sudo add-apt-repository "deb http://linux.dropbox.com/ubuntu `lsb_release -cs` main"

Keď používate školský server s Ubuntu Linux a máte nainštalovaný Apt Cacher, použite ho a zmeňte zdroje v /etc/apt/sources.list.

Inštalácie softvéru

Nakoniec môžete previesť aktualizáciu zoznamu softvéru v repozitároch (apt-get update) a následne aj aktualizáciu softvéru z repozitároch (apt-get upgrade). Po tomto kroku už môžete inštalovať jednotlivé doplnkové aplikácie.

sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install virtualbox-4.2 dkms
sudo apt-get install google-chrome-stable
sudo apt-get install nautilus-dropbox

Extension Pack pre VirtualBox:

sudo VBoxManage extpack uninstall Oracle\ VM\ VirtualBox\ Extension\ Pack ; wget ftp://server.local/universal/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.10-84104.vbox-extpack; sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.10-84104.vbox-extpack ; rm Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.10-84104.vbox-extpack

Bonus

Medzi bonusové vecičky patrí napríklad program pre štahovanie z internetových úložisk jDownloader, ktorý sa inštaluje touto sekvenciou príkazov:

sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader ; sudo apt-get update ; sudo apt-get install jdownloader

Druhý bonusový program je FreeNX ako VNC server pre vzdialené ovládanie počítača na lokálnej sieti.

sudo add-apt-repository ppa:freenx-team
sudo apt-get update;sudo aptitude install freenx
sudo /usr/lib/nx/nxsetup --install 

Posledný bonus sa týka gemblerov :-). Pre hry existuje jeden špeciálny repozitár GetDeb a ten sa použije takto:

wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb http://archive.getdeb.net/ubuntu `lsb_release -cs`-getdeb games"
linux/instalacia_ziackej_stanice.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)