Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


hw:bios

BIOS

BIOS je skratka zo slov Basic Input Output System (doslova základný vstupno-výstupný systém) je základný program osobného počítača, ktorý sa spúšta hneď po štarte počítača. Je to niečo ako firmware počítača. Umiestňuje sa na EEPROM pamäť alebo flash pamäť umiestnenej na základnej doske počítača. Je ho pomerne ľahko rozoznať. Integrovaný obvod (chip) je prelepený striebornou ochrannou páskou. Po jej odstránení sa pomocou UV svetla obvod vymaže.

Funkcie:

 • POST - Power-On Self Test - základný test systému a komponentov.
 • SETUP - konfigurácia systému (užívateľsky nastavovateľná časť BIOSU)
 • Bootstrap Loader - hľadajúci master boot sektor na bootovacej mechanike (médiu), ak ho nájde odovzdá mu riadenie.

Nastavenia

Do menu nastavení sa vchádza prerušovaným stláčaním (ťukaním) niektorej klávesy na klávesnici tesne po spustení počítača. O akú klávesu ide, závisí od výrobcu BIOSu. Najčastejšie ide iba o jednú klávesu, zvyčajne DEL, ale môže to byť aj iná klávesa.

Najčastejšie klávesy:

 • F1
 • F2
 • DEL
 • ESC
 • F10

V prípade veľmi starých počítačov existovali ešte kombinácie viacerých kláves, ktorých súčastné stlačenie umožňovalo vojdenie do nastavení:

 • CTRL + ALT + ESC
 • CTRL + ALT + INS
 • CTRL + ALT + ENTER
 • CTRL + ALT + S
 • PAGE UP
 • PAGE DOWN

Príklad obrazovky informujúcej ako sa dostať do nastavení:

American Megatrends Phoenix

Základné nastavenia, ktoré sa prevádzajú v systéme BIOS a sú pre nás zaujímavé:

 1. Konfigurácia diskov
 2. Bootovacia priorita
 3. Zaheslovanie

Konfigurácia diskov

Počítač bez správne nakonfigurovaných diskov je prakticky nepoužiteľný. Preto, jedna zo základných vecí, ktoré pri skladaní počítača nás zaujíma, je ich následná konfigurácia v systéme BIOS.

BIOS-Main

Pevné disky nastavuje podľa ich pripojenia do základnej dosky. Zo základnej dosky (v prípade IDE radiča) vychádzajú dva zapojené káble a na obe káble môžeme zapojiť dva IDE disky - master a slave. Z toho vyplýva aj ich členenie v nastavení.

 • Primary
  • Master
  • Slave
 • Secondary
  • Master
  • Slave

Boot priorita

Druhá dôležitá vlastnosť, ktorú nastavujeme je priorita bootovania. Pri tomto nastavení určuje poradie médii, na ktorých sa bude hľadať zavádzač operačného systému. Názorne to ilustruje nasledujúci obrázok.

BIOS Boot

Obrázok ilustruje momentálne nastavenie bootovania v poradí: CD-ROM mechanika, disketová mechanika, pevný disk, sieťová karta. Jednotlivé položky sa môžu presúvať hore alebo dole stlačením klávesy [+] alebo [-]. Položky, ktoré môžu obsahovať viac možností, ako sú pevné disky (môže ich byť viac) sú označené na začiatku znakom + a po stlačení klávesy [Enter] ich môžeme upravovať.

Zaheslovanie

Sú prípady, kedy je vhodné zaheslovať prístup k nastaveniam BIOS. Medzi takéto prípady patrí napríklad ochrana údajov na vlastnom PC. Ak máte citlivé údaje, ktoré nechcete aby sa dostali do nepovolaných rúk tak zmenou bootovacej priority (iba na pevný disk bez možnosti bootovania z iného média) a zaheslovaním účtu v operačnom systéme zabránite amatérskému prístupu k vaším údajom.

Druhým dôvodom je ochrana nastavení pred neoprávneným zásahom.

BIOS Security

Obrázok hore názorne ilustruje zobrazenie BIOSu ohľadne nastavenia hesla.

Beep Codes

Počítač po úspešnom prevedení POST testu na jeho konci môže buď 2x pípnuť a pokračovať ďalej v zavádzaní systému alebo v niektorých verziách BIOS ani nepípne a úspešne zavedie operačný systém. Ak však nastane problém, prejaví sa buď úplným zatuhnutím počítača alebo jeho zapípaním. Zapípanie poukazuje na zdroj problému.

Následujúcu tabuľku som úmyselne neprekladal, aby nedošlo k chybnému prekladu.

AMI BIOS

Pípnutie Popis
1 krátke DRAM refresh failure
2 krátke Parity circuit failure
3 krátke Base 64K RAM failure
4 krátke System timer failure
5 krátke Process failure
6 krátke Keyboard controller Gate A20 error
7 krátke Virtual mode exception error
8 krátke Display memory Read/Write test failure
9 krátke ROM BIOS checksum failure
10 krátke CMOS shutdown Read/Write error
11 krátke Cache Memory error
1 dlhé, 3 krátke Conventional/Extended memory failure
1 dlhé, 8 krátke Display/Retrace test failed

IBM BIOS

Pípnutie Popis
žiadne pípnutie No Power, Loose Card, or Short
1 krátke Normal POST, computer is ok
2 krátke POST error, review screen for error code
kontinuálne No Power, Loose Card, or Short
opakujúce krátke No Power, Loose Card, or Short
1 dlhé a 1 krátke Motherboard issue
1 dlhé a 2 krátke Video (Mono/CGA Display Circuitry) issue
1 dlhé a 3 krátke Video (EGA) Display Circuitry
3 dlhé Keyboard or Keyboard card error
1 pípnutie, prázdny alebo nesprávne zobrazený displej Video Display Circuitry

Ďalšie zdroje informácií

, ,
hw/bios.txt · Posledná úprava: 2016/07/28 16:07 (externá úprava)