Učebnica

per aspera ad astra

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


hardware

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
hardware [2009/10/21 11:54]
Anton Garbár vytvorené
hardware [2016/07/28 16:07] (aktuálne)
Riadok 1: Riadok 1:
-====== ​Hardwre ​(hardvér) ====== +====== ​Hardware ​(hardvér) ====== 
-Hardware označuje všetké fyzicky existujúce technické ​vybavenia ​počítača,​ na rozdiel od dát a programov (označovaných ako software). Hardware sú súčiastky počítača bez ktorých by nebol schopný pracovať. Sú to elektronické súčiastky,​ ktoré sú na základovej ​jednotke niekdy nazývanej základová doska, motherboard ​nebo mainboard.  +Hardware označuje všetky fyzicky existujúce technické ​vybavenie ​počítača,​ na rozdiel od dát a programov (označovaných ako software). Hardware sú súčiastky počítača bez ktorých by nebol schopný pracovať. Sú to elektronické súčiastky,​ ktoré sú na základnej ​jednotkeniekdy nazývanej základová ​doska, matičná ​doska, motherboard ​alebo mainboard.  
-  * Základová doska je základný hardware väčšiny počítačov. Samotná hranica ​mezi softwarem ​hardwarem ​však nieje nejako ​ostrá – existuje tzv. firmware, čo je názov pre programy, ktoré sú napevno vstavané v hardware.  +  ​* **Základová** doska je základný hardware väčšiny počítačov. Samotná hranica ​medzi softwarom ​hardwarom ​však nieje nijako ​ostrá – existuje tzv. firmware, čo je názov pre programy, ktoré sú napevno vstavané v hardware.  
-  * Zdrojje hardware napájaný z elektrickej siete, ktorý vedie prúd do základovej jednotky a iných hardwarových súčastí, ktoré nie sú priamo zapojené do niektorej zo zberníc na základovej jednotkea potrebujú na chodu prúd.+  ​*  **Zdroj** je hardware napájaný z elektrickej siete, ktorý vedie prúd do základovej jednotky a iných hardwarových súčastí, ktoré nie sú priamo zapojené do niektorej zo zberníc na základovej jednotke a potrebujú na chodu prúd. 
 + 
 +====== Základná doska ====== 
 + 
 +{{ :​hardware_matičná_doiska.jpg?​400 | matičná doska}}
  
hardware.1256118840.txt.bz2 · Posledná úprava: 2016/07/28 16:02 (externá úprava)