Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


linux:debia_sudo

Debian: sudo

V distribúcii Ubuntu sa nachádza plne funkčný príkaz sudo. V distribúcií Debian ho musíme nastaviť.

Prvý krok bude prepnutie sa do super užívateľa, roota:

su

Všetky ďalšie príkazy už budeme realizovať ako root.

Inštalácia programu sudo:

apt-get install sudo

Spustenie editora nano pre editáciu konfigurácie.

nano /etc/sudoers

Vložime na koniec súboru riadok:

%admin ALL=(ALL) ALL

A uložíme postupným stlačením kláves: F2, Y, ENTER

Pokiaľ chceme využívať superuživateľské príkazy ako bežný užívateľ, musíme definovať skupinu, v našom prípade admin a každý kto môže využívať sudo bude v tejto skupine.

Skupinu vytvoríme príkazom:

addgroup admin

A užívateľov vložíme príkazom:

adduser meno admin

Kde meno, je prihlasovacie meno užívateľa, ktorý ma mať právo spúšťať sudo.

linux/debia_sudo.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)